VAMK jatkaa vuoden loppuun pääasiassa etäopetuksella

Jatkamme lukukauden loppuun pääasiassa etäopetuksella. Avaamme kuitenkin kampukset 2.11. alkaen ja toteutamme välttämättömän pienryhmäopetuksen kampuksella.

 • Opettajat työskentelevät valtakunnallisen suosituksen mukaisesti mahdollisuuksien mukaan etätyössä vuoden loppuun asti, mutta kampus on avoinna pienryhmäopetukselle ja tenteille 2.11. alkaen.
 • Alaren, Technobotnian ja ATK- luokkien työpajaopetukset toteutetaan lähiopetuksena.
 • Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö työskentelee rotaatiomallilla 2.11. alkaen.

 • Kampuksella käytetään aina maskia ja / tai visiiriä liikuttaessa yleisissä tiloissa

Valmiusryhmämme kokoontuu viikoittain. Jatkamme myös henkilöstölle viikoittaisia koronainfoja. Kevään 2021 opiskelemme ja työskentelemme hybridimallilla. Lukujärjestykset ovat valmiina 15.12.2020.

Tiedotamme asiasta seuraavan kerran, jos olennaisia muutoksia tapahtuu.

 

Yleisohjeistukset henkilökunnalle

Korona / COVID-19 –tilanne elää jatkuvasti. VAMK seuraa tilannetta aktiivisesti ja noudattaa ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita. VAMK haluaa kantaa vastuunsa viruksen leviämisen ehkäisemisessä.

VAMKin opiskelijoita, henkilöstöä sekä sidosryhmiä pyritään suojaamaan tehokkaasti ja mahdollistamaan turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Sen saavuttamiseksi jokaista korkeakouluyhteisömme jäsentä kannustetaan sitoutumaan yhteisiin pelisääntöihimme.

Kampukselle tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Koronatilanteen kehittymistä seurataan VAMKissa päivittäin. Valmiusryhmä kokoontuu viikoittain ja tekee tarvittaessa toimenpiteitä turvallisen työ- ja opiskeluympäristön takaamiseksi. Muutoksista viestitään asianosaisia.

Hybridityöskentely:

Vaasan ammattikorkeakoulussa palataan kampuksille elokuusta alkaen Suomessa vallitsevan suotuisan koronavirustilanteen mahdollistamana.

 • Hybridityöskentely tarkoittaa sitä, että lähi- ja etätyö vuorottelevat niin, että koko tiimi ei ole samaan aikaan samassa paikassa.
 • Hybridityöskentelyn tarkemmat yksityiskohdat sovitaan esimiehen kanssa.
 • Lähiopetus, työpajat ja valvontaa vaativat tenttitilaisuudet toteutetaan kampuksilla
 • Pääsääntöisesti yli 40 opiskelijan ryhmien opetus toteutetaan etäopiskeluna, mutta viimeistään 50 hengen ryhmät opetushallituksen ohjeistuksen mukaan.
 • Sisäiset kokoukset pidetään etäyhteydellä toistaiseksi
 • Muut kuin sisäiset kokoukset suositellaan pidettävän etäyhteyksin mahdollisuuksien mukaan.

Palvelut kam­puk­sel­la

Kirjastot, opintotoimistot ja HelpDesk sekä KV- ja hakijapalvelut palvelevat normaalisti kampuksella ja verkossa. Kirjastoissa ja opintotoimistossa asioidessa huolehditaan riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta. Muista seurata annettuja turvaohjeita.

