Palaamme kampukselle lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen 7.3.2022.

Koronalinjaukset helmikuulle 2022

Alueellisen epidemiatilanteen kokonaisarvioon perustuen VAMKissa jatketaan etäopetusta pääsääntöisenä opetusmuotona helmikuun ajan henkilöstön ja opiskelijoiden terveysturvallisuuden takaamiseksi ja ehyen pedagogisen kokonaisuuden vuoksi.

Opetus:

 • Teoriaopetus toteutetaan etäopetuksena helmikuun loppuun saakka ja palaamme kampukselle lukujärjestyksen mukaiseen opetukseen 7.3.2022.
 • Kampuksella ja Technobotnialla toteutetaan välttämätön lähiopetus pedagogisin perustein (simulaatiot, laboraatiot, kampuksella olevien ohjelmistojen tai laitteiden käyttötarve). Opettaja informoi opiskelijoita suoritustavasta. 
 • Suositaan etätenttejä, mutta pedagogisesti perusteltuna lähitentti on mahdollinen. 
 • Kaikki suunnittelu- ja arviointityö tehdään mahdollisuuksien mukaan etänä. 
 • Opettaja voi pedagogisin perustein tavata opiskelijoita kampuksella. 
 • Yritysvierailuja ei toteuta helmikuussa lähitapaamisina.

Palvelut kampuksella

 • Kampus on auki ja voit tulla yksin tai pienen ryhmän kanssa myös opiskelemaan kampukselle.
 • Myös Tritonia on auki opiskeluun.
 • Opiskelijoiden hyvinvointipalvelut ovat avoinna normaalisti ja kaikki palvelut ovat saatavilla myös etänä.
 • Seuraa ravintolapalveluiden tarjontaa ja aukioloa Juveneksen verkkosivuilta.

Edellytyksenä turvalliselle toiminnalle kampuksella on vastuullinen yhteistyö

 • Kampukselle tullaan vain terveenä ja koronatestiin hakeudutaan alueen suosituksen mukaisesti viipymättä, myös rokotuksia saaneita henkilöitä koskee tämä suositus.
 • Kampuksella liikuttaessa käytetään maskeja. Pääsääntöisesti opiskelijat hankkivat maskinsa itse, mutta jos maski on unohtunut kotiin, voit hakea maskin koulun infosta. Pienryhmätyöskentelyssä VAMK tarjoaa aina opiskelijoille maskit, kuten aikaisemminkin. Laboratoriotöihin on tarjolla myös FFP2-maskeja
 • Suosittelemme kaikille koronarokotteiden ottamista viranomaisten linjausten mukaisesti. Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoilta näitä oletettavasti edellytetään harjoitteluiden yhteydessä.

 

Seuraa tiedotusta

Valmiusryhmämme viikoittain ja on varauduttava nopeisiinkin muutoksiin. Tiedotamme muutoksista aina tarvittaessa.

 

Lisätietoja:

Opetukseen ja kursseihin liittyvissä asioissa ole suoraan yhteydessä opettajaasi.
Muissa koronaan liittyvissä asioissa ota yhteys: turvallisuus@vamk.fi

Yleisohjeistukset opiskelijoille

Korona / COVID-19 –tilanne elää jatkuvasti. VAMK seuraa tilannetta aktiivisesti ja noudattaa ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita. VAMK haluaa kantaa vastuunsa viruksen leviämisen ehkäisemisessä.

VAMKin opiskelijoita, henkilöstöä sekä sidosryhmiä pyritään suojaamaan tehokkaasti ja mahdollistamaan turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Sen saavuttamiseksi jokaista korkeakouluyhteisömme jäsentä kannustetaan sitoutumaan yhteisiin pelisääntöihimme.

Kampukselle tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Koronatilanteen kehittymistä seurataan VAMKissa päivittäin. Valmiusryhmä kokoontuu säännöllisesti tekee tarvittaessa toimenpiteitä turvallisen työ- ja opiskeluympäristön takaamiseksi. Muutoksista viestitään asianosaisia.

 

Palvelut kam­puk­sel­la

Opintotoimisto ja HelpDesk sekä KV- ja hakijapalvelut palvelevat ensisisjaisesti verkossa. Tarkista kirjaston palvelut ja aukiolot täältä.

 • Ole opintotoimistoon yhteydessä ensisijaisesti sähköisesti.
 • Kirjastossa ja opintotoimistossa asioidessa huolehditaan riittävistä hyvästä käsihygieniasta.
 • Muista seurata annettuja turvaohjeita.
 • Opiskelijaterveydenhuollon palvelut ovat saatavilla.

