Hoitotyön asiantuntija

  Sairaanhoitaja, AMK

  Sairaanhoitajia koulutetaan työhön ihmisten kanssa. Osaamista saadaan aidossa ympäristössä, sillä meillä on muun muassa leikkaussali sekä kirurgisen- ja psykiatrisen hoitotyön luokat. Kolmasosa opinnoista on harjoittelua, mikä kehittää tietoja, taitoja ja vuorovaikutuskykyä.

  210 op – 3,5 vuotta | Päivätoteutus | Harjoittelu: 75 op | Aloituspaikat: 35

  VALINTAKOKEET 3.6.2019


  Sinustako sairaanhoitaja?

  Työtä ihmisten kanssa

  Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija ja kehittäjä, joka tekee monipuolista ja vastuullista työtä. Sairaanhoitajana suunnittelet, toteutat ja arvioit lääkehoitoa sekä erilaisia hoitotoimenpiteitä. Teet myös tutkimuksia ja huomioit jokaisen potilaan yksilölliset tarpeet vaativissakin tilanteissa.

  Lisäksi työhön kuuluu potilaan läheisten ohjausta, neuvomista ja tukemista. VAMKin sairaanhoitajakoulutuksessa pääset harjoittelemaan erilaisia hoitotilanteita aina leikkaussaleista ensiapuun ja äitiyshoitotyöhön.

  Opiskelua huippuympäristössä

  Hoitoalan opiskelijoilla on käytössään viihtyisät tilat oppimiskeskus Aleressa, josta löytyy monipuolisesti harjoitusluokkia, esimerkiksi:

  • leikkaussali
  • lastenhoitotyön luokka
  • kirurgisen hoitotyön luokka
  • sisätautien hoitotyön luokka
  • perussairaanhoidon luokka
  • ensiavun luokka
  • äitiyshoitotyön luokka
  • avoterveydenhuollon luokka
  • anatomian ja fysiologian luokka
  • psykiatrisen hoitotyön luokat

  Harjoitusluokat ovat tärkeä osa sairaanhoitajien opintoja, koska siellä voit simuloida ja demonstroida aitoja hoitotilanteita. Koulussa tehtävien käytännön harjoitusten lisäksi opintoihin kuuluu paljon työharjoittelua hoitoalan tehtävissä.

  Pääset tutustumaan monipuolisesti tulevaan ammattiisi ennen työelämään astumista.

  Harjoittelijasta ammattilaiseksi

  Sairaanhoitajat ovat harjoittelussa noin kolmasosan opiskeluajastaan. Harjoittelujaksoilla pääset osaksi työyhteisöä: harjoittelet työtä ohjattuna ja turvallisesti omien taitojesi mukaan. Harjoittelun kautta voit saada myös työtarjouksia keikkatyöhön tai pidempiaikaisiin sijaisuuksiin opintojen ohessa.

  Vaasa on Suomen toiseksi kansainvälisin kaupunki, jossa pääset harjoittelemaan myös monikulttuurisissa työympäristöissä. Samalla saat työskennellä eri maista tulevien asiakkaiden kanssa ja opit joustavuutta sekä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, joita työnantajat arvostavat. Jos haluat parantaa myös kielitaitoasi opintojen ohessa, Vaasa on siihen paras mahdollinen paikka.  Sairaanhoitajan työssä koko ihmiselämän kirjo on läsnä

  Onko sosiaali- ja terveysala samanlaista kuin telkkarissa?

  Ota selvää

  Sairaanhoitajakoulutuksen sisältö

  Sairaanhoitajan ammattiin kuuluu usein erilaisia projekteja sekä tilaisuuksien ja tempauksien järjestämistä jo opiskeluaikana. Samalla opit ammatissa tarvittavia tiimityöskentely- ja organisointitaitoja.

  Tulevat sairaanhoitajat ovat olleet mukana muistikaveritoiminnassa, jolloin muistisairas saa kaverin opiskelijasta, ja opiskelija tärkeää kokemusta muistisairaiden kohtaamisesta. Opiskelijat ovat päässeet myös opettamaan ensiaputaitoja kaupunkilaisille, järjestämään verenluovutustapahtumia sekä olleet mukana erilaisissa terveyttä edistävissä kampanjoissa.

  Näin opiskelijat järjestivät verenluovutustapahtuman


  Perusteista erikoistumiseen

  Ennen työharjoittelua opiskelet alan perusteita, jolloin saat tärkeät teoriat haltuun ammatin omaksumista varten. Perus- ja ammattiopintojen jälkeen valitset suuntautumisesi ja opiskelet siihen liittyviä opintoja lisää. VAMKissa voit syventää asiantuntijuuttasi:

  • akuuttihoitotyössä, perioperatiivisessa hoitotyössä, psykiatrisessa hoitotyössä sekä lasten ja nuorten hoitotyössä
  • palliatiivisessa eli parantumattomasti sairaiden ihmisten hoitotyössä

  Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluu myös vapaasti valittavia opintoja, joita voit suorittaa oman mielenkiintosi mukaan sekä opinnäytetyö, jolla osoitat hallitsevasi alan tietojen ja taitojen soveltamisen ja kokonaisvaltaisen ajattelun.

