Sosiaali- ja terveysalan polkuopinnot

    Syksyllä 2019 alkavat alla mainitut sosiaali- ja terveysalan yksikön polkuopinnot. Polkuopinnot koostuvat pääsääntöisesti ensimmäisen vuoden opinnoista. Polkuopintolinkeistä pääset kyseisen koulutuksen opetussuunnitelmaan, josta näet koko tutkinnon rakenteen sekä kaikki ko. koulutukseen sisältyvät opinnot. Ensimmäisen vuoden opinnot ovat listattuna sarakkeessa Lukuvuosi 1. Lukuvuotta ilmaisevassa sarakkeessa oleva numero kertoo opintojakson laajuuden opintopisteinä.

    Polkuopinnot suositellaan aloitettavaksi opintojen alusta alkaen, koska useat opintojaksot ovat kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Polkuopintopaikkoja on myös vain muutama/koulutus, joten myöhemmin ilmoittautuvalle ei yleensä löydy paikkoja. Kannattaa olla ripeä ilmoittautumisessa, sillä paikat menevät nopeasti.

    Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 14.8 klo 9.00. Lomake löytyy ilmoittautumissivulta.