USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ: KORONAVIRUS JA VAMK

Opetus jatkuu pääsääntöisesti syksyllä lähiopetuksena.

Valmiusryhmä kokoontuu viikoittain ja tekee tarvittaessa toimenpiteitä turvallisen työ- ja opiskeluympäristön takaamiseksi. Muutoksista viestitään aktiivisesti.

VAMK haluaa varmistaa vastuullisena toimijana opiskelijoidensa opintojen etenemisen mahdollisimman jouhevasti. Vaikka osa opetuksesta järjestetään lähiopetuksen sijaan vaihtoehtoisilla tavoilla, tavoitteena on, että opiskelu etenee suunnitelmien ja lukujärjestyksien mukaisesti.

 

 

Koronaan liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä turvallisuus@vamk.fi

 

UKK

Opetus:

Mistä saan tiedon kuinka opintojaksoni voi suorittaa, onko se peruuntunut tai suoritustapa muuttunut?

Kaikessa opettamiseen liittyvässä ole yhteydessä omaan opettajaasi. Opettajat vastaavat opetuksen järjestämiseen liittyviin kysymyksiin.

Läsnäolopakko opintojaksoilla?

Opettaja ottaa tähän kantaa, oli kyse lähiopetuksesta tai etäopetuksesta.


Jos opettaja on estynyt opettamaan, esim sairastapauksissa?

Opettaja tiedottaa opintojaksojensa järjestelyistä. Opettajan ollessa estynyt, esim sairaana, pyrkii VAMK tiedottamaan tilanteesta.


Mitä tapahtuu, jos opetus peruuntuu?

Peruuntumistilanteissa pyritään järjestämään opetus korvaavalla tavalla.

Kuinka labratunnit toteutetaan?

Labratunnit toteutetaan normaalisti lähiopetuksessa. Opetustiloissa huomioidaan riittävät turvavälit opiskelijoiden välillä. Lähiopetukseen tai tenttiin ei saa tulla sairaana tai oireisena. Jos opiskelutilanteessa tai tentissä ei voida taata turvavälejä, tarjotaan kasvosuojaimet niille opiskelijoille, joilla omaa ei ole mukana.


Voinko osallistua läsnäoloa vaativiin tentteihin? Entä uusintatentit?

Tentit järjestetään kampuksella normaalisti. Tenttitiloissa huomioidaan riittävät turvavälit tenttijöiden välillä. Tenttiin ei saa tulla sairaana tai oireisena.

 

Miten tilanne vaikuttaa opinnäytetyöprosessiini?

VAMKin puolesta opinnäytetyön ohjaus voidaan toteuttaa normaalisti, lähikontaktissa tai etänä. Opinnäytetyön toimeksiantaja ohjeistaa prosessin omalta osaltaan.

 

Harjoittelu ja vaihto-opiskelu:


Harjoitteluni on alkanut tai alkamassa. Menenkö normaalisti harjoittelupaikalle?

Harjoitteluiden osalta toimitaan vastaanottavan organisaation ohjeistuksen mukaisesti.

Jos harjoitteluni peruuntuu koronaviruksen takia, mitä tapahtuu?

Jos mahdollista, pyritään löytämään uusi harjoittelupaikka. Tai harjoittelu siirtyy.


Olen opiskelijavaihdossa tai suunnittelen opiskelijavaihtoon lähtemistä. Miten toimin?

 • Opiskelijavaihtoja ei pääsääntöisesti toteuteta syyslukukauden aikana. Sovi asiasta KV- palveluiden kanssa ja osa opiskelijoista on asian jo sopinut ja tietoisena riskeistä ja vastaanottavan korkeakoulun ohjeistuksen mukaisesti opiskelijavaihto voi kuitenkin toteutua.
 • Opiskelijoiden matkustaminen esimerkiksi osana hanketyötä tai opintojaksoa arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja riskilähtöisesti. Tästä vastaa VAMKin turvallisuuspäällikkö (turvallisuus@vamk.fi) yhteistyössä opiskelijan ja matkasta vastuussa olevan opettajan kanssa.
 • Opiskelijoita pyydetään huomioimaan ulkomaille suuntautuvaan yksityismatkailuun liittyvät riskit. Tämä voi edellyttää kahden viikon mittaista viranomaisen asettamaa karanteenia, jonka aikana kampuksille ei voi tulla. Opiskelijat voivat kysyä apua matkustamiseen liittyvissä kysymyksissään turvallisuus@vamk.fi kautta.

