Projektinjohdon huippuosaajaksi

  Project Management, Master of Engineering

  Hoi insinöörit, tämä on teille! Project Management -koulutusohjelmassa opiskellaan muun muassa projektinhallintaa, kansainvälisten projektien johtamista ja liiketoimintaa. Yhteistyössä alueen työnantajien kanssa suunniteltu koulutus on valttikorttisi työmarkkinoilla, jossa projektiosaaminen on pop.

  Hakuaika: 14.3. - 28.3.2018 | Toteutus: monimuoto-opintoina


  Hanki työnantajien arvostamaa osaamista

  Project Management on insinööreille (AMK) suunnattu maisteritasoinen koulutus, josta saat valmiudet toimia hyvää asiantuntemusta vaativissa projektien johto- ja hallintatehtävissä. Englanninkielinen koulutus on suunniteltu yhteistyössä alueen kansainvälisen elinkeinoelämän kanssa.

  Opintoihin voit hakea, mikäli:

  • olet suorittanut tekniikan alan ammattikorkeakoulututkinnon: insinööri (AMK) tai vastaava ulkomailla suoritettu tutkinto.
  • sinulla on kolmen vuoden työkokemus alalta valmistumisesi jälkeen

  Projektiliiketoiminta on yksi yritysten keskeisimmistä kilpailukyvyn edellytyksistä myös Vaasan seudulla, lisäksi työtä tehdään yhä enemmän projektimuotoisena. Pätevöityneillä projektiosaajilla on erittäin suuri kysyntä työmarkkinoilla, sillä heidän avullaan varmistetaan aikatauluissa ja kustannuksissa pysyminen sekä laadukas työnohjaus ja työtulokset.

  Koulutuksella saavutat projektinhallinnan IPMA C-tason sertifikaatin osaamistason, ja se antaa pätevyyden toimia kansainvälisissä tehtävissä.

  Opintojen toteutus

  Opiskelussa painotetaan vuorovaikusta ja tiimityötä: opintojen aikana voitkin jakaa asiantuntijuutta muiden opiskelijoiden kanssa. Opinnot nivotaan lähelle omia työtehtäviäsi, jolloin oppimistehtävien sekä opinnäytetyönä tehtävän kehittämishankkeen myötä sinulla on mahdollisuus kehittää omaa työnantajaorganisaatiotasi tai projektiasi. Laadit opintojen alkuvaiheessa henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi, johon liittyy myös opinnäytetyön toteuttamissuunnitelma.

  Project Management -koulutus kestää 1,5 - 2 vuotta, ja se suoritetaan työn ohessa monimuoto-opintoina. Lähiopetusta on lauantaisin noin kahtena päivänä kuukaudessa. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa, jolloin opetusta järjestetään vuorotellen Vaasassa ja Seinäjoella. Koulutus käynnistyy elokuun lopussa 2018.

  Koulutus on palkittu vuoden 2017 akateemisena projektitekona.

  Opintojen sisältö

  Työelämälähtöisissä opinnoissa yhdistyvät käytännön toiminta ja teoreettinen tarkastelu. Tavoitteena on, että syvennät opintojen aikana projektityötaitojasi ja laajennat perspektiiviäsi kokonaisuuksien tarkasteluun. Ensimmäisenä vuonna opiskelet projektinhallinnan menetelmiä sekä liiketoimintaopintoja (30 op). Toisena vuonna paneudut tutkimusmenetelmiin ja opinnäytetyöhön (30 op).

  Katso Project Management -opintosuunnitelma täältä.

  Information in English (pdf)

  Oletko ollut kolme vuotta töissä valmistumisesi jälkeen? Siinä tapauksessa voit hakea Project Management -koulutukseen.

   

   

   

   

  Hae Opintopolussa

  Hakeminen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa.

  Siirry opintopolkuun