Miten yhdistää työ ja huvi? Sitähän me kaikki jossain vaiheessa työuraa saatamme miettiä. Pitkään kuraattorina toiminut alumnimme Mira Huhta muutti ajatukset teoiksi ja yhdisti rakkaan hevosharrastuksensa ja sosionomin ammattitaidon. Hevostoiminta Laukki perustettiin 2014 ja Mira pääsi siirtymään kokopäiväiseksi yrittäjäksi 2019.

Hevostyttö vuodesta 1985

Mira Huhta, sosionomi AMK, 2002

suuntauminen: lapset ja nuoret
täydennyskoulutukset: sosiaalipedagoginen hevostoiminta ohjaaja 2011 (SPHT), Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 2017

Työura opintojen aikana ja sen jälkeen:

  • 2019 täyspäiväinen yrittäjä Hevostoiminta Laukki
  • 2014 osa-aikayrittäjyys, Hevostoiminta Laukki
  • 2003-2019 kuraattori, VAMIA
  • 2002 Vaasan sosiaalitoimi
  • opiskelujen ohessa myyjänä Kotipizzassa

 

Silloin kun vielä opiskelin sosionomiksi niin oli jo haave, että jotenkin näitä hevosia voisi hyödyntää. Itsellä oli se ajatus, että kun olen itse saanut paljon tärkeitä taitoja, sellaisia hyviä juttuja sieltä tallilta ja hevosilta, olisi se kiva jakaa.


Kerro yrityksestä, jossa nyt olet töissä?

Miran oma yritys Hevostoiminta Laukki perustettiin 2014 vuoden alussa. Se tarjoaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa, Kelan NUOTTI-valmennusta ja tykytapahtumia Vaasan seudulla. Asiakkaat koostuvat suurimmaksi osaksi erityistä tukea tarvitsevista lapsista ja nuorista. Sen lisäksi on ennaltaehkäisevää ryhmätoimintaa. Tällä hetkellä puolet asiakkaista tulee NUOTTI-valmennuksen kautta, joka on ammatillista kuntoutusta 16-29 -vuotiaille. Uutena asiakasryhmänä viime vuodesta lähtien ovat olleet yritykset, joille on järjestetty tykytapahtumia. Miran lisäksi yrityksessä on kaksi osa-aikaikaista työntekijää.


Haastavat alkuvuodet

– Täytyy sanoa, että ne pari ensimmäistä vuotta yllätti mut, et tosi kauan kesti ennen, kun sai niitä asiakkaita. Parin ekan vuoden aikana oli vain muutamia yksittäisia asiakkaita, aikaa on mennyt rakentaa tätä hommaa ja saada se käyntiin kunnolla. Alkuun oli paljon suunnittelua ja markkinointia sen tyyppistä juttua, muistelee Mira.

Nykyisin asiakkaita ohjautuu hyvin esimerkiksi Vaasan sosiaalitoimen kautta, kun toiminta on saanut tunnettuutta ja sana on lähtenyt leviämään. Vaasassa sosiaalityöntekijät alkavat tuntea toimintaa niin, että osaavat ehdottaa sopiville asiakkaille tätä toimintamuotoa. Myöskin positiivisen palautteen kautta on tullut uskottavuutta lisää uudelle toimintamuodolle. Lisää asiakkaita Mira toivoisi psykiatrisen sairaanhoidon puolelta ja Mustasaaren kunnasta.

– Uskon, että lasten- ja nuorten psykiatrisenpolilla olis paljon lapsia ja nuoria, jotka tästä hyötyisi, pohtii Mira.

Tää vuosi kun nyt yrittäjänä on ollut kokonaan, ei ole kertaakaan ollut sellainen olo, että aa pitääks mun lähtee töihin. Enemmänkin toisinpäin haasteena se et malttaa lähtee töistä pois, et on muutakin elämää.


Tyypillinen työpäiväsi?

Yrittäjän arki on hyvin poukkoilevaa ja päivät ovat erilaisia. Joskus se työpäivä voi olla sellainen, että kotona olohuoneessa teen laskutuksia ja kirjoitan asiakasraportteja ja muita yritykseen pitämiseen liittyviä töitä. Toisena päivänä, lähden esimerkiksi luontoon NUOTTI-valmenettavan kanssa tai ajelen pitkin maakuntaa heitä tapaamaan. Sitten on näitä tallipäiviä hevostoimminnan puolella ja jonkin verran asiakastapaamisia ihan toimistollakin.


