VAMK tarjoaa ilmaisen 15 opintopisteen käytännönläheisen koulutuspaketin, jossa perehdytään tulevaisuuden sähköverkkoihin. Asiantuntijat saavat koulutuksesta kunnon latauksen älykkäiden sähköverkkojen kehittämiseen.

Sähkö, no sitähän saa töpselistä? 

Kuluttajalle on pitkään riittänyt tämä tieto, mutta viime vuosina energiantuotannon ympäristövaikutukset ovat alkaneet kiinnostaa entistä enemmän myös tavallista töpselinkäyttäjää. Sähköjärjestelmistä onkin tehtävä jatkuvasti kehittyneempiä, jotta niiden avulla voidaan taltuttaa ilmastonmuutoksen seurauksia.

Asiantuntijoiden kannattaakin olla perillä uusimmista sähköntuotannon kehityssuunnista. Tulevaisuuden sähköverkot on neljän kuukauden mittainen koulutuskokonaisuus teollisuuden juuri heille.

15 opintopisteen YAMK-tasoinen koulutus koostuu kolmesta viiden opintopisteen jaksosta, joiden aiheina ovat energiajärjestelmän murros, tulevaisuuden sähköverkon tekniset ratkaisut sekä tietotekninen sähköverkko.

– Koulutus antaa todella laajan läpileikkauksen älykkäistä sähköverkoista. Siitä on hyötyä myös heille, joilla on erikoistietämystä, mutta kaipaisivat kokonaiskuvaa aiheesta, sanoo tekniikan opettaja Marko Iskala.

Iskala ottaa esimerkiksi yritykset, jotka kehittelevät sovelluksia älykkäiden sähköverkkojen hyödyntämiseen. Sähkötekninen osaaminen on huippuunsa hiottua, mutta esimerkiksi hajautetun energian sääntelyyn liittyvät asiat voivat olla hämärän peitossa.

– Tässä ollaan niin vahvasti uuden äärellä, että asiat muuttuvat koko ajan. Koulutuksessa pohjustetaan myös, mitä määräyksiä ja velvollisuuksia EU-tasolla on energia-alalle.

Vakaampaa ja vihreämpää

Älykkäät sähköverkot ovat niitä aloja, joissa Suomella on paljon voitettavaa. Jatkuvasti tulee uutta teknologiaa, jonka soveltamisessa ja kehittämisessä on suuria mahdollisuuksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

– Tehoelektroniikka korvaa vähitellen nykyistä, ja samalla saadaan vaihtoehtoisia energiatuotannon muotoja valjastettua kuluttajakäyttöön. Meillä voi olla kyliä, joissa on aurinkopaneelit energian lähteenä, mutta tavoitteena on tehdä niidenkin toiminnasta entistä vakaampaa, Iskala avaa.

Tulevaisuuden sähköverkkojen ymmärtäminen on siis myös sen hahmottamista, miten välttää yksittäisten järjestelmävirheiden ketjuuntuminen siten, että energiantuotanto ja -jakelu eivät vaarannut.

Huippuvieraita kurssilla

Opiskelu tapahtuu pääosin verkossa, mutta kevään aikana on mahdollista tehdä laboratoriotunnit myös Technobothnian huippuympäristössä. 

Verkossa on sekä etäluentoja että ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä opiskelua. Joustavat verkko-opinnot helpottavat koulutuksen suorittamista työn ohella. Yhteiset etäluennot painottuvat keskiviikkoiltapäivään. Ryhmätöitä käydään läpi perjantai-iltapäivisin.

Kurssilla kuullaan myös painavia asiantuntijoiden näkemyksiä alan huipuilta. Mukana on yhteistyökumppaneita kuten Fingrid, ABB, Danfoss, VEO, Vaasan Sähkö, Wärtsilä ja SSAB. Viimeisellä asiantuntijavierailulla syvennytään kyberturvallisuuteen.

– Kevään opintojakso toimii myös hyvänä starttina maisteritason koulutukselle, joka meillä on alkamassa ensi syksynä. Samanlaista kokonaisuutta ei tarjoa yksikään muu korkeakoulu Suomessa.

Ilmoittautuminen Tulevaisuuden sähköverkot -koulutukseen on auki 17.12.2021 saakka.

Koulutus järjestetään 12.1.–13.5.2022.

Ilmoittautuminen

Julkaistu 10.11.2021.

Takaisin