Tarjoamme sekä lyhytkestoista että pitempiaikaista sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutusta riippuen työyhteisöjen tarpeista. Noudatamme aina tilaajan kanssa tehtyä yhteistä sopimusta.

  Ota yhteyttä, niin räätälöimme yrityksesi tai organisaatiosi tarpeisiin sopivan koulutuksen.

  Elina Martin, johtaja
  Puhelin: +358 207 663 376
  GSM: +358 40 549 3542
  Sähköposti: elina.martin@vamk.fi

  Työterveyshuoltoon pätevöittävä koulutus terveydenhoitajille ja fysioteraupeuteille (15 op)

  Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä tai asiantuntijana

  Kohderyhmä

  Koulutukseen voivat hakea terveydenhoitajan ja fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet henkilöt. Työterveyshoitajan tai fysioteraupeutin tehtävissä työskentely katsotaan eduksi, mutta ei ole hakemisen este.

  Ajankohta

  Koulutus toteutetaan 4.10.2018–5.4.2019 (14 päivää, kaksi lähipäivää kuukaudessa), välisenä aikana valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä.

  Sisältö ja toteutus

  Koulutus sisältää lähiopetusta, verkko-opiskelua, verkkoluentoja sekä itsenäistä opiskelua.

  Koulutus koostuu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisista osaamiskokonaisuuksista:

  • Työterveyshuollon toimintaympäristöosaaminen 3 op
  • Työn terveysvaarojen ja kuormitustekijöiden sekä työpaikan voimavarojen tunnistamis- ja arviointiosaaminen 5 op
  • Terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen ja edistämisen osaaminen 5 op
  • Arviointi- ja kehittämisosaaminen 2 op

  Työterveyshuollon koulutus järjestetään Vaasan ammattikorkeakoulun ja Yrkeshögskolan Novia yhteistyönä. Koulutus on kaksikielinen.

  Lähiopetuspäivät

  2018: 4.10. - 5.10. / 1.11. - 2.11 / 29.11. - 30.11.
  2019: 17.1 - 18.1. / 14.2. - 15.2./  14.3. - 14.3. / 4.4. - 5.4.

  Hinta

  Koulutuksen hinta on 3 400 euroa (alv 0 %). Maksu on mahdollista maksaa kahdessa erässä. 50 % laskutetaan kun osallistuja on ottanut koulutuspaikan vastaan. Maksua ei palauteta, mikäli osallistuja peruu tai keskeyttää osallistumisen.

  Hakeminen

  tapahtuu 29.3.-20.9.2018 välisenä aikana oheisella hakulomakkeella HAKULOMAKE työterveys 2018 - 2019.pdf Huom. hakemuksen tulee olla perillä 20.9.2018 mennessä. Tulosta hakemus ja lähetä osoitteeseen:

  Anne Puska
  Vaasan ammattikorkeakoulu, Alere
  Wolffintie 27-31
  65100 VAASA

  Koulutukseen pääsyn kriteerit (laillistettu terveydenhoitajan tai fysioterapeutti) täyttävät hakijat otetaan (max 25 henkilöä) ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakijat saavat tiedon ilmoittautumisen vastaanottamisesta henkilökohtaisesti.

  Lisätietoja koulutuksesta:

  Päätoiminen tuntiopettaja
  Anne Puska
  anne.puska@vamk.fi
  puh. 020 7663 551 tai 040 539 5943

  Koulutuspäällikkö
  Regina Nurmi
  regina.nurmi@vamk.fi
  puh. 0400 113 957

  Täydennyskoulutussuunnittelija
  Carina Gädda
  Carina.gadda@novia.fi
  Puh. 044 780 5225

  Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen (45 op)

  Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen on itsenäinen tehtävä, joka parantaa potilaan pääsyä joustavasti hoitoon. Koulutus antaa erikoispätevyyden, joka on määritelty vaadittavasta lääkkeenmääräämiskoulutuksesta valtioneuvoston asetuksessa (VN A 1089/2010).

  Koulutusaika

  02/2018-05/2019

  Hakeminen

  20.9.2017-15.11.2017 e-lomakkeella https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/5901/lomake.html

  Hakemuksen lisäksi Sinun pitää lähettää 1. kopio todistuksesta, 2. kopio työtodistuksesta osoitteeseen Vaasan ammattikorkeakoulu/Sosiaali- ja terveysala, Wolffintie 27-31, 65200 Vaasa.

  Valintakokeet järjestetään 1.12.2017 Vaasassa (Wolffintie 27-31, Alere). Valintakoe sisältää farmakologian ja lääkelaskut. Kirjallisuus: Pelkonen, O, Ruskoaho H, et al. (toim. 2014): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia. Duodecim, Karisto Oy, Hämeenlinna. Sivut 19-110 tai Koulu M & Mervaala E toim. (2013): Farmakologia ja toksikologia. Medicina, Kuopio. Sivut 19-114.

