Syksyllä nähdään kampuksella!

Rokotustilanne kehittyy suotuisasti ja meillä ei ole tiedossa mitään sellaista, joka ei mahdollistaisi paluutamme elokuussa kampukselle. Seuraamme kuitenkin tarkasti valtakunnallisia ja paikallisia ohjeistuksia. Näin ollen lähtökohtana on paluu kampukselle, jota tarkennetaan elokuun alussa viranomaisten ohjeistusten mukaan.

Kampuksen toiminta kesäkaudella

Kesän aikana kampuksella voi työskennellä itsenäisesti esimerkiksi tietokoneluokissa.

Ovet ovat avoinna:

 • Päärakennuksessa 24.5 - 26.8.2021  klo 8.00 - 15.00
 • Alere on suljettuna 9.6 - 13.8
 • Technobothnia 1.7 - 11.8.
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS palvelee koko kesän ajan omien aikataulujensa puitteissa.

Katso tarkemmat tiedot tiloista ja varaamisesta

Vahtimestaria päivystää koko kesän ajan numerossa 040-8667547.

 

Kansainvälinen vaihto

 • VAMK vastaanottaa vaihto-opiskelijoita syyslukukauden 2021 aikana ja meiltä on myös mahdollista lähteä vaihtoon. Sovi asiasta KV- palveluiden kanssa. Perehdy huolellisesti ajantaisaisiin koronasuosituksiin ja rajoituksiin kohdemaassa.

 

Seuraa tiedotusta

Valmiusryhmämme kokoontuu 10.8.2021 ja tarkentaa linjauksia kampuksella työskentelyyn liittyen vallitsevan koronatilanteen mukaisesti. Seuraa siis meitä somessa ja muista katsoa elokuussa myös sähköposti. Jos tapahtuu merkittäviä muutoksia, lähetämme myös tekstiviestin. 

 

Syksyn 2021 opetus

 • Syksy 2021 suunnitellaan normaalisti lähiopetukseksi.
 • IB, IT ja MBA -ryhmillä opetus toteutetaan syksyllä lähiopetuksena, opetukseen on mahdollista myös osallistua etäyhteyksin.

HUOM. Kampuksella vierailtaessa käytämme aina maskia ja noudatamme turvallisuusohjeita.

Koronaohjeet tullaan päivittämään elokuun alussa.

 

Lisätietoja:

Opetukseen ja kursseihin liittyvissä asioissa ole suoraan yhteydessä opettajaasi.
Muissa koronaan liittyvissä asioissa ota yhteys: turvallisuus@vamk.fi

Yleisohjeistukset opiskelijoille


VAMKin opiskelijoita, henkilöstöä sekä sidosryhmiä pyritään suojaamaan tehokkaasti ja mahdollistamaan turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Sen saavuttamiseksi jokaista korkeakouluyhteisömme jäsentä kannustetaan sitoutumaan yhteisiin pelisääntöihimme.

Kampukselle tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Koronatilanteen kehittymistä seurataan VAMKissa päivittäin. VAMK noudattaa ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita. Valmiusryhmä kokoontuu viikoittain ja tekee tarvittaessa toimenpiteitä turvallisen työ- ja opiskeluympäristön takaamiseksi. Muutoksista viestitään aktiivisesti.

 

Pääsääntöisesti opetus järjestetään etäopetuksena

Vaasan ammattikorkeakoulussa jatketaan pääsääntöisesti etäopetuksena. Aloittavat ryhmät toteutetaan hybridimallilla.

 • Välttämätön lähiopetus, työpajat ja valvontaa vaativat tenttitilaisuudet toteutetaan kampuksella
 • Osa kursseista voidaan toteuttaa hybridityöskentelynä, jolloin lähi- ja etäopiskelu vuorottelevat niin, että voidaan taata turvallinen opetusympäristö jokaiselle
 • Opettajasi kertovat ja viestivät kuinka kukin kurssi tullaan suorittamaan
 • Hybridityöskentelyssä pääsääntöisesti yli 40 opiskelijan ryhmien opetus toteutetaan etäopiskeluna. Kun määrä saavuttaa 50, opetus järjestetään aina etäopetuksena opetushallituksen ohjeistuksen mukaan.

Palvelut kam­puk­sel­la

Opintotoimisto ja HelpDesk sekä KV- ja hakijapalvelut palvelevat normaalisti kampuksella ja verkossa. Tarkista kirjaston palvelut ja aukiolot täältä.

 • Ole opintotoimistoon yhteydessä ensisijaisesti sähköisesti.
 • Kirjastossa ja opintotoimistossa asioidessa huolehditaan riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.
 • Muista seurata annettuja turvaohjeita.
 • Opiskelijaterveydenhuollon palvelut ovat saatavilla.

