Huippu-asiantuntijaksi

  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK)

  Kiinnostaako sosiaali- ja terveysalan johtaminen, kehittäminen ja talousosaaminen? Siinä tapauksessa tämä koulutus on sinua varten. Tule opiskelemaan ylempi AMK-tutkinto ja kehittämään osaamistasi eteenpäin!

  Hakuaika: 14.3. - 28.3.2018 | Toteutus: monimuoto-opintoina


  Kiinnostaako kehittäminen ja johtaminen?

  Osaamista sosiaali- ja terveysalan tarpeisiin

  Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen on maisteritasoinen koulutus, joka antaa valmiudet toimia käytännön asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä. Opinnot voi suorittaa 2–3 vuodessa monimuoto-opintoina työn ohessa tai 1,5 vuodessa päiväopintoina.

  Opintoihin voit hakea, mikäli:

  • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon: sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK) tai sosionomi (AMK).
  • sinulla on kolmen vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta valmistumisesi jälkeen

  Saat taitoja vastata niin yhteiskunnan sosiaali- ja terveydenhuoltoon kohdistamiin haasteisiin kuin työelämästä nouseviin kehittämis- ja muutostarpeisiin.

  Opintojen sisältö

  Ylemmän AMK-tutkinnon opinnoissa painottuvat erityisesti johtamisen, kehittämisen ja talousosaamisen alueet. Vahvistat koulutuksessa myös työtapojasi tutkivaan ja kehittävään suuntaan.

  Opinnot koostuvat syventävistä ammattiopinnoista, joissa opit teorian soveltamista käytäntöön sekä analyyttisiä taitoja. Samalla paneudut projektinjohtamiseen ja tutkimus- ja kehitystyöhön. Myös vuorovaikutustaitosi karttuvat, sillä pääset jakamaan asiantuntijuutta muiden opiskelijoiden kanssa. Syventävät ammattiopinnot sisältävät seuraavat kokonaisuudet:

  • Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen (25 op)
  • Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (22 op)
  • Talousosaaminen sosiaali- ja terveysalalla (8 op)

  Opinnäytetyössä kehität taitojasi soveltaa tutkimustietoa sekä opit käyttämään valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Osoitat myös valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. VAMKin opinnäytetyöt painottuvat seuraaviin teemoihin:

  • Palvelu- ja toimintamallien kehittäminen
  • Palvelujen laadun ja vaikuttavuuden johtaminen
  • Johtamisosaamisen kehittäminen
  • Hyvinvointipalvelujen moniammatillinen verkostotoiminta

  Lisäksi opintoihin kuuluu vapaasti valittavia opintoja (5 op), joissa voit syventää ammatillista tietämystäsi.

  Katso koko opintosuunnitelma täältä

  Opiskelutapa

  Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna lähi- ja etäjaksoineen. Tutkivaan oppimiseen pohjautuvaa ammatillista dialogia käyt yhteisissä workshopeissa sekä etäopiskelun aikana Moodlen oppimisympäristössä. Kontaktitunteja pidetään keskimäärin kahtena päivänä kuukaudessa.

  ”Into itsensä kehittämiseen on opiskelujen myötä vain lisääntynyt. Ylempi AMK-tutkinto on mahdollistanut oman ammatillisen kehittymisen lisäksi työuralla etenemisen.”

  Hae Opintopolussa

  Hakeminen koulutukseen tapahtuu Opintopolussa.

  Siirry opintopolkuun