Englanninkielistä opetusta ei kannata pelätä, päinvastoin! ”Your English is good enough”, muistuttaa opettajamme Niklas. Opiskelu vieraalla kielellä antaa signaalin myös työnantajille, että uskallusta kohdata uusia asioita löytyy.

    Kielitaitoa voi kartuttaa niin kotikampuksellamme kuin vaihdossa tai harjoittelussa ulkomailla. Kiinnostaako kansainvälisyys? Lue lisää etusivulta!