VAMK jatkaa vuoden loppuun pääasiassa etäopetuksella, mutta avaa pienryhmäopetuksen 2.11. alkaen

Jatkamme lukukauden loppuun pääasiassa etäopetuksella. Avaamme kuitenkin kampukset 2.11. alkaen ja toteutamme välttämättömän pienryhmäopetuksen kampuksella.

 • Avaamme kampuksen pienryhmäopetukselle, läsnäoloa vaativille tenteille ja pakollisille uusinnoille 2.11. alkaen.
 • Alaren, Technobotnian ja ATK- luokkien työpajaopetukset toteutetaan lähiopetuksena.
 • Oma opettajasi osaa vastata opetuksen järjestämiseen liittyviin kysymyksiin.
 • Kampuksella käytetään aina maskia ja / tai visiiriä liikuttaessa yleisissä tiloissa
 • Pienryhmätyöskentelyssä VAMK tarjoaa opiskelijoille maskit
 • Opiskelijoiden harjoittelujaksot jatkuvat Vaasan sairaanhoitopiirissä 2.11. alkanen
 • Juvenes tiedottaa opiskelijaruokaloiden avautumisesta

Tiedotamme asiasta seuraavan kerran, jos olennaisia muutoksia tapahtuu.

Yleisohjeistukset opiskelijoille

Vaasan ammattikorkeakoulussa palataan kampukselle elokuusta alkaen Suomessa vallitsevan suotuisan koronavirustilanteen mahdollistamana. Lähiopetus, työpajat ja valvontaa vaativat tenttitilaisuudet toteutetaan kampuksella.

VAMKin opiskelijoita, henkilöstöä sekä sidosryhmiä pyritään suojaamaan tehokkaasti ja mahdollistamaan turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Sen saavuttamiseksi jokaista korkeakouluyhteisömme jäsentä kannustetaan sitoutumaan yhteisiin pelisääntöihimme.

Kampukselle tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

Koronatilanteen kehittymistä seurataan VAMKissa päivittäin. VAMK noudattaa ensisijaisesti aina viranomaisten antamia ohjeita. Valmiusryhmä kokoontuu viikoittain ja tekee tarvittaessa toimenpiteitä turvallisen työ- ja opiskeluympäristön takaamiseksi. Muutoksista viestitään aktiivisesti.

 

Pääsääntöisesti opetus järjestetään lähiopetuksena

Vaasan ammattikorkeakoulussa palataan kampukselle elokuusta alkaen Suomessa vallitsevan suotuisan koronavirustilanteen mahdollistamana. Pääsääntöisesti opetusjärjestetään lähiopetuksena.

 • Lähiopetus, työpajat ja valvontaa vaativat tenttitilaisuudet toteutetaan kampuksella
 • Osa kursseista voidaan toteuttaa hybridityöskentelynä, jolloin lähi- ja etäopiskelu vuorottelevat niin, että voidaan taata turvallinen opetusympäristö jokaiselle
 • Hybridi voi tarkoittaa myös sitä, että luennot pidetään lähiopetuksena ja ne striimataan etäosallistujille
 • Opettajasi kertovat ja viestivät kuinka kukin kurssi tullaan suorittamaan
 • Pääsääntöisesti yli 40 opiskelijan ryhmien opetus toteutetaan etäopiskeluna. Kun määrä saavuttaa 50, opetus järjestetään aina etäopetuksena opetushallituksen ohjeistuksen mukaan.

Palvelut kam­puk­sel­la

Kirjastot, opintotoimisto ja HelpDesk sekä KV- ja hakijapalvelut palvelevat normaalisti kampuksella ja verkossa.

 • Ole opintotoimistoon yhteydessä ensisijaisesti sähköisesti.
 • Kirjastossa ja opintotoimistossa asioidessa huolehditaan riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.
 • Muista seurata annettuja turvaohjeita.
 • Opiskelijaterveydenhuollon palvelut ovat saatavilla.

 

Turvallinen työskentely kampuksella:

Edellytyksenä turvalliselle paluulle kampukselle on vastuullinen yhteistyö. Kaikessa VAMKin toiminnassa pyritään noudattamaan turvavälejä. Tarpeen vaatiessa korkeakoulu tarjoaa suojavarusteita opiskelijoille esimerkiksi työpajoissa. Kampukselle tullaan vain täysin terveenä ja huolehditaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta.

