Työelämän tarpeita painottavan amk-tutkinnon suorittaminen kestää 3,5 – 4 vuotta. Tutkinto muodostuu ammattiteoreettisista opinnoista, koulutusalalle soveltuvasta harjoittelusta sekä opinnäytetyöstä, joka tehdään yleensä yhteistyössä yritysten ja yhteisöjen kanssa.

  Koulutusten rakenne

  • Opinnäytetyö 15 op
  • Työharjoittelu 30 – 75 op
  • Vapaasti valittavat opinnot 15 op
  • Suuntaavat ammattiopinnot 15 – 60 op
  • Perus- ja ammattiopinnot 90 – 150 op
   (1 opintopiste op = n. 27 h opiskelijan työtä)