Publication instructions for the Energiaa web magazine

Energiaa is VAMK’s online magazine, which publishes common-sense articles and perspectives aimed at professional communities. You can write to the online magazine in Finnish, English and Swedish. Our goal is to share our wonderful work with the general public.

 • The writings present research and development work, project results, stakeholder cooperation and experiences from the world of education. The online magazine’s publications can also cover, for example, a current theme, present a conference or trade fair trip, or another topic based on the author’s expertise.
 • Online publications are divided into themes Humanity, Togetherness, Future, Competence, Influence, Perspectives.
Writing Instructions
 • Recommended length 400–1600 words
 • Mark the headings, subheadings and bolded introduction (headnote) clearly.
 • The writer is responsible for the finishing and the (grammatical) correctness of the text.
 • At least one of the writers has to be an employee at VAMK.
 • Please comply with the in-text citation practice for VAMK publication series. (Vamkin julkaisusarjan ohjeistuksen mukaista viittauskäytäntö).
 • The writer is responsible for making sure that the article has not been published before.
 • Attach tables and figures in a Word file and keep them simple. Tables and figures will be modified in the layout phase so that they are suitable for the publication format and platform.
 • One or more photos from the writer or from the photo bank of the layout editor can be attached to the article. Send original photos in the .jpg or .png format. The minimum resolution is 2000 px.
 • Please, submit the licence of the photo you use or permission of use.
Blog Instructions
 • Recommended length 400–1600 words
 • The blog can be written in Finnish, Swedish or English..
 • Mark the headings, subheadings and bolded introduction (headnote) clearly.
 • The writer is responsible for the finishing and the (grammatical) correctness of the text.
 • At least on of the writers has to be an employee at VAMK.
 • If you use resources, please comply with the in-text citation practice for VAMK publication series. Vamkin julkaisusarjan ohjeistuksen mukaista nimiviittauskäytäntöä.
 • The writer is responsible for making sure that the article has not been published before.
 • For accessibility, images must have an alternative text, so called alt text. The alternative text is read with a screen reader, so it must not be the same as the caption.
 • Attach tables and figures in a Word file and keep them simple. Tables and figures will be modified in the layout phase so that they are suitable for the publication format and platform.
 • One or more photos from the writer or from the photo bank of the layout editor can be attached to the article. Send original photos in the .jpg or .png format. The minimum resolution is 2000 px.
 • Please, submit the licence of the photo you use or permission of use.
Videoiden julkaisuohjeet

VAMKin verkkolehden (https://energiaa.vamk.fi/) kategorioissa julkaistaan myös tutkimus- ja asiantuntijatyöhön liittyviä videoita. Huomioi videon tekovaiheessa ohjeet ja kriteerit julkaistaville videojulkaisuille ja suunnittele videon sisältö huolellisesti. Ehdotus audiovisuaalisesta tallenteesta (video) lähetetään julkaisutoimikunnalle osoitteeseen julkaisut@vamk.fi.

Julkaistavaksi esitetyn videon tulee täyttää seuraavat OKM:n julkaisukriteerit:

 • Julkaisu pohjautuu tekijän korkeakoulussa tekemään tutkimus- ja asiantuntijatyöhön.
 • Julkaisua ei ole aikaisemmin julkaistu.
 • Vähintään yhdellä tekijällä on palvelussuhde VAMKiin.

OKM:n julkaisukriteerien mukaan audiovisuaaliseksi julkaisuksi ei hyväksytä:

 • Televisio- tai radiohaastatteluja
 • Audiovisuaalisia opetusmateriaaleja, jotka on tehty pelkästään yksittäisiä kursseja varten
 • Mainosmateriaaleja

Julkaisuehdotuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

 • Videon nimi
 • Tekijät
 • Linkki tallennettuun videoon (esim. youtube)
 • Ehdotus mihin verkkolehden kategoriaan video tallennetaan
 • Ehdotus videon asiasanoista: https://finto.fi/yso/fi/
 • Johdantoteksti (ingressi) videolle (4-5 riviä)
 • Mahdollinen kuvaehdotus videoon liittyen

Videoiden saavutettavuus

Videoiden osalta saavutettavuus tarkoittaa käytännössä sitä, että videot täytyy tekstittää, WCAG kriteeri 1.2.2 Tekstitys (tallennettu). Vain silloin, kun video on tekstin mediavastine ja sellaiseksi merkitty, sitä ei tarvitse tekstittää.

