AMK-tutkintoon sisältyvä työharjoittelu on erinomainen tapa jo opiskeluaikana kehittyä yhä vaativampiin tehtäviin. Harjoittelun aikana perehdyt ohjatusti oman alasi työtehtäviin ja työpaikkoihin.

  Harjoittelu edistää:

  • opitun sisäistämistä
  • lisää ammatillisia valmiuksiasi
  • kehittää ammattitaitoasi
  • tutustuttaa työpaikan toimintaan ja organisaatiokulttuuriin
  • lisää opiskelumotivaatiotasi
  • antaa työnantajalle ja opiskelijalle mahdollisuuden tutustua toisiinsa

  Tekniikan opiskelijoillamme on hyvät mahdollisuudet työkokemuksen kartuttamiseen vahvan ja monipuolisen teollisuuden ja alihankkijoiden palveluksessa. Tekniikan koulutusten harjoittelun laajuus on 30 opintopistettä, mikä vastaa ajallisesti 20 työviikkoa. Käytännössä työharjoittelussa ollaan koko kesä toukokuun alusta elokuun loppupuolelle.

  Alueen elinvoimainen palvelusektori ja kansainväliset yritykset tarjoavat liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijoille mielenkiintoisen harjoitteluympäristön. Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn koulutusten harjoittelu on 30 opintopistettä, joka ajallisesti vastaa 20 viikon työtä.

  Harjoittelu alueen kaksikielisissä sosiaalialan ja hoitotyön organisaatioissa antaa sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille valmiuksia siirtyä työelämään ja mahdollisuuden oppia toista kotimaista kieltä lähes huomaamatta! Sosiaalialan harjoittelun laajuus on 45 opintopistettä ja hoitotyön 85-105 opintopistettä. Lukukausien aikana eri jaksoille sijoittuvassa harjoittelussa työskentelet osana työyhteisöä ja pääse tekemään ammattialasi töitä ohjattuna ja turvallisesti omien taitojesi mukaan.