Ylemmissä AMK- hakukohteissa valinta tehdään valintakokeen perusteella. Valintakoe 100 pistettä (valintakoe voi sisältää haastattelun). Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Vieraskielisiin koulutuksiin hakeneen hakijan kielitaito arvioidaan valintakokeen yhteydessä. Opinnäytetyön arvosana, koulumenestys ja alakohtainen työkokemus voidaan huomioida valintakokeessa.

    Valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.