Tekstityksellä tarkoitetaan sitä, että suomenkielisessä videossa on suomenkielinen tekstitys siitä äänisisällöstä, jonka katsoja kuulee. Puheen lisäksi pitäisi tekstittää myös sellaiset äänet, jotka ovat ymmärtämisen kannalta tärkeitä, mutta joissa äänen aiheuttama tapahtuma ei näy. Tekstityksen pitäisi seurata videolla kuuluvaa puhetta ja mahdollisesti muita tekstitettäviä asioita. Lisätietoa: Saavutettavasti.fi -palvelusta

VAMKin yhteyshenkilö: Sanni Saari

 

Videojulkaisun ilmoittaminen VAMKin julkaisutiedonkeruuseen

Videojulkaisut kuuluvat julkaisutyyppiluokkaan I. Näitä ei voida ilmoittaa Justuksen kautta. VAMKin julkaisutiedonkeruusta vastaava ilmoittaa tiedot vuosittain OKM:n tiedonkeruuseen, erillistä ilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Privacy Policy

1.      Name of the Register

The register of writers contributing to online magazine Energy

 

2.      Data Controller

Oy Vaasan ammattikorkeakoulu  – Vasa yrkeshögskola Ab (y-tunnus 2267669-3), University of Applied Sciences,  Wolffintie 30, 65200 Vaasa

 

3.      Representative of the Data Controller

Kati Komulainen, Rector, President

firstname.lastname@vamk.fi, +358 207 663 400

 

4.      Liaison of the Data Controller

Eva Sundell, Marketing and Communacation Specialist

firstname.lastname@vamk.fi, +358 207 663 486

 

5.      Data Protection Officer of the Data Controller

Eija Grims, DPO

first.lastname@vamk.fi, + 358 207 663 526

Requests concerning the implementation of rights are addressed to the DPO of the keeper of the register.

 

6.      Purpose of the Personal Data Processing

The service includes personal data in articles, in data documentation, in the data of the logged-in users and log data coolected by the service.

The data are processed to enable the implementation of the service.

 

7.      Legal Basis for Personal Data Processing

The legal bases for the processing of personal data are the following bases in accordance with the EU General Data Protection Regulation:

a)  processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party (GDPR 6 art. 1.f);

b)  processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party (GDPR 6 art. 1.b).

 

The use of the register is based on the legislation pertaining to Universities of Applied Sciences.

 

8.      Data Contents of the Register

The following data is collected on the registered users (data subjects):

•Name

•Emails address

 

The service is available on  on Google  Analytics.   The following information is collected.

•Browser type /version (for example Internet Explorer 11)

•Browser language version (for example: Finnish)

•Operating system (for example Windows 10)

•Brand, type and model of equipment

•Type of dislay

•Referrer URL (previous page visited)

•Page loadings

•Clicks

•Country, region, city from which the request was sent

•Search operators

There may be personal data included in the material saved in the service, such as names of persons or photos. VAMK, Úniversity of Applied Sciences is responsible for this material as an organisation which has produced the material.

 

9.      Data Systems Used

The data is in the Word format and it is stored on VAMK’s network drive. Only the system administrator of the online magazine has an access right to the Word file.

 

10.   Regular Source of Data

Data is collected from the data subject her/himself.

 

11. Retention Period of Personal Data

The personal data collected into the register will be stored as long as and in the extent considered necessary. In addition, personal data is stored in accordance with an eventual statutory retention time.

 

12.  Regular Tranfers and Disclosure of Personal Data

Personal data stored in the register can be dsiclosed as the need arises in accordance with and as permitssible by law to those who have a legitimate right  (for example the Ministry of Education and Culture) receive data from the register.

 

13. Regular Tranfers and Disclosure of Personal Data outside EU or EEA

As a rule, personal data stored in the register will not be transferred or disclosed outside the EU and EEA.

 

14. Principles of Protection of  Personal Data

a) Manual Material

The manual materual is processed and archived in a locked and access-controlled facility.

 

b) Data Processed in Data Systems

Only persons who have a right of access because of their work have access and can use  the data in the system.

 

 

15. Rights of the Data Subject

The data subject has a right

·           to receive information on the processing of her/his personal data

·           gain access to the data

·           rectify the data

·           erase data and be forgotten (unless a legitimate reason such as exercise of official authority given to UAS)

·           restrict the processing of the data

·           transfer data from one system to another

·           object to the data processing

·           not to be subject of  a decision based on automated processing

The data subject has a right to file a complaint to the Office of Ombudsman for Data Protection if the data subject feels that EU General Data Protection Regulation are violated in the processing of her/his persional data.

Any requests regarding the implementation of rights of the data subject are addressed to the Data Protection Officer.