Tarkista valtakunnalliset matkustusohjeet ja karanteenisuositukset THL:n sivuilta

 

Palvelut:

Ovatko VAMKin ovet auki?

Kirjastot, opintotoimisto ja HelpDesk sekä KV- ja hakijapalvelut palvelevat normaalisti kampuksella ja verkossa.

 • Ole opintotoimistoon yhteydessä ensisijaisesti sähköisesti.
 • Kirjastossa ja opintotoimistossa asioidessa huolehditaan riittävistä turvaväleistä ja hyvästä käsihygieniasta.
 • Muista seurata annettuja turvaohjeita.
 • Opiskelijaterveydenhuollon palvelut ovat saatavilla.

 

Voinko tulla asioimaan opiskelijapalveluissa, opinto-ohjaajan luona tai opinnäytetyön ohjaajan luona?

Ole ensisijaisesti yhteydessä sähköisesti. Asiointi tapahtuu puhelimitse tai palveluosoitteiden opintotoimisto@vamk.fi ja international@vamk.fi kautta. Sen jälkeen, voitte sopia tarkemmin, jos asiasi vaatii kasvokkaista tapaamista.

Voinko asioida opiskeluterveydenhuollossa?

Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajan sairasvastaanotto ilman ajanvarausta arkisin klo.08.00-10.00 Aleressa. http://www.puv.fi/fi/study/opintososiaaliset_asiat/terveydenhuolto/terveydenhoitajat_ja_vastaanotto/
Mikäli epäilet koronavirustartuntaa, tai sinulla on hengitystieinfektio-oireita, toimithan seuraavasti:

 • Jos haluat yleisesti tietoa koronaviruksesta, katso THL.fi -sivu. Voit myös soittaa yleiseen neuvontapuhelimeen 0295 535 535 tai oman alueesi neuvontapuhelimeen. Valtakunnallinen neuvontapuhelin tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta arkipäivisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.
 • Jos sinulla on koronaan viittaavia oireita ja tuntemuksia, tee koronavirustaudin oirearvio verkossa Omaolo.fi. Tarvittaessa ota yhteys omaan terveysasemaan puhelimitse virka-aikana.
 • Jos sinulla on oireita ja pohdit päivystykseen lähtöä, soita päivystysapuun 116117 tai oman alueesi terveysneuvontaan. Päivystysapu on sairaanhoitopiirien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuollon neuvonta- ja ohjauspalvelu.

 

Tietojärjestelmäpalvelut (helpdesk)

Tietojärjestelmäpalveluissa suositaan myös ensisijaisesti sähköistäasiointia helpdesk@vamk.fi tai puhelimen kautta. Varsinkin puhelintukea tulisi käyttää ensisijaisesti opetuksen ja muiden kriittisten toimintojen tukemiseen.

On todennäköistä, että laajamittainen etätyöskentely aiheuttaa joitain ongelmia, kuten palvelujen hitautta, varsinkin jos kyseessä on kansallinen tai globaali palvelu. Pyydämme kärsivällisyyttä ja joustavuutta. Mikäli vakavia ongelmia palvelujen saatavuudessa ilmenee, ohjeistamme käyttäjille vaihtoehtoisia palveluja näillä sivustoilla:

henkilöstö

opiskelijat

VPN-yhteyttä käyttäessäsi vältä turhaa sosiaalisen median (esim. YouTube, Facebook) käyttöä. VPN-yhteys on tarkoitettu vain VAMKin sisäverkon palveluihin.

 

 

  

Henkilöstö

Kun olen etätyössä ja tulen käymään työpaikalla, pitääkö leimata? Kuinka leimata hybridimallissa?