Hevostoiminta

Asia mitä Mira painottaa hevostoiminnassa on, ettei ratsastus ja hevostaitojen oppiminen ole se ydin, vaan päätavoite on aina sosiaalisiin kuntouttaviin asioihin liittyvät tavoitteet. Hevostoiminta ei vaadi asiakkaalta aikasempaa kokemusta hevosista ja sopii toimintatavaksi, kun kaivataan keskustelun rinnalle toiminnallisuutta tai motivointia kuntoutukseen. Monesti asiakkailla lähtökohtina on mielialaongelmat, koulu-ja oppimisvaikeudet, yksinäisyys, heikot sosiaaliset taidot tai keskittymisvaikeudet.

- Lähdetään tekemään, eikä vaan istuta, mietitä ja suunnitella. Sen mä olen kokenut isona hyötynä tässä työmuodossa, että on sitä tekemistä, toimintaa ja sitä kautta asiakas saa sellaisen olon itsellensä, että hän on oikeasti tässä tekemässä, on osallisena tähän hommaan. Hevosen hyvinvoinnista huolehtiminen on monesti yksi tärkeä juttu mihin me siellä keskitytään ja sitä kautta nousee näitä muita asioita ja ajatus miten sitä omaan hyvinvointia voisi parantaa, miten siitä vois huolehtia.

– Iso etu hevostoiminnassa menetelmänä on myös se palautteen antamisen mahdollisuudet on tosi paljon isommat, kun on asiakkaan kanssa tekemässä niitä touhuja niin tulee sellaisia tilanteita että pystyy ite heti antaa palautetta, tietysti sitä positiivista ja rohkaisevaa, mutta myös sitä rakentavaa palautetta, mitä asiaa vois vielä harjoitella, analysoi Mira.

Yritys on rekisteröity sosiaalipalveluyritykseksi, eli yrityksen toimintaa valvoo aluehallintovirasto ja Vaasan kaupunki. Tämä kannatti tehdä jo verotuksellisista syistä, mutta rekisteröityminen tuo myös uskottavuutta ammattimaiselle toiminnalle ja erottautumista harrastustoiminnasta. Pari vuotta sitten oli mahdollista palkata ensimmäisen osa-aikainen työntekijä ja viime vuonna NUOTTI-valmennukseen pystyi palkkaamaan vielä toisen osa-aikaisen työntekijän.

Hevostoiminta tapahtuu yhteistyössä ratsastuskoulu Stall Långvikissa Sulvalla

Vaikka Mira on haaveillut omasta hevosesta kohta 40 vuotta, niin edelleenkään hänellä ei ole omaa hevosta, vaan hän tekee yhteistyötä Sulvalla olevan ratsastuskoulu Stall Långvikin kanssa.

– Tämä on todettu tosi hyväksi malliksi, että he pitävät huolta hevosista ja paikaista ja että siellä kaikki toimii ja on kunnossa ja mä saan keskittyä omaan työhöni ja sosiaalipalveluiden kehittämiseen. Ison tallin pyörittäminen, kun vaatisi ainakin yhden kokopäiväisen työntekijän, kiteyttää Mira yhteistyömallin hyötyjä.Miksi hevonen on loistava työkaveri?

Hevonen vaatii huolenpitoa ja kasvattaa vastuuseen. Hevosen hallinta antaa itseluottamusta ja se heijastaa ihmisen kehonkieltä ja tunteita. Hevoselle ei kannata esittää jotain muuta kuin mitä on, hevonen aistii sen heti. Hevonen ei myöskään syrji vaan ottaa vastaan sellaisena kuin olet. Hevonen toimii myös motivaattorina asiakkaalle. Heille syntyy suhde hevosiin ja hän haluaa tulla katsomaan näitä. Nuoren on myöskin helpompi sanoa lähtevänsä ratsastamaaan kuin esimerkiksi terapiaan. Jo siksi, että hevonen on iso eläin, antaa se huiman edun muihin eläinavusteisiin toimintamenetelmiin. Koollaan se herättää ihmisen kunnioituksen ja toimii rauhoittavana elementtinä, jopa villeimmät ADHD tyypitkin useimmiten malttavat ison hevosen edessä keskittyä toimintaan. Se on myöskin herkkä ja sosiaalinen laumaeläin. Laumassa viestiminen on tärkeää ja hevosilla onkin kehittynyt tosi rikas elekieli millä ne keskenään viestivät toisillensa.

