Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen ja laajentaminen on yksi Vaasan ammattikorkeakoulun strategisista kulmakivistä. Uuden TKI-päällikön laajat verkostot ja vankka kehittämistausta tuovat tavoitteet askeleen lähemmäs.

Vaasan ammattikorkeakoulun uudeksi TKI-päälliköksi on valittu KTM Marja-Riitta Vest. Hän aloittaa tehtävässään 11.1.

Vest siirtyy VAMKiin Keha-keskuksen johtavan asiantuntijan paikalta. Laajan työkokemuksensa ansiosta hän on perehtynyt niin koulutukseen, yrittäjyyteen ja työelämäyhteistyöhön kuin sote-alaan ja kehitysrahoitukseenkin. Pitkän uransa varrella Vest on luonut kattavan verkoston yritysmaailman ja hankerahoituksen sekä koulutuksen parissa.

– Tähän saakka kertynyt osaamiseni yhdistyy loistavasti uudessa tehtävässä: voin miettiä kokonaisuutta ja tuoda toimijoita yhteen. Vahvuuteni on aina ollut, että olen työssäni yhtä aikaa strateginen ja operatiivinen. En siis jätä asioita suunnitelmien tasolle, vaan hoidan ne loppuun, Marja-Riitta Vest sanoo.

TKI-päällikkö vastaa VAMKin uuden hankerahoituksen hankkimisesta, rakentaa verkostoja ja edistää TKI-osaamista ja tietoisuutta sekä ammattikorkeakoulun sisällä että yhteistyökumppaneiden suuntaan.

– Lähden uuteen työhöni nöyränä, mutta uteliaana ja avoimena. VAMKin vahvuudet, kuten työelämäyhteistyö ja innovatiiviset laboratoriotoiminnot ovat alueen hyvinvoinnin kannalta merkityksellisiä, ja haluan olla mukana kehittämässä vahvuuksia lisää. Lisäksi meillä on huippuluokan asiantuntevat opettajat ja dynaamisia nuoria, joissa on raikasta luovuutta. Nämä ovat mahdollisuuksia, joita kannattaa hyödyntää vielä nykyistä enemmän.

Yhdessä innovoiden

Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Kati Komulainen toteaa, että Vaasan ammattikorkeakoulun tavoitteena on kasvattaa merkittävästi hankesalkun kokoa.

– Marja-Riitan laaja-alainen hankeosaaminen, upeat verkostot ja kyky operoida monitoimijaisessa maailmassa vaikuttivat hänen valintaansa. Olemme todella iloisia saadessamme hänen osaamisensa käyttöömme ja sitä kautta Vaasan ja koko Pohjanmaan hyväksi.

VAMKin TKI-hankkeissa on tällä hetkellä vuosittain mukana 150 yrityskumppania. Tavoitteena on nostaa kumppanien määrä 250:een vuoteen 2024 mennessä.

– Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat myös Novia ja Vaasan yliopisto, joiden kanssa olemme osa alueellista innovaatiojärjestelmää. Avoin viestintä on yksi vaikuttamisen työkalu, Marja-Riitta Vest toteaa.

Julkaistu 22.12.2020.

Takaisin