Turvallinen työskentely kampuksella:

Edellytyksenä turvalliselle paluulle kampukselle on vastuullinen yhteistyö. Kaikessa VAMKin toiminnassa pyritään noudattamaan turvavälejä. Tarpeen vaatiessa korkeakoulu tarjoaa suojavarusteita. Kampukselle tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

 • Älä tule kipeänä VAMKin tiloihin. Jos sinulla on mitään viruksenkaltaisia oireita, kuten vatsatautia, kuivaa yskää, väsymystä, lihaskipuja, tukkoisuutta, tai epäilet, että olet voinut altistua virukselle, älä tule kampukselle vaan hakeudu koronatestiin työterveyden kautta.
 • Jos käytät VAMKin tiloja, vuorottele kollegoiden kanssa, jos se vain on mahdollista. Myös oireeton henkilö voi tartuttaa virusta ja kokonaisen tiimin sairastuminen rajoittaisi toimintakykyämme merkittävästi.
 • Pidä aina vähintään 1-2 metrin turvaväli luokkahuoneissa, kahvihuoneissa, käytävillä ja muissa VAMKin tiloissa liikkuessasi.
 • Jos koronavikku ilmoittaa mahdollisesta altistumisesta, suosittelemme seuraamaan terveysviranomaisten ohjeistuksia.

Käsi- ja ys­ki­mis­hy­gie­nia

Jokainen korkeakouluyhteisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta:

 • Huolellinen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö ovat tärkeä osa VAMKin arjen rutiineita.
 • Heti välittömästi kampuksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarpeen vaatiessa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä.
 • Yskimiseen ja aivastamiseen käytetään kertakäyttöistä nenäliinaa, jonka jälkeen se pannaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aivastetaan hihaan, muttei käsiin.

Lue lisää THL:n sivuilta.

 

Riittävät turvavälit kaikessa toi­min­nas­sa

Riittävistä turvaväleistä pyritään pitämään kiinni kampuksella. Suositus riittäväksi turvaväliksi on yhdestä kahteen metriä. Erityisesti käytävillä ja aulatiloissa oleskeltaessa tai jonotettaessa on huolehdittava riittävistä turvaväleistä.

 • Tauko- ja oleskelutiloissa huomioidaan turvavälit ja toivotaan oleskelun näissä tiloissa rajoittuvan vain minimiin. Näihin tiloihin tullaan ja lähdetään käsien desinfioinnin kautta.
 • Opetustiloissa huomioidaan riittävät turvavälit opiskelijoiden välillä. Lähiopetukseen tai tenttiin ei saa tulla sairaana tai oireisena. Jos opiskelutilanteessa tai tentissä ei voida taata turvavälejä, tarjotaan kasvosuojaimet niille opiskelijoille, joilla omaa ei ole mukana.

 

Suo­ja­va­rus­tei­den käyttö – Kasvomaskien laaja käyttö alkaa VAMKissa välittömästi

Aina kun turvavälejä ei voida taata, henkilökunta velvoitetaan käyttämään maskia/visiiriä työturvallisuuslain nojalla. Aleren simulaatioluokissa, Technobotnia työpajoissa ja atk-luokissa opiskelijat ja henkilökunta käyttää aina suojamaskeja. Opiskelija, joka ei pysty sitoutumaan suojamaskin käyttöön Aleren, Technobotnian työpajatunnella tai atk-tunnilla, voidaan poistaa tilasta yleisen turvallisuuden takaamiseksi, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Ohjeistus on voimassa toistaiseksi.

Voit käyttää maskia VAMKissa työskennellessäsi myös muulloin, jos haluat suojata itseäsi tai muita. Palvelutehtävissä työskenteleville on tarjolla myös suojavisiirejä. Suojavarusteet voit maksutta noutaa vahtimestareilta.

 • Opettaja noutaa vahtimestarilta paketin maskeja, jotka sitten jakaa desinfioiduin käsin opiskelijoille. Vahtimestarit vastaavat maskien varastoinnista. Opiskelijoille jaetaan yksi maski jokaista opetuskertaa kohden, jossa turvavälien pitäminen ei mahdollistu. Pääsääntöisesti nämä tilanteet ovat simulaatiopetusta tai laboratoriotyötä.

