Varsinainen haku Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumisopintoihin on päättynyt ja opiskelupaikat on tällä hetkellä täytetty. Jos haluat tiedustella mahdollisista peruutuspaikoista, voit olla yhteydessä 6.8.2018 tai sen jälkeen yliopettaja Hanna-Leena Melenderiin sähköpostilla osoitteeseen hlm@vamk.fi

  ---

  Ammattikorkeakoulujen yhdessä suunnittelema, työelämän haastatteluihin perustuva, monimuoto-opiskeluna toteutuva

  Erikoistumiskoulutus: Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta (30 op)

  Koulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

  Koulutuksen kohderyhmä

  Jo työelämässä toimineille, korkeakoulututkinnon (amk) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille.

  Sisältö

  Moduulit:
  1.    Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa, 15 op
  2.    Asiakaslähtöinen ohjaus, 8 op
  3.    Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen, 7 op

  Toteutus

  Opiskelu toteutuu monimuotoisesti, digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Lähipäivien lisäksi opiskelijat suorittavat opintoja itsenäisesti. Koulutus käynnistyy Hämeen, Kajaanin, Karelian, Lapin, Vaasan, Oulun ja Savonian ammattikorkeakoulussa syyskuussa 2018 ja päättyy toukokuussa 2019.

  Lähipäivät

  Syksy 2018

  • ke 12.9. – to 13.9.
  • to 4.10.
  • to 1.11.
  • to 13.12.

  Kevät 2019

  • ke–to 23.–24.1.
  • to 21.2.
  • to 20.–21.3.
  • to 25.4.
  • to 23.5.

  Hakukelpoisuus

  Hakukelpoisuuden koulutukseen antaa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai näitä vastaavat opistotason tutkinnot.

  Hinta

  1000 €/osallistuja

  Peruutusehdot

  Hakuaikana voi hakemuksen perua maksutta. Jos on ottanut koulutuspaikan vastaan peritään 50 % koulutuksen hinnasta. Peruutus koulutuksen alettua: peritään 50 % jäljellä olevista maksueristä. Maksettuja maksuja ei palauteta.

  Hakeminen

  Koulutukseen hakeudutaan sähköisellä hakulomakkeella 19.3.–18.5.2018 (huom. hakulomake avautuu 19.3. klo 8.00 ja sulkeutuu 18.5. klo 15.00)

  Lisätietoja

  Vaasan ammattikorkeakoulussa antaa yliopettaja Hanna-Leena Melender
  Puh. 040 482 6097, hanna-leena.melender@vamk.fi