For Companies and Organizations

Journal Muovaaja dedicated to companies freely available

The digital journal MUOVAAJA is about design in companies and society. The theme of the first journal of the decade is change and how you can be a part of creating or benefiting from it. How can business be designed? And how do industrial services lend themselves to prototypes? The story of Ukko Finland tells the story of a small company’s journey to success. Another story describes companies as developers of eco-innovations. The skills of the future are not just technique, but also soft skills. The inspiring articles provide thought-provoking that can be left to settle over the summer and provide new inspiration for developing your own business.

Read the latest Muovaaja

Discover our expertise through our online journals

Energiaa-verkkolehti

Vaasan ammattikorkeakoulun verkkolehti

Näkökulmia/Blogi 21.6.2022

Itsensä johtaminen on tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Se on oman työn ja tekemisten suunnittelua, ohjaamista, seurantaa ja muuttamista – tavoitteena työhyvinvointi ja sujuva työ. Moilasen (2021) mukaan itseään johtava henkilö asettaa oman työnsä tavoitteita ottaen huomioon työyhteisönsä perustehtävän ja yhteiset tavoitteet. Hän suunnittelee työtään työpäivä- tai työvuorokohtaisesti...

itsetuntemusjohtaminentyöhyvinvointityöyhteisöt
Osaaminen 13.6.2022

Työterveyshuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa ja työterveyspainotteista sairaanhoitoa, joka perustuu työterveyshuoltolakiin. Työterveyshuollon toimintamuotoja ovat mm. työpaikkaselvitykset, terveystarkastukset, työkyvyn seuranta, tietojen antaminen, ohjaus ja neuvonta ja kuntoutustyö, työterveysneuvottelut ja työyhteisötyö. Työterveyshuollon toiminnan tavoitteena on yhteistyössä...

moniammatillisuustyöterveysyhteistyö
Osaaminen 31.5.2022

Simulaatio tarkoittaa todellisuuden jäljittelyä turvallisessa ympäristössä. Simulaatioiden avulla voidaan luoda ja harjoitella mahdollisimman todellisia potilaan hoitotilanteita. Simulaatioita voidaan toteuttaa yksittäisten kliinisten toimenpiteiden harjoituksina tai täysimittaisena simulaationa. Täysimittaisessa simulaatiossa opiskelijoille todentuu oma teoreettinen ja kliininen osaaminen...

hoitotyöopetussimulointi

Also discover