Luokkaopetuksessa opettajille on pääsääntöisesti mahdollisuus turvaväleihin, mutta halutessaan he voivat maskin ottaa käyttöön. Myös visiiriä voi tiedustella, se on desinfioitava tuote. Henkilöstön osalta valmiusryhmä tulee keskustelemaan kestomaskien käyttöönotosta, mutta toistaiseksi myös henkilöstö käyttää kertakäyttömaskeja halutessaan. Maskeja voi noutaa päivittäin vahtimestareilta. Henkilöstön tulee huomata, että maskit on tarkoitettu vain työaikana käytettäväksi – esimerkiksi työmatkaliikenteeseen maskit tulee hankkia itse ja verottaja korvaa ne tulonhankkimiskuluina.

 

Siivous ja pintojen pyyh­ki­mi­nen

Siivousta on VAMKissa jo entisestään tehostettu ja se suoritetaan THL:n ohjeiden mukaan. Tiloissa on tarjolla desinfiointipyyhkeitä. Siivoukseen liittyvistä asioista voit olla suoraan yhteydessa kiinteistöpäällikköömme Jari Peltoseeen.

Jos epäilet koronavirustartuntaa tai kuulut riskiryhmään:

Sairaana tai oireisena ei VAMKin tiloihin saa tulla. Jos minkäänlaisia oireita ilmenisi, on jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen velvollisuutena hakeutua viivytyksettä kotipaikkakuntansa terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti koronatestaukseen. Suosittelelmme jokaisen oireita tuntevan tai altistumista epäilevän täyttämään arvion voinnistaan omaolo.fi -sivuston kautta viipymättä.

Henkilökunta voi käyttää myös Terveystalon palveluita, joka tarjoaa meille työterveyshuollon palvelut ja myös koronatestauksen.

Otathan yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse tai digitaalisin keinoin.

Työterveyden (Terveystalo) ohjeet

 • Jos epäilet koronavirustartuntaa, katso toimintaohjeet
 • Koronaepäilyssä ota ensisijaisesti yhteyttä Terveystalon etälääkäriin Oma Terveys -sovelluksen chatin kautta. Voit keskustella tilanteestasi 24/7 etälääkärin vastaanotolla tai soittaa Terveystalon koronavirusneuvontaan 030 63 39669 (ma-su 8-20), jos uskot altistuneesi virukselle tai olet huolissasi oireistasi.
 • Lisätietoa Terveystalon koronavirustestauksesta.
 • Tartuntatautilääkäri suorittaa tarvittaessa altistuneiden henkilöiden kontaktoinnin.

Ris­ki­ryh­mään kuuluvat

Jos kuulut THL:n määrittämiin riskiryhmiin, ole yhteydessä esimieheen ja työterveyteen työjärjestelyistä. Voit tarkastaa riskiryhmät täältä. Työt pyritään järjestämään niin, ettei altistumisvaaraa synny. Riskiryhmään kuulumisen päättää lääkäri.

Oireisen potilaan koronaviruksen osoitustesti (PCR-testi)

 • Työterveysasiakas voi jatkossa saada lähetteen oireisen potilaan koronaviruksen osoitustestiin (PCR-testi) ilman vastaanottokäyntiä täyttämällä koronainfektion oirekyselyn
 • Koronaoireisen lähetepalveluun pääsee suoraan OmaTerveys-sovelluksessa ja Terveystalon verkkoajanvarauksen kautta. Palvelu on käyttävissä 24/7
 • Terveydenhuollon ammattilainen käsittelee lähetteen jälkikäteen tehden sairauskertomuskirjaukset ja käsitellen tarvittaessa positiivisen tuloksen
 • Palvelun kautta voi saada lähetteen vain virusosoitustestiin (PCR-testi), antigeenitestit eli ns. pikatestit arvioidaan aina lääkärin etävastaanoton kautta
 • Palvelu on tarkoitettu oireisille potilaille. Oireettomien henkilöiden työmatkustukseen tarvittavia testejä ja todistuksia varten tarvitaan edelleen lähete vastaanotolta (tulossa pian Työmatkailijan korona todistus –palvelu tähän tarpeeseen)

 

Matkustus kotimaassa ja ulkomailla

Jos saavut ulkomailta kohdemaasta riippumatta, tulee sinun jäädä vapaaehtoiseen 10 vuorokauden karanteeniin, etkä tällöin voi tulla kampukselle. Sovi esimiehesi kanssa etätyöstä.

