Syksyn yhteishaussa 5.-19.9.2018 on haettavana VAMK:ssa seuraavat koulutukset:

  • Sairaanhoitaja AMK, päivätoteutus, 35 aloituspaikkaa
  • Sosionomi AMK, monimuotototeutus, 20 aloituspaikkaa (Huom. sosionomin monimuotototeutuksessa lähiopetusta joka viikko torstaista perjantaihin klo 8-16)

  Hakemuksen voi täyttää hakuaikana osoitteessa opintopolku.fi. Opinnot alkavat tammikuussa 2019. Valintaperusteet ovat samat kuin kevään yhteishaussa.

  Opiskelijavalinta sosiaali- ja terveysalalla on kaksivaiheinen:

  Esivalintakoe

  Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen sähköisesti toteutettavaan esivalintakokeeseen (11.10.2018) ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan osoitteessa soteli.metropolia.fi

  Esivalintakokeen perusteella VAMK kutsuu toisen vaiheen valintakokeeseen kolminkertaisen määrän hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

  Valintakokeet

  Sairaanhoitaja AMK, päivätoteutus 5.11.2018

  Sosionomi AMK, monimuotototeutus 6.11.2018

  • Valintakoeaikaa/ paikkaa ei voi vaihtaa.
  • Esivalintakokeen tulos nollautuu lopullisessa valinnassa
  • Lopullinen valinta tehdään ylioppilastutkinnossa saatujen pisteiden ja valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella tai pelkästään valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella

  Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan terveydentilasuositukset

  Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

  Vaasan ammattikorkeakoulussa järjestettävä varsinainen valintakoe sisältää aineistokokeen:

  • matemaattisesta osiosta
  • luetun ymmärtämisestä
  • SOTELI esivalinta-aineistoon perustuvista kysymyksistä
  • Lisäksi soveltuvuuskokeeseen sisältyy ryhmähaastattelu.

  Yhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät toistensa valintakoetulokset: Valintakoeyhteistyö syksy 2018.

  Terveydentilaselvitys

  Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

  Opintopolun hakulomakkeella sinulta kysytään terveydentilaan liittyviä asioita, joissa arvioit itselläsi mahdollisesti olevia terveydellisiä esteitä tai puutteita. Tarvittaessa sinun tulee toimittaa selvitys terveydentilastasi (laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön antama todistus tai lausunto esim. lääkärintodistus) 26.9.2018 mennessä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Myös tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä tulee toimittaa ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 26.9.2018 mennessä.

  Arkaluontoisten tietojen käsittely

  Mikäli hakija ei tule valituksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijaksi, hänen antamansa terveydentilaselvitykset hävitetään välittömästi. Opiskelijaksi valittujen osalta tietoja säilytetään sosiaali- ja terveysalan yksikön johtajalla. Terveydentilaselvitykset hävitetään välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää lakisääteisten tehtävien edellyttämää perustetta, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluessa tietojen merkitsemisestä rekisteriin (Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351 28 § b).

  Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.