–Hevosten keskinäinen viestinnän tarkkailu antaa loistavan työkalun työhöni. Kun ne elää tossa laumassa yhdessä. Meille tulee paljon sellaisia tilaisuuksia seurata, mitä ne siellä keskenään tekee, minkälaisia ystävyyssuhteita niillä on, jotkut hevoset kun tulee paremmin toimeen keskenään ja jotkut eivät voi sietää toisiaan ja saattaa tulla jopa välien selvittelyä ja niistä sitten saadaan hyviä keskusteluita asiakkaiden kanssa aikaiseksi, että miten niitä voidaan verrata meidän ihmisten välisiin sosiaalisiin tilanteisiin.

– Sitten me ihmiset voidaan opetella tulkitsemaan hevosia ja hevoset myös tulkitsevat meidän elekieltä ja toimintaa. Ne antaa välittömän palautteen, jos toimit rauhallisesti niin hevonenkin toimii rauhallisesti. Tätä ominaisuutta käyttäen voidaan peilata omaan tekemistä ja olemista.

– Hevonen on myöskin saaliseläin, eli jos hevonen kuulee rapinaa pusikosta se menee valmiustilaan. Tätäkin ominaisuutta voidaan hyödyntää. Hevosen pakoreaktioista ja stressireaktioista ollaan saatu paljon hyviä keskusteluita aikaiseksi ahdistus- paniikkihäiriöistä kärsivien asiakkaiden kanssa. Hevosesta näkee niin selkeästi sen valmiustilan nousemisen, et kun se sympaattinen hermosto aktivoituu "taistele tai pakene-reaktio" vahvistuu niin niitä voidaan tarkkailla ja siirtää ihmisen toimintaa, kun meillähän toimii ihan samat mekanismit, mutta eri tilanteissa, kiteyttää Mira hevostyökavereistaan.Mitä sitten hevosten kanssa oikein tehdään?

Tapaaminen rakentuu tavallisista asioista mitä yleensäkin talleilla hevosten kanssa tehdään, hevosten hoitamista, ruokintaa, ratsastusta, tallin puhtaana pitämistä ja hevosten tarkkailua ja niiden keskinäisten touhujen katselemista, opetellaan tulkitsemaan hevosen viestintää ja harjoitellaan niiden käsittelyä. Tärkeä elementti on toiminnan lomassa esiin nousevien ajatusten ja tunteiden purkaminen, joko keskustelemalla tai esim. tunnekorttien avulla. Asioiden oivaltaminen itse tekemällä ja tekemisen kautta havainnoimalla auttaa ihmistä eheytymään ja huomaamaan omia toimintamalleja ja reaktioita.

– Oikeastaan mitä eniten työvälineenä käytän on juuri hevosten maastakäsittely; miten saat hevosen ohjattua sinne minne itse haluat ja sellaista vauhtia kuin sinä haluat. Minkälaisilla viesteillä se hevonen toimii ja siinä joutuu ihminen harjoittelemaan monenlaisia taitoja ihan omaa kehonkieltä ja tiedostamaan sitä millälailla mä nyt tässä olen ja joutuu muuttamaan sitä. Useimmiten sitä joutuu muuttamaan jämäkämmäksi ja selkeämmäksi, jotta saa hevosen totteleen miten itse haluaa, kertoo Mira.

– Hevosten elämästä yritän vaivihkaa siirtää, et mitenköhän tää sun omassa elämässä." Me ollaan tehty esimerkiksi asiakkaiden kanssa moodboardeja: Mitä hevonen tarvii, että se voi hyvin? Sit kun me tehdään ihmisten sama vastaava niin huomataankin kuinka paljon sielä on samantyyppisiä juttuja, vähän eri muodossa vaan, jatkaa Mira.

 


Mitä opiskeluajasta on jäänyt mieleen?

– Ystävät, 15 vuotta pidetty yhtä ja se henki on edelleen ihan loistava. Sitä eli aika pienellä mittakaavalla koti, koulu ja työpaikka olivat noin kilometrin sisällä, Mira muistelee naurahdellen.

Mira haastaa meitä kaikkia miettimään: Mikä se sun oma juttu voisi olla? Mitä itselle tärkeistä jutuista voisit yhdistää omaan työhösi? Eihän se tarkoita sitä että koko työkuvaan tai heittäytyä välttämättä yrittäjäksi, mutta ihan jotain pieniäkin mausteita voi siihen omaan työhön ottaa niistä itelleen tärkeistä jutuista se vaikuttaa siihen työintoon ja tuo sitä motivaatiota itsellekin.

 

Posted on 09/02/2020.

Back