 • Älä tule kipeänä VAMKin tiloihin. Jos sinulla on mitään viruksenkaltaisia oireita, kuten vatsatautia, kuivaa yskää, väsymystä, lihaskipuja, tukkoisuutta, tai epäilet, että olet voinut altistua virukselle, älä tule kampukselle vaan hakeudu koronatestiin opiskelijaterveydenhuollosta tai kotipaikkakuntansa terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti.
 • Pidä aina vähintään 1-2 metrin turvaväli luokkahuoneissa, ruokalassa, käytävillä ja muissa VAMKin tiloissa liikkuessasi.
 • Suosittelemme käyttämään maskia niissä opetustilanteissa, joissa ei voida taata turvaväliä. Laboratorio- ja muussa lähityöskentelyssä opiskelijat ja henkilökunta käyttävät suojamaskeja poikkeuksetta. 
 • Opiskelija, joka ei pysty sitoutumaan suojamaskin käyttöön työpajatunnilla, voidaan poistaa tilasta yleisen turvallisuuden takaamiseksi.
 • Luokkiin on varattu desinfiointiliinoja, pyyhkäise niillä työvälineesi käytön jälkeen
 • Jos koronavikku ilmoittaa mahdollisesta altistumisesta. Voit ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon sähköpostitse: vilkkuhoitajat@vaasa.fi, sähköpostiviesteihin vastataan arkisin virka-aikaan. Puhelimitse palvellaan numerosta 040 190 6481 ma – pe klo 10 – 14.

Käsi- ja ys­ki­mis­hy­gie­nia

Jokainen korkeakouluyhteisön jäsen huolehtii osaltaan hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta:

 • Huolellinen ja toistuva käsienpesu sekä käsidesin käyttö ovat tärkeä osa VAMKin arjen rutiineita.
 • Heti välittömästi kampuksen tiloihin saavuttaessa, tiloista tai luokista toiseen siirryttäessä ja muutoinkin tarpeen vaatiessa huolehditaan käsien pesusta ja käsidesin käytöstä.
 • Yskimiseen ja aivastamiseen käytetään kertakäyttöistä nenäliinaa, jonka jälkeen se pannaan heti roskikseen. Jos nenäliinaa ei ole, yskitään tai aivastetaan hihaan, muttei käsiin.

Lue lisää THL:n sivuilta.

Kasvomaskien laaja käyttö alkaa VAMKissa välittömästi

Aleren simulaatioluokissa, Technobotnian työpajoissa ja atk-luokissa opiskelijat ja henkilökunta käyttää aina suojamaskeja. Opiskelija, joka ei pysty sitoutumaan suojamaskin käyttöön Aleren, Technobotnian työpajatunnella tai atk-tunnilla, voidaan poistaa tilasta yleisen turvallisuuden takaamiseksi, ellei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. VAMK tarjoaa suojavarusteet näissä tilanteissa. Ohjeistus on voimassa toistaiseksi.

Riittävät turvavälit kaikessa toi­min­nas­sa

Riittävistä turvaväleistä pyritään pitämään kiinni kampuksella. Suositus riittäväksi turvaväliksi on yhdestä kahteen metriä. Erityisesti käytävillä ja aulatiloissa oleskeltaessa tai jonotettaessa on huolehdittava riittävistä turvaväleistä.

 • Ruokailu- ja oleskelutiloissa huomioidaan turvavälit ja toivotaan oleskelun näissä tiloissa rajoittuvan vain minimiin. Näihin tiloihin tullaan ja lähdetään käsien desinfioinnin kautta.
 • Opetustiloissa huomioidaan riittävät turvavälit opiskelijoiden välillä. Lähiopetukseen tai tenttiin ei saa tulla sairaana tai oireisena. Jos opiskelutilanteessa tai tentissä ei voida taata turvavälejä, tarjotaan kasvosuojaimet niille opiskelijoille, joilla omaa ei ole mukana.
 • Tenttitiloissa huomioidaan riittävät turvavälit tenttijöiden välillä. Tenttiin ei saa tulla sairaana tai oireisena.

Suo­ja­va­rus­tei­den käyttö

Opiskelijoille tarjotaan suojamaskit opetuksessa, kun turvavälien pitäminen ei ole mahdollista (esimerkiksi työpajat). Omaa suojamaskia saa käyttää oman harkinnan ja valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti. Kampuksella on vahva maskisuositus.

Siivous ja pintojen pyyh­ki­mi­nen

Siivousta on VAMKissa jo entisestään tehostettu ja se suoritetaan THL:n ohjeiden mukaan. Tiloissa on tarjolla desinfiointipyyhkeitä.

Jos epäilet koronavirustartuntaa tai kuulut riskiryhmään:

Sairaana tai oireisena VAMKin tiloihin ei saa tulla. Jos minkäänlaisia oireita ilmenisi, on jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen velvollisuutena hakeutua viivytyksettä opiskelijaterveydenhuollosta tai kotipaikkakuntansa terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti koronatestaukseen. Jokainen oireita tunteva tai altistumista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi -sivuston kautta.