 

Turvallinen työskentely kampuksella:

Edellytyksenä turvalliselle toiminnalle kampuksella on vastuullinen yhteistyö. Pääsääntöisesti opiskelijat hankkivat maskinsa itse, mutta laboraatio- ja simulaatioharjoituksissa opettajat jakavat opiskelijoille maskit. Laboratoriotöihin on tarjolla myös FFP2-maskeja. Jos olet unohtanut maskisi kotiin, voit hakea koulun infosta maskin. Kampukselle tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

 • Älä tule kipeänä VAMKin tiloihin. Jos sinulla on mitään viruksenkaltaisia oireita, kuten vatsatautia, kuivaa yskää, väsymystä, lihaskipuja, tukkoisuutta, tai epäilet, että olet voinut altistua virukselle, älä tule kampukselle vaan hakeudu koronatestiin.
 • Tenttiin ei saa tulla sairaana tai oireisena.
 • Kampuksella käytetään maskeja.
 • Luokkiin on varattu desinfiointiliinoja, pyyhkäise niillä työvälineesi käytön jälkeen

Käsi- ja ys­ki­mis­hy­gie­nia

Jokainen korkeakouluyhteisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta:

 • Huolellinen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö ovat tärkeä osa VAMKin arjen rutiineita.
 • Heti välittömästi kampuksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarpeen vaatiessa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä.
 • Yskimiseen ja aivastamiseen käytetään kertakäyttöistä nenäliinaa, jonka jälkeen se pannaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aivastetaan hihaan, muttei käsiin.

Lue lisää THL:n sivuilta.

VAMKissa käytetään maskeja

Maskin käyttö on osa koronaviruksen leviämistä hillitseviä toimia. On tärkeää, että kaikki VAMKilaiset käyttävät maskia. Näin suojaamme toisiamme ja luomme mahdollisimman turvallisen opiskelu- ja työympäristön. Suositus on voimassa toistaiseksi. Pääsääntöisesti opiskelijat hankkivat maskinsa itse, mutta laboraatio- ja simulaatioharjoituksissa, joissa turvavälin pitäminen ei ole mahdollista, opettajat jakavat opiskelijoille maskit. VAMK tarjoaa suojavarusteet näissä tilanteissa. Ohjeistus on voimassa toistaiseksi.

 

Siivous ja pintojen pyyh­ki­mi­nen

Siivousta on VAMKissa jo entisestään tehostettu ja se suoritetaan THL:n ohjeiden mukaan. Tiloissa on tarjolla desinfiointipyyhkeitä.

Jos epäilet koronavirustartuntaa:

Sairaana tai oireisena VAMKin tiloihin ei saa tulla. Jos minkäänlaisia oireita ilmenisi, on jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen velvollisuutena hakeutua viivytyksettä koronatestaukseen.

 

Matkustus ulkomailla ja kotimaassa

Sovi opettajasi kanssa, kuinka sinun tulee toimia kurssiesi suhteen.

 • Opiskelijoiden matkustaminen esimerkiksi osana hanketyötä tai opintojaksoa arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja riskilähtöisesti. Tästä vastaa VAMKin turvallisuuspäällikkö (turvallisuus@vamk.fi) yhteistyössä opiskelijan ja matkasta vastuussa olevan opettajan kanssa.
 • Opiskelijoita pyydetään huomioimaan ulkomaille suuntautuvaan yksityismatkailuun liittyvät riskit.
 • Opiskelijat voivat kysyä apua matkustamiseen liittyvissä kysymyksissään turvallisuus@vamk.fi kautta.
 • Kotimaassa matkustaessa tulee seurata valtioneuvoston antamia suosituksia.

Tarkista valtakunnalliset matkustusohjeet ja karanteenisuositukset THL:n sivuilta

 

Tapahtumat ja vierailijat kam­puk­sel­la

Kampuksella ei järjestetä lähikokouksia, tapahtumia tai tilaisuuksia helmikuun aikana eikä oteta vastaan vieraita. Tapahtumien järjestämiseen tarvitset aina luvan valmiusryhmältä.

 • Ison tapahtuman järjestäminen edellyttää lupaa, jonka myöntää VAMKin valmiusryhmä. Keskeistä on, että järjestäjä varmistaa jo etukäteen, että tapahtumassa voidaan toteuttaa riittävät turvallisuusjärjestelyt. Varmista jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa ajantasaiset ohjeet ottamalla yhteyttä osoitteeseen turvallisuus@vamk.fi.

 

 

Oma opettajasi osaa vastata opetuksen järjestämiseen liittyviin kysymyksiin.

 

Hyödyllisiä linkkejä:

 

Koronaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä turvallisuus@vamk.fi
 
tai kurssien ja opetuksen osalta suoraan opettajaasi