Erikoistumiskoulutuksen toteutus

  Haku päättynyt.

  Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksessa (30 op) syvennät asiantuntemustasi lastensuojelusta ja saat välineitä toimia lastensuojelun ammattilaisena nykypäivän jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Ensimmäistä kertaa erikoistumiskoulutuksena järjestettävä toteutus soveltuu sosiaalialalla ja erityisesti lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville ammattilaisille.

  Koulutuksessa opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa suoraan omaan työhösi, joten opit kehittämään päivittäistä työtäsi sekä työyhteisöäsi. Koulutuksessa pääset myös verkostoitumaan muiden alan asiantuntijoiden kanssa.

  Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen suoritettuasi pystyt palvelemaan asiakkaitasi entistä paremmin ja kokonaisvaltaisemmin. Suoritus merkitään Valviran rekisteriin, mikä auttaa työnhaussa ja työelämässä etenemisessä.

  Koulutuksen kohderyhmä

  Erikoistumiskoulutus soveltuu sosionomi (AMK) -tutkinnon sekä muun soveltuvan, esimerkiksi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja (AMK) -tutkinnon ja aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita lastensuojelullisesta näkökulmasta.

  Odotamme hakijoilta työkokemusta lapsi- ja perhepalveluista, eritoten lastensuojelutyöstä. Ammatillinen perustutkinto (esim. lähihoitaja) ei anna hakukelpoisuutta.

  Koulutuksen sisältö

  Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä (810 tuntia).

  Erikoistumiskoulutus koostuu seitsemästä opintojaksosta:

  • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa (3 opintopistettä, 81 tuntia)
  • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä (5 opintopistettä, 135 tuntia)
  • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä (2 opintopistettä, 54 tuntia)
  • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelutyössä (5 opintopistettä, 135 tuntia)
  • Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt (5 opintopistettä, 135 tuntia)
  • Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt (5 opinto-pistettä, 135 tuntia)
  • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä (5 opintopistettä, 135 tuntia)

  Opintojaksot täydentävät toisiaan, ja sisällöissä painottuvat lastensuojelun työmuodot, -menetelmät ja -käytännöt sekä niiden kehittäminen. Lisäksi korostuu monialaisten ja moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen lastensuojelutyössä.

  Toteutus

  Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä itsenäisesti, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Diakin, Turun ja Hämeenlinnan ammattikorkeakoulujen sekä Yrkeshögskolan Novian kanssa. VAMKissa järjestettävään koulutukseen on 15 aloituspaikkaa.

  Ajankohta

  Koulutus käynnistyy 31.8.2017. Lähityöskentelypäivät (päivän kesto 8 h) järjestetään seuraavasti:

  • 31.8.–1.9.2017
  • 5.–6.10.2017
  • 9.–10.11.17
  • 11.–12.1.2018
  • 8.–9.3.2017
  • 19.–20.4.2018

  Hinta

  1000 €, ALV 0 %, hinta laskutetaan kahdessa erässä. Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön tukema.

  Hakeminen

  3.4.–12.5.2017, sähköisellä hakulomakkeella  (huom. hakulomake avautuu 3.4. klo 8.00 ja sulkeutuu 12.5. klo 15.00)

  Kutsut haastateltaville lähetetään viikolla 20, ja mahdolliset haastattelut suoritetaan 31.5.2017. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan 2.6.2017 mennessä, ja opiskelijan tulee varmistaa opiskelupaikan vastaanotto 9.6.2017 mennessä. Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

  Lisätietoja koulutuksesta

  Ulla Isosaari
  ulla.isosaari@vamk.fi; puh. +358 40 725 3772

  Tulostettava esitelehtinen (pdf).