Syyslukukaudella 2019 Vamkin ensimmäisen vuoden konetekniikan ja sähkötekniikan opiskelijat pääsivät jälleen harjoittamaan toista kotimaista kieltä yhdessä Novian opiskelijoiden kanssa tandem-menetelmää käyttäen.

Hankkeessa ovat olleet mukana VAMKin ruotsin kielen lehtorit Sari Isokangas ja Katariina Savolainen sekä Novian lehtori Emilia Vikfors. Hankkeen tavoitteena oli lisätä opiskelijoiden valmiuksia käyttää toista kotimaista kieltä erilaisissa työelämän kommunikaatiotilanteissa ja antaa heille enemmän itsevarmuutta toisen kotimaisen kielen puhumiseen.

Uutuutena virtuaalinen ulottuvuus

Uutena elementtinä tänä vuonna otettiin mukaan ”virtuaalitandem”. Opiskelijat saivat tutustua omaan tandempariinsa jo ennen varsinaisia tandemtreffejä esittelyvideon muodossa. Näin pari oli jo entuudestaan tuttu, ennen kuin he tapasivat kasvokkain ensimmäistä kertaa.

20191209_133355_www.jpg

Konetekniikan ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita ja lehtori Katariina Savolainen (vas.) Wärtsilän edustalla.

Kurssin aikana opiskelijat ovat päässeet myös syventämään tietämystään Vaasasta teollisuuskaupunkina. VAMKin opiskelijat kävivät tutustumassa mm. Pohjanmaan museon ”Vaasa 400 vuotta” –näyttelyyn, jossa opastus oli luonnollisesti ruotsin kielellä ja lisäksi saimme Vamkiin vierailevan luennoitsijan Visit Vasasta. Barbro Nedermo kertoi insinööriopiskelijoille mm. Vaasan historiasta ja kehityksestä teollisuuskaupungiksi. Tänä vuonna toteutimme myös yritysvierailun Wärtsilän keskustan toimipisteeseen. Siellä insinööriopiskelijat saivat kuulla toisella kotimaisella Wärtsilän toiminnasta ja vaiheista.

20191212_110146_www.jpg

Moottori Pohjanmaan museossa.

Opiskelijat kokivat, että tandem-menetelmän avulla kieltä oppii tehokkaasti ja hauskasti. He huomasivat projektin aikana, että kohtalainenkin kielitaito riittää siihen, että tulee ymmärretyksi. Kielen oppimisen lisäksi opiskelijat tutustuivat uusiin ihmisiin ja saivat samalla kosketuspinnan seudun kaksikieliseen kulttuuriympäristöön ja sen historiaan. Menetelmä on mitä parhain eri kieliryhmien välisten ennakkoluulojen hälventämiseen.

Teksti: Katariina Savolainen, kuvat: työryhmä

Julkaistu 10.01.2020.

Takaisin