  Katso sairaanhoitajakoulutuksen päivätoteutuksen opetussuunnitelma

  Kehitä ammatillista hauistasi muistikaveritoiminnassa.  Fiilistele videoiden parissa

  Sairaanhoitaja töissä

  Työnantajat arvostavat sairaanhoitajia, joilla on alan teoreettisten tietojen ja taitojen soveltamisen lisäksi kyky tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

  Asiakkaina on niin iältään, persoonallisuudeltaan kuin kulttuuriltaan erilaisia ihmisiä, joita on osattava tukea tasapuolisesti kuuntelemalla ja keskustelemalla. Työssä on osattava tehdä vaativiakin ratkaisuja. Myös ammattitaidon ylläpitäminen ja uuden tiedon omaksuminen on tärkeää.

  Sairaanhoitajakoulutuksessa saat valmiudet työskennellä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa tai yksityisissä hoitolaitoksissa. Sairaanhoitajana voit toimia myös potilas- ja kansalaisjärjestöissä. Lisäksi voit työskennellä opetus-, suunnittelu-, projekti- tai asiantuntijatehtävissä. Suomalaisia hoitotyön osaamista arvostetaan myös ulkomailla, joten sairaanhoitajia työskentelee paljon myös kansainvälisissä tehtävissä.

  Sairaanhoitajana työpaikkasi voi olla esimerkiksi:

  • poliklinikka
  • perveyskeskus
  • vuodeosasto
  • kotisairaanhoito
  • vanhainkoti
  • sairaalat

  Jo valmistuneille ja työkokemusta hankkineille sairaanhoitajille VAMKissa on tarjolla sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK-tutkinto.

  Syke in real life!


  Hae opiskelemaan

  Tutustu lisää sairaanhoitajakoulutukseen (päivätoteutus) osoitteessa opintopolku.fi

  Siirry Opintopolkuun

  Opiskelija kertoo

  ”Avoin mieli ja halu oppia ratkaisevat”

   

  Michael Kohvakka iloitsee alavalinnastaan, jossa pääsee auttamaan ihmisiä. Tulevaisuudessa hän haaveilee työskentelevänsä leikkaussalissa.

  Miksi VAMKiin?

  Ammattikorkeakoulussa pidän siitä, että käytännön tekeminen ja opiskelu on yhdistetty: päivät eivät ole pelkästään istumista. Vaasasta löytyvät myös kaikki kaverit ja perhe, joten oli luontevaa jäädä opiskelemaan tänne.

  Ensimmäinen koulupäiväsi VAMKissa?

  Ennen opintojen alkua mietin, montako miesopiskelijaa luokalta löytyisi näin naisvaltaisella alalla. Lukuvuoden alkaessa sain todeta, että monta: luokallamme on seitsemän miestä! Ensimmäinen koulupäivä meni koulun tiloissa kierrellessä, päivään kuului myös ryhmänohjaajan esittely sekä uusiin opiskelukavereihin tutustuminen. Kun alkujännityksestä päästiin, koko luokka tuli hyvin toimeen keskenään, ja meillä onkin hyvä ryhmähenki. Positiivisena yllätyksenä aiempiin opiskelukokemuksiin verrattuna koin, että VAMKin opettajat ovat olleet hyvin joustavia ja auttavaisia, jos on ongelmia opintojen tai muun suhteen.

  Missä olet ollut harjoittelussa?

  Tähän mennessä meillä on ollut kolme harjoittelua: perussairaanhoidon harjoittelu, jonka tein Vaasan kaupunginsairaalassa, kotisairaanhoidon harjoittelu, jonka tein puoliksi kotisairaanhoidossa ja puoliksi Himalajan palvelutalossa sekä sisätautien harjoittelu, jonka suoritin Vaasan keskussairaalassa. Harjoitteluissa huomasin, että niiden sisältöön voi vaikuttaa paljon. Vaasan keskussairaalan harjoittelussa pääsin esimerkiksi osallistumaan lukemattomiin erilaisiin toimenpiteisiin, tutkimuksiin ja kuvauksiin.

  Mitä mieltä harjoittelusta?

  VAMKilla on mahtava käytäntö harjoittelupaikkojen suhteen. Koulu järjestää harjoittelupaikat ja opiskelijat saavat valita tai arpoa, kuka menee mihinkin harjoittelupaikkaan. Näin ollen kaikilla on aina varmasti jokin paikka. Kauhutarinoita harjoitteluista ei kannata etukäteen hirveästi kelailla: harjoittelukokemus on suurimmaksi osaksi siitä kiinni, minkälaisella asenteella siihen lähtee. Mahtavaa on, että osasta harjoittelupaikoista tarjottiin heti kesätöitä.

  Mieleenpainuvinta opintojen varrelta?

  Mieleenpainuvinta tähän mennessä ovat olleet eri kurssien labratunnit. Näillä tunneilla harjoittelemme käytännössä kaikkea sitä, mitä teoriatunneilla on käyty läpi, esimerkiksi lääkkeiden jakamista. Pistämistä sekä verinäytteenottoa me opiskelijat harjoittelemme toinen toisillemme, joten luotto omaan luokkakaveriin täytyy olla hyvä. Myös ruumiinavaukseen osallistuminen on jäänyt mieleen. Ensiapukurssi on ollut hyvin hyödyllinen sekä osallistuminen Vaasan keskussairaalan järjestämään elvytysviikkoon.

  Parasta Vaasassa?

  Vaasa on suuri opiskelijakaupunki, lisäksi merimaisemat ja luonto ovat ehdottomasti näkemisen ja kokemisen arvoiset.

  Tulevaisuudensuunnitelmasi?

  Töitä tulee ainakin riittämään. Suomalaista sairaanhoidon koulutusta arvostetaan myös ulkomailla, joten mahdollisuudet työskennellä kotimaan ulkopuolella ovat hyvät.

  Michael Kohvakka