Mortti Pihlajamäki valmistui VAMKista konetekniikan insinööriksi. Hän työskentelee asennusvalvonta- ja käyttöönottotehtävissä Wärtsilän voimalaitostyömailla eri puolilla maailmaa.

Mielipiteesi koulutuksesta? Opintojen aikana jotkut kurssit tuntuivat turhan teoreettisilta, mutta yleisesti ottaen käytännön tekeminen ja teoria olivat tasapainossa. Koen, että suorittamani tutkinto antoi minulle hyvät edellytykset työelämään.

Kokemuksesi työharjoittelusta? Olin kesätöissä Wärtsilän tehtaalla asentajana. Työssäni opin käytännön taitoja, joista on ollut hyötyä myös myöhemmin urallani.

Mieleenpainuvinta opintojen varrelta? Voitimme yhdessä opiskelutoverieni kanssa projektiyhdistyksen järjestämässä kilpailussa projektijohtamisen Suomen mestaruuden.

Tyypillinen työpäiväsi? Vuosittain vietän ulkomailla noin 200 päivää. Työ on haastavaa ja monipuolista: jokainen työpäivä on erilainen, eikä aamulla töihin tullessa voi tietää, mitä uusi päivä tuo tullessaan.

Parasta Vaasassa? Vaasassa parasta ovat meri ja kesä.

Tulevaisuudensuunnitelmasi? Aion jatkaa työskentelyä kansainvälisten teollisuusprojektien parissa. Lisäksi opiskelen VAMKissa ylempää AMK-tutkintoa Project Management -koulutusohjelmassa.

Posted on 09/04/2020.

Back