Ulkomaanmatkoja ei nykytilanteessa tehdä. Kotimaan matkustamista aiheuttavat tilaisuudet pidetään ensisijaisesti etänä. Matkustamisesta sovitaan esimiehen kanssa.

 • Jos työntekijä joutuisi paikallisen viranomaisen asettamaan karanteeniin ulkomaille vapaa-ajan matkan vuoksi, ei työnantaja voi olla tästä vastuussa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mikäli henkilö ei kyseessä olevan karanteenin aikana kykene tekemään etätöitä, hän käyttää tälle ajalle vuosilomapäiviä, saldovapaita tai palkatonta vapaata.  

Kotimaassa matkustaessa tulee seurata valtioneuvoston antamia suosituksia. Suositus kasvomaskin käytöstä on voimassa Vaasan sairaanhoitopiirin alueella. Lue lisää

Tarkista tarkemmat valtakunnalliset matkustusohjeet ja karanteenisuositukset THL:n sivuilta

 

Tapahtumat kam­puk­sel­la

Lukuvuoden avajaiset järjestetään etäyhteydellä. Muutkin tapahtumat järjestetään ensisijaisesti etänä. Jos se ei ole mahdollista, varmista jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa ajantasaiset ohjeet ottamalla yhteyttä osoitteeseen turvallisuus@vamk.fi.

 • Tapahtuman järjestäminen edellyttää tänä syksynä lupaa, jonka myöntää VAMKin valmiusryhmä. Keskeistä on, että järjestäjä varmistaa jo etukäteen, että tapahtumassa voidaan toteuttaa riittävät turvallisuusjärjestelyt turvaväleistä ja muusta suojaamisesta lähtien.

Kasvomaskien laaja käyttö alkaa VAMKissa välittömästi

 • Aleren simulaatioluokissa, Technobotnian työpajoissa ja atk-luokissa opiskelijat ja henkilökunta käyttävät aina suojamaskeja. VAMK tarjoaa suojavarusteet näissä tilanteissa myös opiskelijoille. Voi myös käyttää omaa maskia.
 • Opiskelija, joka ei pysty sitoutumaan suojamaskin käyttöön Aleren, Technobotnian työpajatunnella tai atk-tunnilla, voidaan hänet poistaa tilasta yleisen turvallisuuden takaamiseksi, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä.
 • Kampuksella on vahva maskisuositus
 • Kampuksella käytetään aina maskia ja / tai visiiriä liikuttaessa yleisissä tiloissa
 • Ohjeistus on voimassa toistaiseksi.

 ------------------------------------------------------------------------------

Hyödyllisiä linkkejä:

 • Työterveyden (Terveystalo) ohjeet
 • Suosittelelmme jokaisen oireita tuntevan tai altistumista epäilevän täyttämään arvion voinnistaan omaolo.fi -sivuston kautta viipymättä.
 • THL seuraa koronatilannetta jatkuvasti ja päivittää ajantasaiset tiedot verkkosivuilleen
 • Suosittelemme henkilöstölle koronavilkku-sovelluksen lataamista ja käyttämistä.
 • Korkeakoulun henkilöstön päivitetyt turvallisuusohjeet löytyvät Intrasta.

 
Koronaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä turvallisuus@vamk.fi
VAMKissa järjestetään henkilöstölle viikottain koronainfo- ja keskustelutilaisuus, jossa rehtorimme Kati vastaa mielellään askarruttaviin kysymyksiin ja kertoo tilannekatsauksen.