Sairaanhoitajasta terveystieteiden opettajaksi ja siitä väitöskirjatutkijaksi. Miro Koskenrannan tiedonjano on johdattanut häntä yhä uusille poluille.

Kaksi työtä sekä väitöstutkimus

Miro Koskenranta, Sairaanhoitaja AMK vuonna 2015.

  • Kotoisin Teuvalta, asuu Seinäjoella.
  • Työskentelee SPR:n Veripalvelussa ja Hämeen sekä Kainuun kesäyliopistoissa Future Digi Health -opintokokonaisuuden opettajana.
  • Tekee väitöskirjaa sosiaali- ja terveysalan opettajien keskinäisestä kollegiaalisuudesta ammatillisessa oppilaitoksessa ja ammattikorkeakoulussa.


”Olen käytännön ihminen, mutta löytänyt itsestäni uusia puolia opintojen edetessä. Myös teoria ja tutkimus kiinnostavat, ja opettajan työssä yhdistyvät molemmat.”

Kaksi työtä, väitöskirjan tekeminen ja lapsiperheen hulinat.

Miro Koskenrannan elämästä ei todellakaan puutu tekemistä. Kun työ on mielekästä ja into tekemiseen kova, arjen pyöritys onnistuu hyvällä suunnittelulla.

Miro valmistui vuonna 2015 Vaasan ammattikorkeakoulusta sairaanhoitajaksi. Jo opiskeluaikana hän huomasi, miten suuri merkitys työpaikan ilmapiirillä oli työntekijöihin.

– Ilmapiiri ja esimerkiksi se, miten ohjaajat toimivat opiskelijoiden kanssa ovat työpaikan käyntikortti. Se määrittää pitkälti, haluaako siinä ympäristössä työskennellä.

Hän pohti tätä pitkään itsekseen, kunnes työpaikalla sairaalassa pidettiin luento kollegiaalisuudesta.

– Koin valaistumisen, että tätähän olen miettinyt.

Sittemmin valaistumisesta tuli tutkimusaihe. Ensin Koskenranta kirjoitti hoitotyön kollegiaalisuudesta kandidaatin tutkielmansa Oulun yliopiston terveystieteiden opettajankoulutuksen ohjelmassa. Pro gradu -työ käsitteli sosiaali- ja terveysalan opettajien keskinäistä kollegiaalisuutta ammatillisessa oppilaitoksessa ja ammattikorkeakoulussa, ja viime keväänä hän ryhtyi valmistelemaan väitöskirjaa samasta aihepiiristä.

Hän valmistui terveystieteiden opettajaksi Oulun yliopistosta keväällä 2019.

Teoria ja käytäntö sovussa

VAMKin sairaanhoitajaopinnot olivat Miro Koskenrannan mielestä sopivan käytännönläheiset ja valmistivat työelämään hyvin. Hän työskenteli valmistumisensa jälkeen jonkin aikaa Kokkolassa teho-osastolla, kunnes opettajan opinnot veivät voiton ja Miro muutti perheineen Ouluun.

– Halusin kehittää itseäni ja laajentaa uramahdollisuuksiani. Opetustyö kiinnosti jo ennen sairaanhoitajaopintoja.

Lisäpontta terveystiedon opettajan opintoihin antoivat keskustelut VAMKin opettajien kanssa. Heiltä sai neuvoja, miten kannattaa toimia, jos jatko-opinnot kiinnostavat.

– Olen käytännön ihminen, mutta löytänyt itsestäni uusia puolia opintojen edetessä. Myös teoria ja tutkimus kiinnostavat, ja opettajan työssä yhdistyvät molemmat.

Avoin ilmapiiri

Tällä hetkellä Miro Koskenranta työskentelee kokopäiväisesti SPR:n Veripalvelussa Seinäjoella. Lisäksi hän opettaa Hämeen kesäyliopistossa ja Kainuun kesäyliopistossa Future Digi Health -opintokokonaisuutta.

– Veripalvelun työ on kiinnostavaa ja käytännönläheistä. Liikkuvan veripalvelun yksikkömme kiertää kolmena päivänä viikossa Pohjanmaan maakuntia, ja kahtena päivänä viikossa olemme Seinäjoella. Hoitajan työhön kuuluu muun muassa verenottoa ja luovutussoveltuvuuden arviointia.

Sairaanhoitajakoulutus antoi hänelle omien sanojensa mukaan hyvän pohjan jatkokoulutusta ja työelämää varten. Kenties tutkimusaiheensa vuoksi hän on jälkeenpäin kiinnittänyt huomiota opinahjon ilmapiiriin.

– Muistan luottamuksen ja avoimuuden. Ryhmähenki oli hyvä, ja opettajia oli helppo lähestyä, hän pohtii nyt.

Posted on 11/04/2020.

Back