Finntesting-yhdistys palkitsi ympäristöteknologian insinööri Saila Haukkalan opinnäytetyön. Työn ohjasi ABB ja VAMKissa valvojana toimi ympäristötekniikan yliopettaja Pekka Stén.

Vaasan ammattikorkeakoulusta syksyllä 2019 valmistunut ympäristöteknologian insinööri Saila Haukkala on saanut Finntesting-yhdistyksen palkinnon opinnäytetyöstään Tilastollinen vertailu Karl Fischer -reagenssien soveltuvuudesta muuntajien eristysnesteiden kosteusmääritykseen. Palkinto jaetaan yhdistyksen syysseminarissa 3.12.2020.

Työ tehtiin ABB:n muuntajaöljylaboratoriolle ja tarkoituksena oli edelleenkehittää muuntajien eristysnesteiden kosteuden määritystä Karl Fischer -menetelmällä. Aikaisemmassa menetelmässä käytetään kemikaalia, johon liittyy haitallisia työterveysnäkökohtia. Insinööri (amk) Saila Haukkala tutki opinnäytetyössään tämän kemikaalin korvaamista.

Insinööri (amk) Saila Haukkala toteutti opinnäytetyössään laajan, hyvää ammattitaitoa ja suurta huolellisuutta vaativan, systemaattisen koeohjelman. Koetulosten analysoinnissa hän käytti menestyksellisesti kehittyneitä tilastollisia menetelmiä, jotka edellyttivät huomattavasti enemmän osaamista kuin ammattikorkea­koulun opinnot ovat tarjonneet.

ABB:llä työn ohjasi tuotepäällikkö, FT Patrik Ågren, joka toteaa: ”Tämä oli todella arvokas työ meille, kun saimme vähemmän haitallisen kemikaalin käyttöön.” VAMKissa työn valvoi ympäristötekniikan yliopettaja Pekka Stén.

Palkinnon myöntänyt Finntesting -yhdistys ry edistää luotettavaa ja tehokasta testaustoimintaa, testaus- ja kalibrointilaboratorioiden ammatillista osaamista sekä yhteydenpitoa sidosryhmiinsä. Yhdistys on eurooppalaisten yhteistoimintaelintenEurolabinja Eurachemin suomalainen jäsenyhdistys sekä maailmanlaajuisen kemiallisten mittausten jäljitettävyyden parantamiseen pyrkivän CITACin jäsen.

Julkaistu 12.11.2020.

Takaisin