  Koulutuksen alkaessa koulutukseen valitut toimittavat 3. Työssä ohjauksesta ja arvioinnista vastaavan lääkärin yhteystiedot. 4. Työnantajan lausunto, josta käy ilmi suunniteltu tehtävänkuva liittyen lääkkeen määräämiseen.

  Paikka

  Vaasa

  Sisältö

  • Lääkehoidon eettinen ja juridinen tietoperusta hoitotyössä 5 op
  • Potilaan tutkiminen ja kliininen päätöksenteko 7 op
  • Kliinisen hoitotyön toteuttaminen 8 op
  • Farmakologia ja lääkkeen määrääminen 12 op
  • Turvallinen lääkehoito asiakastilanteissa 13 op

  Osallistumismaksu

  4900€/osallistuja (ei alv). Maksu 5 erässä á 980 €. Työnantaja vastaa resursseista, käytännön ja arvioinnin organisoinnista asetuksen 1089/2010 mukaisesti.

  Peruutusehdot: Hakuaikana voi perua hakemuksen maksutta. Jos on ottanut koulutuspaikan vastaan: 50% koulutuksen hinnasta. Peruutus koulutuksen alkaessa : 50% jäljellä olevista maksueristä. Maksettuja maksuja ei palauteta.

  Muuta

  Koulutukseen voi hakea laillistettu sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja ja kätilö, joka on laillistettu tai jolla on oikeus toimia sairaanhoitajana. Tämän lisäksi hakijalla tulee olla viimeisen 5 vuoden aikana tällä alueella työkokemusta vähintään 3 vuotta.

  Opintojen laajuus on 45 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetuspäiviä on noin 22, yleensä kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa. Koulutus toteutetaan, kun on vähintään 20 osallistujaa. Koulutus järjestetään yhteistyössä Novian kanssa.

  Lisätietoja

  Vaasan ammattikorkeakoulu, koulutuspäällikkö Regina Nurmi gsm. 0400 113 957, e-posti, regina.nurmi@vamk.fi

  Alueellinen haavapäivä 28.9.2017

  Koulutus päättynyt.

  Täydennyskoulutuksessa eri asiantuntijat luennoivat haavapotilaan hoitotyöstä. Koulutus pidetään

  Aika: 28.9.2017  klo 9-16.20
  Paikka: Vaasan ammattikorkeakoulun oppimiskeskus Alere (Wolffintie 31, luentosali Florence ja Tori)

  Ohjelma

  9.00-10.00 Ilmoittautuminen, kahvi (omakustanteinen) ja näyttelyyn tutustuminen
  Tori Posterinäyttely: Haavahoitajaksi valmistuvien työelämän kehittämistehtävät

  10.00-10.10 Päivän avaus
  Florence Hanna-Leena Melender, haavahoitajan erikoistumisopintojen kurssinjohtaja

  10.10-10.50 Haavapotilaan ravitsemus
  Florence Arja Rantala, ravitsemusterapeutti

  10.50-11.30 Haavainfektiot
  Florence Heikki Kaukoranta, ylilääkäri

  11.30-11.45 Tauko

  11.45-12.30 Säärihaavapotilaan hoitotyö
  Florence Ulla Väänänen, sairaanhoitaja YAMK, auktorisoitu haavahoitaja

  12.30-13.30 Lounas (omakustanteinen Juvenes-ravintola ) ja näyttelyyn tutustuminen
  Tori Posterinäyttely: Haavahoitajaksi valmistuvien työelämän kehittämistehtävät

  13.30-14.15 Säärihaavapotilaan elämäntapaohjaus
  Florence Ulla Väänänen, sairaanhoitaja YAMK, auktorisoitu haavahoitaja

  14.15-14.45 Kahvi (omakustanteinen) ja näyttelyyn tutustuminen
  Tori Posterinäyttely: Haavahoitajaksi valmistuvien työelämän kehittämistehtävät

  14.45-16.15 Painehaavan synty, riskin arviointi ja ehkäisy
  Florence Esa Soppi, LKT, sisätautiopin dosentti

  16.15-16.20 Päätössanat
  Florence Hanna-Leena Melender, haavahoitajan erikoistumisopintojen kurssinjohtaja

  Hinta

  Täydennyskoulutuksen hinta on 50 €/osallistuja.

  Ilmoittautuminen

  Sitova ilmoittautuminen 15.8.2017 mennessä sähköisellä lomakkeella: https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/6819/lomake.html

  Lisätiedot

  Yliopettaja Hanna-Leena Melender,
  puh. 040 482 6097, hlm@vamk.fi