Tässä oikopolut meneillä oleviin hakukohteisiin

SIIRTOHAKU:

Hakuaika 1.-15.5. syksyllä alkaviin opintoihin (opintopolku.fi) Siirto-opiskelijaksi voidaan ottaa toisessa suomalaisessa korkeakoulussa kirjoilla oleva opiskelija, jolla on voimassa oleva opiskeluoikeus. Alla linkit suoraan opintopolkuun.

Siirtohaku: Tradenomi AMK, liiketalous

Siirtohaku: Tradenomi AMK, tietojenkäsittely

Siirtohaku: Insinööri (AMK), energiatekniikka

Siirtohaku: Insinööri (AMK), konetekniikka

Siirtohaku: Insinööri (AMK), sähkötekniikka

Siirtohaku: Insinööri (AMK), tietotekniikka

Siirtohaku: Insinööri (AMK), ympäristöteknologia

Siirtohaku: Sairaanhoitaja (AMK)

Siirtohaku: Sosionomi (AMK)

 

ERILLISHAKU:

Tietotekniikan Insinööri (AMK), Erillishaku

Highway2code 30 op suorittaneille

Hakuaika 1.4.-15.5.2020

Hakija voi hakea erillishaussa, jos hän on suorittanut vähintää 30op Highway2code -projektissa, jolloin opiskelija voidaan hyväksyä Tietotekniikan koulutusohjelmaan ilman erillistä pääsykoetta.

Kaikki 30op suorittaneet ja liitteen hakulomakkeelle ladanneet hyväksytään koulutukseen.

Hae opintopolussa

 

TÄYDENNYSKOULUTUKSET:

Sairaanhoitajan täydennyskoulutukseen

Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus 45 op

➡️ Hakuaika koulutukseen on 23.1. – 22.5.2020

Sairaanhoitajan rajattu lääkkeenmääräämisoikeus on itsenäinen terveydenhuollon tehtävä, joka on mahdollista mm. perusterveydenhuollon avopalveluissa kuten sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä, terveyskeskuksen avovastaanoton yksiköissä ja kotisairaanhoidossa.

Täydennyskoulutus antaa sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisessä tarvittavan osaamisen (VN A 1089/2010, 992/2019). Koulutuksen jälkeen on mahdollista hakea rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyttä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta.

Opintojen laajuus on 45 op (1 op on n. 27 tuntia opiskelijan työtä). Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetuspäiviä on noin 22, yleensä kaksi peräkkäistä päivää kuukaudessa. Koulutus toteutetaan, kun on vähintään 20 osallistujaa. Koulutuskieli on suomi.

➡️ Koulutus alkaa syyskuussa 2020 ja arvioitu päättyminen on lokakuussa 2021. 


Koulutus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Novian kanssa.

Lue lisää hakuvaatimuksista

Täytä hakemuslomake

 

Web-kehittäjän täydennyskoulutukseen (H2C)

Web-teknologia ja IoT-ratkaisut

➡️ Hakuaika koulutukseen on 14.4 – 17.5.2020

Web-teknologioiden ja IoT-ratkaisujen koulutuksessa opiskelija oppii kehittämään tietokanta-pohjaisia verkkosovelluksia. Koulutus on korkeakoulutasoinen, ilmainen ja kestää noin 8 kk. Kurssit ovat suoritettavissa virtuaalisesti.
Koulutuksen jälkeen henkilö on valmis ICT-alan töihin ja yritykset saavat tarvitsemiaan ICT-osaajia.

➡️ Koulutus alkaa syyskuussa ja arvioitu päättyminen on toukokuussa 2021

Koulutus on erillinen täydennyskoulutus, johon on oma haku ja hakukelpoisia ovat kaikki, paitsi tutkinto-opiskelijat. Olemme saaneet OKM:ltä erillisrahoitus H2C-koulutushankkeen kautta. Opiskelijaryhmä tulee olemaan noin 30 opiskelijaa. Opiskelijat valitaan kesäkuun alussa.


Lue lisää koulutuksesta

Täytä hakulomake

 

 

Terveydenhoitajien ja sosionomien täydennyskoulutukseen

Työterveyshuollon pätevyys

➡️ Hakuaika koulutukseen on 15.8.2020 mennessä

Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus terveydenhoitajille (15 op) ja sosionomeille (2 op) järjestetään yhteistyössä Yrkeshögskolan Novia ja VAMKin kanssa.

Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain (1383/2001) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitajan tutkinto) tai työterveyshuollon asiantuntijana (sosionomin tutkinto).

Koulutus on kaksikielinen. Luennot ovat pääosin ruotsiksi, osin suomeksi. Materiaali on molemmilla kielillä. Keskustelut, tehtävät ja lopputyö on mahdollista toteuttaa omalla äidinkielellä. Koulutuksen jälkeen saat todistuksen suoritetuista opinnoista.

Koulutus on suunniteltu terveydenhoitajan tai sosionomin tutkinnon suorittaneille ja työterveyshuollon tehtävissä toimiminen katsotaan eduksi opiskelijavalinnassa.

➡️ Koulutus alkaa lokakuussa 2020

Lue lisää koulutuksesta

 

----

Katso myös Avoimen AMK tarjonta ja kesäkurssit

 

 

Posted on 04/22/2020.

Back