Liiketalouden monimuoto koulutuksen valintakoeryhmän valtakunnalliset valintakokeet järjestetään kevään yhteishaussa keskiviikkona 22.5.2019 klo 12.00 alkaen.

  Valtakunnallisessa liiketalouden koulutuksen valintakokeessa on seuraavat osat:

  • kirjoitelma ja/tai haastattelu (30 p.)
  • ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (20 p.)
  • loogista päättelyä sekä matemaattista osaamista mittaava osa (20 p.)

  Valintakokeesta tulee saada vähintään 28 pistettä (maks. 70p).

  Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkea-koulun Internet-sivuilla kevään haussa 19.4. - 22.5.2019. Aineisto ei saa olla mukana koetilan-teessa. Kirjallinen koe kestää kaksi tuntia, mutta kokeeseen on varattava aikaa mahdollisine haastatteluineen 3 - 6 tuntia.

  Lisätietoa liiketalouden alan valintakoeyhteistyöstä

  Liiketalouden koulutuksen ennakkoaineisto, kevät 2019

  Ennakkoaineisto koostuu hakijalle osoitetusta ohjeesta, suomen- ja englanninkielisistä aineistoista.  Lisäksi mukana on valintakokeen esimerkkitehtäviä keväältä 2017. Esimerkkitehtävät auttavat valmistautumaan valintakokeeseen. Materiaalit saa ladattua alla olevista linkeistä: