Kauhava, Kurikka ja Lapua ovat tehneet Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa sopimuksen tietotekniikan virtuaalisen opetuksen järjestämiseksi ensi syksystä alkaen omilla paikkakunnillaan. Tietotekniikka on osa työtä lähes kaikilla aloilla ja koodaamisesta on vähitellen tulossa yleinen työelämätaito. Osaajien löytäminen ja sitouttaminen on paikallisille yrityksille ratkaisevan tärkeää. Kaupunginjohtajat ovat ottaneet koulutuskonseptin positiivisesti vastaan.

H2C_www.jpg

VAMK on mukana viiden muun ammattikorkeakoulun kanssa Highway2Code (H2C) -projektissa, jossa koulutetaan nopealla tahdilla koodareita eli ohjelmoijia teollisuuden tarpeisiin. Koulutukseen haetaan sekä työelämässä jo olevia, toisen asteen koulutuksesta juuri valmistuneita sekä uraa vaihtavia opiskelijoita. Koulutuksessa opitaan moderneja www-tekniikoita, tekoälyä ja kyberturvallisuutta. Koulutuksen laajuus on 40 opintopistettä ja se kestää kahdeksan kuukautta.

– Tämä on yksi niistä hankkeista, joilla vastaamme alueen teknologiateollisuuden laatutarpeisiin. Ohjelmistoalalla Suomessa työskentelee tällä hetkellä 56 000 ammattilaista. Arvioitu työvoimatarve on 10 000 henkeä ja kasvaa kumulatiivisesti 2 000 hengellä joka vuosi. Tämä on tulevaisuuden ala, kuten luvutkin osoittavat, kommentoi VAMKin ma. rehtori Jorma Tuominen.

– Osaajien tarve on Pohjanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle iso haaste, mutta myös iso mahdollisuus. Tämä on täsmätyökalu osaajapulan nopeaan helpottamiseen. Voimme luoda alueesta jopa Suomen piilaakson, innostuu VAMKin yliopettaja Timo Kankaanpää.

Ytimessä oman alueen yritysten tukeminen

Koulutusohjelma, joka mahdollistaa opinnot omassa kaupungissa, on maakuntakaupungeille tärkeä asia. Opintoihin sisältyy työharjoittelua ja tavoitteena on se, että yhdessä löydetään opiskelijoille kultakin paikkakunnalta sopivat yritykset harjoittelupaikoiksi.

– Yhteistyö Vaasan Ammattikorkeakoulun kanssa antaa erinomaisen mahdollisuuden lapualaisille opiskelijoille opiskella tietotekniikan korkeakouluopetusta virtuaalisesti omassa kaupungissaan. Samalla se tarjoaa lapualaisille yrityksille tilaisuuden saada osaavia työharjoittelijoita kehittämään sen digitaalisia palveluita. Olen innoissani käynnistyvästä yhteistyöstä, toteaa Lapuan kaupunginjohtaja Satu Kankare.

Kurikkalaisille Vaasa on merkittävä työssäkäyntialue. Siksi Kurikassa halutaan tehdä koulutusyhteistyötä monipuolisesti.
– Tämä on hieno mahdollisuus kurikkalaisille ja Kurikassa opiskeleville nuorille sekä aikuisille. Koodaajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa yhä enemmän. Lisäksi yritysten tarpeet ja työpolku kurikkalaiseen yritykseen tulee huomioiduksi harjoittelun kautta. Kurikassa on paljon aktiivisia eSports-harrastajia ja tämä koodaaja-koulutuspolku avaa oven suoraan tietotekniikan insinööriopintoihin, kertoo Kurikan kaupunginjohtaja Anna-Kaisa Pusa.

Opiskelijat saavat lisäksi opinnot suoritettuaan hakuoikeuden ilman pääsykoetta tietotekniikan insinööriopintoihin Vaasassa ja projektissa suoritetut opinnot hyväksiluetaan mukaan tutkintoon.
– Koodaus ja koodarikoulutus ovat tulevaisuuden juttu. Kauhavalaisille nuorille avautuu VAMKin koodarikoulutuksella mielenkiintoinen ala ja samalla ohituskaista ammattikorkeakouluun, pohtii Kauhavan kaupunginjohtaja Markku Lumio.

Kauhajoen kokemukset lupaavia

Yhteistyö on ollut käynnissä Kauhajoen kaupungin kanssa jo viime keväästä lähtien. Kahdeksan ohjelmassa mukana olevaa kauhajokelaista opiskelijaa ovat nyt työharjoitteluvaiheessa.
– Nyt ohjelmointikoulutuksessa ollaan todella ajan hermoilla, ja mennään eturintamassa kohti uutta digiaikaa, kommentoi H2C-opiskelija Vesa Lamberg koulutuksen antia. Peliohjelmointikoulutuksen Suupohjan ammatti-instituutissa saaneet opiskelijat pääsevät huhtikuussa syventämään koodaustaitojaan ja testaamaan osaamistaan Kauhajoen seudun yrityksissä.

Kauhajoen kaupunginjohtaja Linda Leinonen on ollut tyytyväinen koulutuksen tuloksiin.
– H2C-koulutukseen mukaan lähteminen on ollut sekä kauhajokisille nuorille että paikkakunnan yrittäjille loistava mahdollisuus. Kauhajoen automaatio- ja tietotekniikka-alan yrityksissä on upeita ammattilaisten tiimejä, joissa koulutukseen lähteneet opiskelijat ovat päässeet hankkimaan osaamista ICT-alalta, työelämälähtöisesti. Tuleville osaajille on mielenkiintoisia työmahdollisuuksia tarjolla. Vaasan ammattikorkeakoulun H2C-koulutusohjelma vastaa suoraan alueemme tarpeeseen tukemalla meille tärkeää elinkeinoa, Leinonen pohtii.

Highway2Code -koulutus

  • Highway2Code (H2C) on Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke, jolla helpotetaan tietotekniikka-alan työvoimapulaa Suomessa.
  • Koulutus kestää 8 kuukautta ja sen laajuus on 40 opintopistettä.
  • Seuraava haku VAMKin ohjelmaan käynnistuu huhtikuun puolessa välissä.
  • Opiskelijat saavat opinnot suoritettuaan hakuoikeuden ilman pääsykoetta tietotekniikan insinööriopintoihin Vaasassa.
  • Hankkeessa ovat mukana Centria-AMK, Oulun AMK, Kajaanin AMK, Vaasan AMK, Jyväskylän AMK ja Turun AMK.
  • Osa hankkeen ydinajatusta on tuoda alalle eri taustan omaavia ihmisiä ja näin luoda uudenlaista innovointia ja käyttäjälähtöisyyttä tuotekehityksessä.


Lisätiedot:

Kenneth Norrgård, +358 40 549 3520 / kno@vamk.fi
www.h2c.fi

Julkaistu 10.02.2020.

Takaisin