Kun tulet töihin VAMKiin, kampukselle leimaa normaalisti. Etätyöpaivinä ei leimata vaan toimitaan etätyöohjeen mukaisesti.

Voinko matkustaa ulkomaille?

Ulkomaanmatkoja ei nykytilanteessa tehdä. Kotimaan matkustamista aiheuttavat tilaisuudet pidetään ensisijaisesti etänä. Matkustamisesta sovitaan esimiehen kanssa.

 • Jos työntekijä joutuisi paikallisen viranomaisen asettamaan karanteeniin ulkomaille vapaa-ajan matkan vuoksi, ei työnantaja voi olla tästä vastuussa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mikäli henkilö ei kyseessä olevan karanteenin aikana kykene tekemään etätöitä, hän käyttää tälle ajalle vuosilomapäiviä, saldovapaita tai palkatonta vapaata.

 

 Yleistä:

Minua pelottaa tulla kampukselle, mitä teen?

THL on koonnut ohjeita, joilla omaa ja läheisten pelkoa ja huolta voi lievittää. Ne pohjautuvat Maailman terveysjärjestö WHO:n ohjeisiin

Miten yhteisessä käytössä olevien opetustilojen hygieniasta huolehditaan?

Käytössä olevien tilojen siivousta tehostetaan. Yleisissä tiloissa on saatavilla käsidesejä ja desinfiointipyyhkeitä. Kaikkien tilojen käyttäjien tulee huolehtia erityisen hyvin käsihygieniastaan ja välttää kasvojensa koskettamista, kuten terveysviranomaiset ovat neuvoneet.

Kuulun riskiryhmään, mitä teen?

Ole yhteydessä opettajaasi tai henkilöstön osalta esimieheesi mahdollisten vaihtoehtoisten työ-/opiskelutapojen selvittämiseksi ja henkilöstön osalta työterveyshuoltoon.

 • Jos kuulut THL:n määrittämiin riskiryhmiin, ole yhteydessä esimieheen ja työterveyteen työjärjestelyistä. Voit tarkastaa riskiryhmät täältä. Työt pyritään järjestämään niin, ettei altistumisvaaraa synny. Riskiryhmään kuulumisen päättää lääkäri.
 • THL:n määrittelemään riskiryhmään kuuluvat opiskelijat toimittavat terveydenhuollosta saamansa todistuksen kurssin opettajalle, ryhmänohjaajalle ja opolle. Opinnot pyritään järjestämään opettajan ja opiskelijan yhteistyössä niin, ettei altistumisvaaraa synny.

 

Miten toimin, jos tunnen itseni sairaaksi?

Sairaana tai oireisena ei VAMKin tiloihin saa tulla. Jos minkäänlaisia oireita ilmenisi, on jokaisen korkeakouluyhteisön jäsenen velvollisuutena hakeutua viivytyksettä kotipaikkakuntansa terveydenhuollosta saamiensa ohjeiden mukaisesti koronatestaukseen. Jokainen oireita tunteva tai altistumista epäilevä voi täyttää arvion voinnistaan omaolo.fi -sivuston kautta.

Henkilökunta voi käyttää myös Terveystalon palveluita, joka tarjoaa meille työterveyshuollon palvelut ja myös koronatestauksen.

Otathan yhteyttä terveydenhuoltoon puhelimitse tai digitaalisin keinoin.

 

Miten toimin, jos minulla todetaan koronavirus?

Toimi viranomaisten ohjeiden mukaan. Kampukselle tullaan vain täysin terveenä.

 

Haluan järjestää tapahtuman kampuksella, onko se mahdollista?

Tapahtuman järjestäminen edellyttää tänä syksynä lupaa, jonka myöntää VAMKin valmiusryhmä. Keskeistä on, että järjestäjä varmistaa jo etukäteen, että tapahtumassa voidaan toteuttaa riittävät turvallisuusjärjestelyt turvaväleistä ja muusta suojaamisesta lähtien. Varmista jo tapahtuman suunnitteluvaiheessa ajantasaiset ohjeet ottamalla yhteyttä osoitteeseen turvallisuus@vamk.fi.