Asiakas- ja palveluohjauksen erikoisosaamisen tarve on valtakunnallinen. Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus laajentaa ja syventää sosiaali- ja terveysalan ammatillista osaamista siten, että koulutuksen suorittaneilla on vahva ammatillinen osaaminen asiakas- ja palveluohjauksen asiakastyöhön, palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseen sekä palveluinnovaatioiden rakentamiseen. Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen suorittanut henkilö voi toimia vaativissa palveluohjauksen ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävissä muun muassa palveluohjaajana, case managerina ja palveluiden integroijana.


  Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen on suunnitellut kaksikymmentäyksi ammattikorkeakoulua yhdessä. Ammattikorkeakoulut tekevät yhteistyötä myös erikoistumiskulutuksen toteutuksessa. Länsi-Suomessa Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia sekä VAMK tekevät tiivistä yhteistyötä erikoistumiskoulutuksen toteutuksessa.


  Koulutuksen kohderyhmä

  Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on tarkoitettu

  • sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoja edeltäneen opistoasteen tutkinnon suorittaneille ja joilla on työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

  Koulutuksen sisältö

  Erikoistumiskoulutus koostuu kolmesta osa-alueesta ja niihin sisältyvistä moduuleista:

  1. Asiakas- ja palveluohjauksen käytännöt, menetelmät ja prosessi sosiaali- ja terveyspalveluissa

  • Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat, 5 op
  • Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt, 5 op

  2. Monialainen ja -ammatillinen yhteistyö, verkostotyö ja toimiminen palveluiden yhdyspinnoilla

  • Moniammattisen yhteistyön asiantuntijuus, 5 op
  • Kohtaaminen, vuorovaikutus ja digitaaliset palvelut ja toimintatavat, 5 op

  3. Asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen, palveluinnovaatiot sekä asiakastyön tulosten, vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi

  • Digitaalisten työvälineiden ja toimintaympäristöjen hyödyntäminen ammatillisessa viestinnässä, 5 op
  • Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus, 5 op

  Toteutus

  Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä, mikä tarkoittaa laskennallisesti noin 810 tuntia työtä.


  Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä itsenäisesti, vertaisryhmätyöskentelyä ja etäohjausta. Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Erikoistumiskoulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä (Moodle).


  Ajankohta

  Koulutus käynnistyy 16.1.2020. Koulutukseen kuuluu noin kaksi lähipäivää kuukaudessa, lähiopetuksen tarkat päivämäärät tiedotetaan tällä sivulla myöhemmin.


  Hinta

  Erikoistumiskoulutuksen vuoden 2020 toteutus on maksuton Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntämän avustuksen vuoksi. Myöhemmissä toteutuksissa on osallistujamaksu.


  Hakeminen

  Haku koulutukseen alkaa 1.10.2019.


  Hakuaika:

  • Hakuaika 1.–31.10.2019
  • Valituille ilmoitetaan viimeistään 15.11.2019
  • Valitun tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 5.12.2019 mennessä

  Valintaperusteet

  Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutusta toteuttava ammattikorkeakoulu vastaa erikoistumiskoulutuksen opiskelijavalinnasta. Valintaperusteissa pisteytetään hakukelpoiset hakijat valintajärjestykseen työkokemuksen ja motivaatiokirjeen kysymysten perusteella.


  Lisätietoja koulutuksesta:

  Yliopettaja Ulla Isosaari ulla.isosaari@vamk.fi; puh. +358 40 725 3772
  Tiimivastaava Sanna Saikkonen
  sanna.saikkonen@vamk.fi, puh. +358 207 663 303