Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen.

  Esivalintakoe

  Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen sähköisesti toteutettavaan esivalintakokeeseen (24.4.2019) ilman erillistä kutsua. Esivalintakokeen ennakkomateriaali julkaistaan osoitteessa soteli.metropolia.fi

  Esivalintakokeen perusteella VAMK kutsuu toisen vaiheen valintakokeeseen kolminkertaisen määrän hakijoita aloituspaikkoihin nähden.
  Valintakoe

  Varsinainen valintakoe järjestetään Vaasan ammattikorkeakoulussa 4.6.2019, Sosionomi AMK

  • Valintakoeaikaa/ paikkaa ei voi vaihtaa.
  • Esivalintakokeen tulos nollautuu lopullisessa valinnassa
  • Lopullinen valinta tehdään valintakokeen perusteella.
  • Todistusvalinnassa (ylioppilaat) huomioidaan ne hakijat, jotka ovat saaneet esivalintakokeesta hyväksytyn tuloksen, eli saaneet kutsun varsinaiseen valintakokeeseen. Todistusvalinnassa hyväksytyn ei tarvitse kuitenkaan osallistua valintakokeeseen.

  Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle soveltuvaa terveyttä.

  Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä

  Vaasan ammattikorkeakoulussa järjestettävä varsinainen valintakoe sisältää aineistokokeen:

  • matemaattisesta osiosta
  • luetun ymmärtämisestä
  • SOTELI -esivalinta-aineistoon perustuvista kysymyksistä
  • Lisäksi soveltuvuuskokeeseen sisältyy ryhmähaastattelu.

  Yhteistyötä tekevät ammattikorkeakoulut hyväksyvät toistensa valintakoetulokset.

  Sosiaali- ja terveysalan valintakoeyhteistyö

  Terveydentilaselvitys

  Sosiaali- ja terveysalalle hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.

  Opintopolun hakulomakkeella sinulta kysytään terveydentilaan liittyviä asioita, joissa arvioit itselläsi mahdollisesti olevia terveydellisiä esteitä tai puutteita. Tarvittaessa sinun tulee toimittaa selvitys terveydentilastasi (laillistetun terveydenhuollon ammattihenkilön antama todistus tai lausunto esim. lääkärintodistus) 10.4.2019 mennessä ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Myös tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä tulee toimittaa ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin 10.4.2019 mennessä.

  Arkaluontoisten tietojen käsittely

  Mikäli hakija ei tule valituksi sosiaali- ja terveysalan opiskelijaksi, hänen antamansa terveydentilaselvitykset hävitetään välittömästi. Opiskelijaksi valittujen osalta tietoja säilytetään sosiaali- ja terveysalan yksikön johtajalla. Terveydentilaselvitykset hävitetään välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole enää lakisääteisten tehtävien edellyttämää perustetta, kuitenkin viimeistään neljän vuoden kuluessa tietojen merkitsemisestä rekisteriin (Ammattikorkeakoululaki 9.5.2003/351 28 § b).

  Ennen opiskeluihin kuuluvaan ohjattuun harjoitteluun siirtymistä ammattikorkeakoulu voi pyytää rikosrekisteriotteen esittämistä, jos harjoitteluun kuuluu olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.