Viestintä

  • Liike-elämän viestintä
  • Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen
  • Esiintymistaito (retoriikka ja argumentaatio liike-elämän viestintätilanteissa)
  • Kulttuurien välinen viestintä
  • Tekstianalyysi (asiatekstien erityisominaisuudet)

  Kansainvälistyminen ja ulkomaankauppa

  • Yleinen markkinatietous eri markkinoilta
  • Kulttuuri ja businesskulttuuri eri markkina-alueilla
  • Tiedonhankinta kansainvälisessä kaupassa
  • Kansainvälisen kaupan maksuehdot ja rahoitus
  • Viennin menettelyt