 

Turvallinen työskentely kampuksella:

Edellytyksenä turvalliselle paluulle kampukselle on vastuullinen yhteistyö. Kaikessa VAMKin toiminnassa pyritään noudattamaan turvavälejä. Pääsääntöisesti opiskelijat hankkivat maskinsa itse, mutta laboraatio- ja simulaatioharjoituksissa, joissa turvavälin pitäminen ei ole mahdollista, opettajat jakavat opiskelijoille maskit. Kampukselle tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

 • Älä tule kipeänä VAMKin tiloihin. Jos sinulla on mitään viruksenkaltaisia oireita, kuten vatsatautia, kuivaa yskää, väsymystä, lihaskipuja, tukkoisuutta, tai epäilet, että olet voinut altistua virukselle, älä tule kampukselle vaan hakeudu koronatestiin opiskelijaterveydenhuollosta tai kotipaikkakuntansa terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti.
 • Pidä aina vähintään vähintään 2 metrin turvaväli luokkahuoneissa, ruokalassa, käytävillä ja muissa VAMKin tiloissa liikkuessasi.
 • Suosittelemme käyttämään maskia niissä opetustilanteissa, joissa ei voida taata turvaväliä.
 • Opiskelija, joka ei pysty sitoutumaan suojamaskin käyttöön työpajatunnilla, voidaan poistaa tilasta yleisen turvallisuuden takaamiseksi.
 • Luokkiin on varattu desinfiointiliinoja, pyyhkäise niillä työvälineesi käytön jälkeen
 • Jos koronavikku ilmoittaa mahdollisesta altistumisesta. Voit ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon sähköpostitse: vilkkuhoitajat@vaasa.fi, sähköpostiviesteihin vastataan arkisin virka-aikaan. Puhelimitse palvellaan numerosta 040 190 6481 ma – pe klo 10 – 14.

Käsi- ja ys­ki­mis­hy­gie­nia

Jokainen korkeakouluyhteisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta:

 • Huolellinen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö ovat tärkeä osa VAMKin arjen rutiineita.
 • Heti välittömästi kampuksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarpeen vaatiessa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä.
 • Yskimiseen ja aivastamiseen käytetään kertakäyttöistä nenäliinaa, jonka jälkeen se pannaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aivastetaan hihaan, muttei käsiin.

Lue lisää THL:n sivuilta.

VAMKissa käytetään kasvomaskeja

VAMKin tiloissa käytetään maskeja. Kampuksella on vahva maskisuositus. Opiskelija, joka ei pysty sitoutumaan suojamaskin käyttöön, voidaan poistaa tilasta yleisen turvallisuuden takaamiseksi, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. VAMK tarjoaa suojavarusteet näissä tilanteissa. Pääsääntöisesti opiskelijat hankkivat maskinsa itse, mutta laboraatio- ja simulaatioharjoituksissa, joissa turvavälin pitäminen ei ole mahdollista, opettajat jakavat opiskelijoille maskit. Ohjeistus on voimassa toistaiseksi.

Riittävät turvavälit kaikessa toi­min­nas­sa

Riittävistä turvaväleistä pyritään pitämään kiinni kampuksella. Suositus riittäväksi turvaväliksi on yhdestä kahteen metriä. Erityisesti käytävillä ja aulatiloissa oleskeltaessa tai jonotettaessa on huolehdittava riittävistä turvaväleistä.

 • Ruokailu- ja oleskelutiloissa huomioidaan turvavälit ja toivotaan oleskelun näissä tiloissa rajoittuvan vain minimiin. Näihin tiloihin tullaan ja lähdetään käsien desinfioinnin kautta.
 • Opetustiloissa huomioidaan riittävät turvavälit opiskelijoiden välillä. Lähiopetukseen tai tenttiin ei saa tulla sairaana tai oireisena. Jos opiskelutilanteessa tai tentissä ei voida taata turvavälejä, tarjotaan kasvosuojaimet niille opiskelijoille, joilla omaa ei ole mukana.
 • Tenttitiloissa huomioidaan riittävät turvavälit tenttijöiden välillä. Tenttiin ei saa tulla sairaana tai oireisena.

 

Siivous ja pintojen pyyh­ki­mi­nen

Siivousta on VAMKissa jo entisestään tehostettu ja se suoritetaan THL:n ohjeiden mukaan. Tiloissa on tarjolla desinfiointipyyhkeitä.

