Ylemmissä AMK- hakukohteissa valinta tehdään valintakokeen ja tai ennakkotehtävän perusteella. Valintakoe 100 pistettä (valintakoe voi sisältää haastattelun). Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Vieraskielisiin koulutuksiin hakeneen hakijan kielitaito arvioidaan valintakokeen yhteydessä. Opinnäytetyön arvosana, koulumenestys ja alakohtainen työkokemus voidaan huomioida valintakokeessa.

    Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen valintakoe pohjautuu aineistoon, joka jaetaan valintakoetilaisuudessa.

    Valintakoe: 21.5.2019 klo 12.30-16.00.