Otathan yhteyttä terveydenhuoltoon ensin puhelimitse tai digitaalisin keinoin.

Ris­ki­ryh­mään kuuluvat

THL:n määrittelemään riskiryhmään kuuluvat opiskelijat toimittavat terveydenhuollosta saamansa todistuksen kurssin opettajalle, ryhmänohjaajalle ja opolle. Opinnot pyritään järjestämään opettajan ja opiskelijan yhteistyössä niin, ettei altistumisvaaraa synny.

Koronavirussovelluksen käyttäjille

Mikäli käytät koronavirussovellusta ja saat ilmoituksen koronavirukselle altistumisesta, voit ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon sähköpostitse: vilkkuhoitajat@vaasa.fi, sähköpostiviesteihin vastataan arkisin virka-aikaan. Puhelimitse palvellaan numerosta 040 190 6481 ma – pe klo 10 – 14.

Mikäli sinulla on flunssan oireita (kuume, yskä, hengenahdistus, vatsaoireet) 7 – 10 päivän sisällä viestin saapumisesta ota puhelimitse yhteyttä terveysasemasi ajanvaraukseen.

 

Matkustus ulkomailla ja kotimaassa

Jos saavut ulkomailta kohdemaasta riippumatta, tulee sinun jäädä vapaaehtoiseen 10 vuorokauden karanteeniin, etkä voi tällöin osallistua lähiopetukseen.

Sovi opettajasi kanssa, kuinka sinun tulee toimia kurssiesi suhteen. UUSI OPISKELIJA ole yhteydessä turvallisuus@vamk.fi, ilmoita viestissäsi nimesi ja ryhmätunnuksesi.

 • Opiskelijavaihtoja ei pääsääntöisesti toteuteta syyslukukauden aikana. Sovi asiasta KV- palveluiden kanssa ja osa opiskelijoista on asian jo sopinut ja tietoisena riskeistä ja vastaanottavan korkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti opiskelijavaihto voi kuitenkin toteutua.
 • Opiskelijoiden matkustaminen esimerkiksi osana hanketyötä tai opintojaksoa arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja riskilähtöisesti. Tästä vastaa VAMKin turvallisuuspäällikkö (turvallisuus@vamk.fi) yhteistyössä opiskelijan ja matkasta vastuussa olevan opettajan kanssa.
 • Opiskelijoita pyydetään huomioimaan ulkomaille suuntautuvaan yksityismatkailuun liittyvät riskit. Vapaa-ajan ulkomaan matkan jälkeen sinun tulee jäädä vapaaehtoiseen 10 vuorokauden karanteeniin, etkä voi tällöin osallistua lähiopetukseen. Sovi opettajasi kanssa, kuinka sinun tulee toimia kurssiesi suhteen.
 • Opiskelijat voivat kysyä apua matkustamiseen liittyvissä kysymyksissään turvallisuus@vamk.fi kautta.
 • Kotimaassa matkustaessa tulee seurata valtioneuvoston antamia suosituksia. Suositus kasvomaskin käytöstä on voimassa Vaasan sairaanhoitopiirin alueella. Lue lisää

Tarkista valtakunnalliset matkustusohjeet ja karanteenisuositukset THL:n sivuilta

Tapahtumat kam­puk­sil­la

Uusien opiskelijoiden tervehdykset järjestetään etäyhteydellä siten, että tilaisuuksia seurataan pienryhmissä. Muutkin tapahtumat järjestetään ensisijaisesti etänä. Jos se ei ole mahdollista, varmista jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa ajantasaiset ohjeet ottamalla yhteyttä osoitteeseen turvallisuus@vamk.fi.

 • Tapahtuman järjestäminen edellyttää tänä syksynä lupaa, jonka myöntää VAMKin valmiusryhmä. Keskeistä on, että järjestäjä varmistaa jo etukäteen, että tapahtumassa voidaan toteuttaa riittävät turvallisuusjärjestelyt turvaväleistä ja muusta suojaamisesta lähtien.

Oma opettajasi osaa vastata opetuksen järjestämiseen liittyviin kysymyksiin.

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Suosittelelmme jokaisen oireita tuntevan tai altistumista epäilevän täyttämään arvion voinnistaan omaolo.fi -sivuston kautta viipymättä.

 

Koronavirussovelluksen käyttäjille

Mikäli käytät koronavirussovellusta ja saat ilmoituksen koronavirukselle altistumisesta, voit ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon sähköpostitse: vilkkuhoitajat@vaasa.fi, sähköpostiviesteihin vastataan arkisin virka-aikaan. Puhelimitse palvellaan numerosta 040 190 6481 ma – pe klo 10 – 14.

 

Koronaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä turvallisuus@vamk.fi
 
tai kurssien ja opetuksen osalta suoraan opettajaasi