Matematiikka ja fysiikka ovat aina kiinnostaneet Anniina Mieltyä. Sähkötekniikan opinnoissa hän sai soveltaa molempia.

Anniina Mielty, sähköinsinööri AMK vuonna 2020

  • Kotoisin Vaasasta
  • Anniinan lopputyö oli sähkökojeiston 3D-mallinnus
  • Työura alkoi jo opiskeluaikana, ja myös lopputyö oli VEO:n tilaama
  • Työskentelee sähköautomaatioyritys VEO:lla suunnittelijana, loppudokumentoijana ja koeistajana.

"Opinnoista sai hyvän peruspohjan töihin. Myös kielten opinnoista on ollut hyötyä."

Korkeakoulujen järjestämät lukiopäivät ovat tulleet Anniina Miellylle tutuiksi, kun häntä on usein pyydetty kertomaan sähköinsinöörin opinnoista Vaasan ammattikorkeakoulussa. Yksi kysymys esitetään edelleen yllättävän usein.
– Lukiolaisia kiinnostaa, millaista on opiskella alaa, joka mielletään yhä miesvaltaiseksi. Onhan totta, että suurin osa opiskelijoista ja alan ammattilaisista on miehiä, mutta itse koen päässeeni tosi hyvin aina porukkaan mukaan.
Opiskelukavereista tuli niin tärkeitä, että Anniina pitää heidän kanssaan tiiviisti yhteyttä myös valmistumisensa jälkeen. Suurin osa yhtä aikaa opinnot aloittaneista on myös valmistunut ja asuu Vaasassa.
– Itse valmistuin maaliskuussa ja aloitin vakituisena työntekijänä VEO:lla huhtikuussa, eli heti valmistumisen jälkeen.

Todellista kehitystyötä

Nopeaa työllistymistä vauhditti se, että Anniina teki lopputyönsä VEO:n tarjoamasta aiheesta. Yritykset tarvitsevat säännöllisesti tuoretta tutkimus- ja kehittämisnäkökulmaa, ja opiskelijalle yhteistyö antaa suorituksen lisäksi mahdollisuuden oppia lisää käytännön työelämästä.
Lopputyö oli VEO:n kojeiston 3D-mallinnus. Mallinnus havainnollistaa kojeiston toimintaperiaatetta, ja sen avulla voi nähdä jo suunnitteluvaiheessa, mihin komponentit sijoittuvat. Se helpottaa suunnittelijan työtä.
– Yrityksessä oli selkeä tarve 3D-mallinnukselle, ja he ehdottivat aihetta opinnäytetyöksi. Ensin vähän jännitin, miten osaan tehdä mallinnuksen, jollaista ei ole aiemmin ollut käytössä. Sain kuitenkin apua VEO:n työntekijöiltä, ja opimme kaikki paljon projektin aikana.
Tällä hetkellä Anniinan työtehtäviin VEO:lla kuuluu sähköasemien suunnittelua, loppudokumentointeja ja koeistamisia. Hän vietti viime kesän Seinäjoella sähköasemien koeistuksissa ja edelliskesän Ruotsissa samoissa tehtävissä.
– Näitä sähköasemia on Suomen ja Ruotsin lisäksi Norjassa. Siinä pääsee näkemään myös maailmaa töiden merkeissä.

Jatko-opinnot kiinnostavat

Vaasasta kotoisin olevalle Anniinalle VAMK oli helppo valinta opiskelupaikaksi. Hän kertoo pitäneensä aina matematiikasta ja fysiikasta, joten tekniikan alan opinnot olivat luonteva vaihtoehto.
– Tekniikan alaa voi opiskella VAMKissa laajasti kiinnostuksensa mukaan. Sähköinsinöörin opinnoissa pääsee soveltamaan matematiikkaa ja fysiikkaa, ja siksi se kiinnostikin minua.
Anniina aloitti opinnot syksyllä 2016. Opinnot kestivät neljä lukuvuotta.
– Opinnoista sai hyvän peruspohjan suunnittelutyölle. Ilman pohjaa ei voi kehittyä jatkossakaan. Myös kielten opinnoista on ollut hyötyä, koska töitä voi olla ulkomailla, ja moni käyttöohje voi olla esimerkiksi saksaksi.
Suunnitelmissa on nyt keskittyä töihin ainakin muutamaksi vuodeksi. Takaraivossa kytee vielä ajatus mahdollisista jatko-opinnoista tekniikan alalla.
– Ehkä diplomi-insinöörin tutkinto voisi olla kiinnostava suorittaa.

Posted on 11/11/2020.

Back