Jos epäilet koronavirustartuntaa tai kuulut riskiryhmään:

Sairaana tai oireisena VAMKin tiloihin ei saa tulla. Jos minkäänlaisia oireita ilmenisi, on jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen velvollisuutena hakeutua viivytyksettä opiskelijaterveydenhuollosta tai kotipaikkakuntansa terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti koronatestaukseen. Jokainen oireita tunteva tai altistumista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi -sivuston kautta.

Otathan yhteyttä terveydenhuoltoon ensin puhelimitse tai digitaalisin keinoin.

Ris­ki­ryh­mään kuuluvat

THL:n määrittelemään riskiryhmään kuuluvat opiskelijat toimittavat terveydenhuollosta saamansa todistuksen kurssin opettajalle, ryhmänohjaajalle ja opolle. Opinnot pyritään järjestämään opettajan ja opiskelijan yhteistyössä niin, ettei altistumisvaaraa synny.

Koronavirussovelluksen käyttäjille

Mikäli käytät koronavirussovellusta ja saat ilmoituksen koronavirukselle altistumisesta, voit ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon sähköpostitse: vilkkuhoitajat@vaasa.fi, sähköpostiviesteihin vastataan arkisin virka-aikaan. Puhelimitse palvellaan numerosta 040 190 6481 ma – pe klo 10 – 14.

Mikäli sinulla on flunssan oireita (kuume, yskä, hengenahdistus, vatsaoireet) 7 – 10 päivän sisällä viestin saapumisesta ota puhelimitse yhteyttä terveysasemasi ajanvaraukseen.

 

Matkustus ulkomailla ja kotimaassa

Sovi opettajasi kanssa, kuinka sinun tulee toimia kurssiesi suhteen.

 • Opiskelijavaihtoja ei pääsääntöisesti toteuteta kevätlukukauden aikana. Sovi asiasta KV- palveluiden kanssa ja osa opiskelijoista on asian jo sopinut ja tietoisena riskeistä ja vastaanottavan korkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti opiskelijavaihto voi kuitenkin toteutua.
 • Opiskelijoiden matkustaminen esimerkiksi osana hanketyötä tai opintojaksoa arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja riskilähtöisesti. Tästä vastaa VAMKin turvallisuuspäällikkö (turvallisuus@vamk.fi) yhteistyössä opiskelijan ja matkasta vastuussa olevan opettajan kanssa.
 • Opiskelijoita pyydetään huomioimaan ulkomaille suuntautuvaan yksityismatkailuun liittyvät riskit. Vapaa-ajan ulkomaan matkan jälkeen sinun tulee jäädä vapaaehtoiseen 10 vuorokauden karanteeniin, etkä voi tällöin osallistua lähiopetukseen. Sovi opettajasi kanssa, kuinka sinun tulee toimia kurssiesi suhteen.
 • Opiskelijat voivat kysyä apua matkustamiseen liittyvissä kysymyksissään turvallisuus@vamk.fi kautta.
 • Kotimaassa matkustaessa tulee seurata valtioneuvoston antamia suosituksia. Suositus kasvomaskin käytöstä on voimassa Vaasan sairaanhoitopiirin alueella. Lue lisää

Tarkista valtakunnalliset matkustusohjeet ja karanteenisuositukset THL:n sivuilta

Tapahtumat kam­puk­sil­la

Uusien opiskelijoiden tervehdykset järjestetään etäyhteydellä siten, että tilaisuuksia seurataan pienryhmissä. Muutkin tapahtumat järjestetään ensisijaisesti etänä. Jos se ei ole mahdollista, varmista jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa ajantasaiset ohjeet ottamalla yhteyttä osoitteeseen turvallisuus@vamk.fi.

 • Tapahtuman järjestäminen edellyttää lupaa, jonka myöntää VAMKin valmiusryhmä. Keskeistä on, että järjestäjä varmistaa jo etukäteen, että tapahtumassa voidaan toteuttaa riittävät turvallisuusjärjestelyt turvaväleistä ja muusta suojaamisesta lähtien.

Oma opettajasi osaa vastata opetuksen järjestämiseen liittyviin kysymyksiin.

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Suosittelelmme jokaisen oireita tuntevan tai altistumista epäilevän täyttämään arvion voinnistaan omaolo.fi -sivuston kautta viipymättä.

 

Koronavirussovelluksen käyttäjille

Mikäli käytät koronavirussovellusta ja saat ilmoituksen koronavirukselle altistumisesta, voit ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon sähköpostitse: vilkkuhoitajat@vaasa.fi, sähköpostiviesteihin vastataan arkisin virka-aikaan. Puhelimitse palvellaan numerosta 040 190 6481 ma – pe klo 10 – 14.

 

Koronaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä turvallisuus@vamk.fi
 
tai kurssien ja opetuksen osalta suoraan opettajaasi