Yrityselämän huipputehtäviin

  Liiketoimintaosaaminen, ylempi AMK

  Hei tradenomi! Kiinnostaako sinua johtaminen tai liiketoiminnan kehittäminen? Haluaisitko kasvattaa asiantuntijuuttasi ja ymmärtää yritysmaailman kiemuroita vieläkin paremmin? Siinä tapauksessa liiketoimintaosaamisen koulutus on tarkoitettu juuri sinulle. Mikä parasta, opinnoissa ollaan tiukasti kiinni työelämässä.

  90 op | Monimuotototeutus | Aloituspaikat: 15
  Hakuaika: 20.3.- 3.4.2019


  Kehitä työtäsi ja edistä uraasi

  Liiketoimintaosaamisen koulutus valmentaa elinkeinoelämän ja julkisen sektorin vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Opinnoissa paneudut oman työpaikkasi kehittämiskohteisiin, joita pääset pohtimaan sekä kirjallisesti että opiskelukavereiden kanssa keskustellen.

  Teet opintoja itsenäisesti sekä jaat asiantuntijuuttasi ryhmätöissä, joissa saat myös uusia näkökulmia omaan työhösi. Pääset soveltamaan omia kokemuksiasi alan uusiin teorioihin ja kehityt asiantuntijana. Tutkinto antaa myös uutta potkua työhösi ja mahdollisuuksia uralla etenemiseen.

  Saat sekä teoreettista että empiiristä tietoa oman asiantuntijuutesi kehittämiseen.

  Voit hakea opiskelemaan liiketoimintaosaamisen ylempää AMK-tutkintoa, jos:

  • olet suorittanut liiketalouden alan ammattikorkeakoulututkinnon: tradenomi (AMK)
  • sinulla on kolme vuotta työkokemusta liiketalouden alalta valmistumisesi jälkeen

  Liiketoimintaosaamisen ylempi AMK-tutkinto rinnastetaan ylempään korkeakoulututkintoon ja se tuottaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

  Liike-elämän kanssa yhdessä kehitetty koulutus

  Hyotytakuu_web2.png

  Toisin kuin monissa muissa jatko-opinnoissa ja kursseissa me tarjoamme hyödyllisyystakuun.
  Saat takuuhyödyn työhösi ja urallesi, koska:

  • Liiketoimintaosaamisen opinnot täyttävät modernin, kansainvälisen yrityselämän vaatimukset, sillä ne on alusta lähtien kehitetty yhteistyössä työelämän kanssa.
  • Pääset hyödyntämään oppimaasi heti ja kasvat asiantuntijana jo opintojen aikana, sillä suoritat opinnot ja lopputyön tiiviissä yhteistyössä työnantajasi kanssa.

  Opintojen kesto

  Ylemmän AMK:n opinnot tehdään yhteistyössä työpaikkasi kanssa, ja opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa suoraan omaan työhösi. Opinnot työn rinnalla kestävät n. 2 - 3 vuotta, ja kurssitarjonta on ajoitettu kahdelle lukuvuodelle. Lisäksi tutkintoon sisältyy alueen työelämää kehittävä opinnäytetyö, joka tehdään opintojen loppuvaiheessa.

  Kurssien toteutustapa vaihtelee: pääosa opinnoista suoritetaan etäopintoina ja mahdollinen lähiopetus pidetään lauantaisin muutaman kerran lukukaudessa. Koulutus järjestetään yhteistyössä Centria-ammattikorkeakoulun kanssa.

  Pääset soveltamaan opiskeltavia asioita suoraan omaan työhösi.

  Opintojen kulku

  1. vuoden aikana molempien ammattikorkeakoulujen opiskelijat suorittavat yhdessä 30 op:n laajuiset syventävät opinnot, joihin sisältyvät seuraavat opintokokonaisuudet:

  • Yrittäjyys ja uudistuva markkinointi 10 op
  • Organisaatiot ja johtaminen 10 op
  • Yrityksen kasvu ja kehittäminen 10 op

  2. vuoden opintoihin kuuluu molempien ammattikorkeakoulujen yhteinen 10 op:n Tutkimus- ja kehittäminen -opintokokonaisuus. Muut opinnot ovat henkilökohtaista urakehitystäsi syventäviä valinnaisia opintoja (20 op), joita tarjoavat Vaasan ja Centria -ammattikorkeakoulujen lisäksi myös Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

  3. vuoden aikana opiskelija tekee omiin työtehtäviinsä liittyvää kehittämishankettaan opinnäytetyönä (30 op). Laajuutensa vuoksi hanke pyritään aloittamaan jo toisen opiskeluvuoden aikana.

  Katso liiketoimintaosaamisen opintosuunnitelma täältä

  Hae Opintopolussa

  Hakeminen liiketoimintaosaamisen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa 20.3.- 3.4.2019.

  siirry opintopolkuun

  Opiskelija kertoo

  ”Uusia näkökulmia mahtavassa porukassa!”


  Hanna Yli-Yrjänäinen
  halusi saada uusia näkökulmia omaan työhönsä sekä työskentelyorganisaatioon.

  Miksi VAMKiin?

  VAMK oli tuttu opinahjo aiemmista tradenomiopinnoista ja sijaitsi sopivasti kotipaikkakunnallani. Opintoja oli myös Seinäjoella ja Kokkolassa, ja tämä teki opinnoista mielestäni vaihtelevia. Matkat kimppakyydillä yhdessä opiskelijakavereiden kanssa olivat antoisia ja edistivät tiimihenkeä.

  Mitä mieltä opinnoista?

  Olen oppinut katsomaan asioita laajemmasta näkökulmasta koko yrityksen ja organisaation tasolla. Erityisesti opinnoissa painottui strateginen johtaminen. Opintojaksojen asiat nivoutuivat hyvin toisiinsa ja opiskelu oli antoisampaa kuin alemmassa tutkinnossa. Tähän vaikutti varmasti se, että itsellä oli jo työkokemusta ja myös opiskelijakollegat olivat jo työelämässä. Tällöin kaikilla oli enemmän annettavaa toisilleen. Erityisen hyödyllistä oli se, että lähes kaikki opintojaksoilla tehdyt kurssityöt sovellettiin omaan työpaikkaan. Tällöin teoriassa läpikäydyt asiat saivat ikään kuin lihaa luiden ympärille.

  Mieluisin muisto opintojen varrelta?

  Meitä oli aivan mahtava opiskelijaporukka. Erityisesti yhteiset huumorintäytteiset ja välillä myös asiapitoiset automatkat toisille opiskelupaikkakunnille saivat hyvälle mielelle heti lauantaiaamuna.

  Työn, opiskelun ja arjen yhdistäminen?

  Se onnistui yllättävän hyvin! Opiskelu toi mukavaa vastapainoa työelämään.

  Mitä hyötyä ylemmästä AMK-tutkinnosta?

  Tällä hetkellä olen kotona pienen lapsen kanssa, mutta tulevaisuudensuunnitelmissani on mahdollisesti perustaa oma yritys.

  Opiskelu on antoisaa, kun työkokemusta on jo kertynyt.

  Hanna Yli-Yrjänäinen