Tietojenkäsittelyn valtakunnallinen valintakoe pidetään 6.6.2019 klo 12.00, osoitteessa Wolffintie 30.

  Kokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisua taitoa (maks. 15p) sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (maks. 15p) . Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (max. 10p). Tämän osion jokainen valintakokeen järjestävä korkeakoulu toteuttaa parhaaksi katsomallaan tavalla esim. esseenä,  haastatteluna tai näiden yhdistelmänä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

  Tietojenkäsittelyn valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua! Hakija osallistuu kokeeseen valintaryhmän ylimmässä AMK-hakukohteessa.

  Ennakkoaineisto julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttä-vän ammattikorkeakoulun Internet-sivuilla kevään haussa 6.5. -6.6.2019. Aineisto ei saa olla mukana kokeessa.

  Ennakkoaineisto ja lukuohje hakijoille

  Ohessa kevään 2019 tietojenkäsittelyn valtakunnallisen valintakokeen ennakkoaineisto:

  Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037 (PDF)

  Opiskele ennakkoaineistosta luvun 2 johdantoteksti + luvut 2.2, 2.3, 2.5, 2.9, 2.10 perusteellisesti ennen koetta, sillä kokeessa materiaali ei ole enää käytettävissäsi. Valintakokeen aineisto-osan kysymykset ja niiden oikeat vastaukset perustuvat kokonaan ennakkoaineiston teksteihin, kuviin ja tietoihin. Kysymykset kokeessa ovat monivalintatehtäviä ja/tai oikein/väärin -tyyppisiä tehtäviä.

  Liiketalouden alan valintakoeyhteistyö

  Todistusvalinnan perusteella valittavien hyväksymistieto julkaistaan toukokuun lopulla, kun korkeakoulut ovat saaneet kevään ylioppilaiden arvosanat hakujärjestelmään YTL:lta. Näet mahdollisen hyväksymistiedon Oma Opintopolku -palvelussa. Hyväksyttyjen ei tarvitse osallistua valintakokeeseen.