Miltä kuulostaa vapaavalintainen syventävä kurssi verkkokauppaohjelmoinnista, jonka kautta voit päästä oman alan kesätöihin, saat suorat kontaktit pörssiyritykseen ja opit täsmätaidon alan ammattilaisilta ja saat siitä vielä opintopisteitäkin?

Vaasa Entrepreneurship Society (VES ) ja Digia eivät olisi osanneet arvata vuosi sitten suunnitellessaan verkkokauppaohjelmoinnin pilottikurssia, kuinka ajankohtaisen kurssin he tulisivat järjestämään keväällä 2020 Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan yliopiston tietotekniikan, tietojenkäsittelyn, tietojärjestelmätieteen ja kauppatieteiden opiskelijoille.

Maailma muuttuu nopeasti, sen olemme nyt viime viikkoina huomanneet. Verkkokauppaliiketoiminta on kasvanut viime vuosina hurjaa vauhtia ja koodaripulasta on puhuttu jo hetken aikaa. Nyt viimeistään monet yritykset ovat pakkotilanteessa rakentamassa itselleen verkkokauppoja selviytyäkseen muuttuneesta markkinatilanteesta, joten osaajia tarvitaan entisestään lisää.

Kurssin teemaksi valikoitui Digian ehdotuksesta verkkokauppaohjelmointi Magento-alustaa käyttäen. Kun Vaasan ammattikorkeakoulu sekä Vaasan yliopisto innostuivat yhdessä VESin kanssa järjestettävästä kurssista ja kurssi saatiin suunniteltua virallisiin kurssitarjontoihin, oli enää ratkaistava muutama käytännön tekninen pulma ja houkuteltava opiskelijat paikalle. Kurssille osallistumiskriteerit haluttiin pitää suhteellisen matalina, mutta erityisesti perustason PHP-osaamista edellytettiin.

IMG_7499_press.jpg

Verkkokauppakurssin työryhmää ja opiskelijoita Vaasan ammattikorkeakoulusta ja Vaasan yliopistosta. Takarivissä oikealta Tomas Kolam ja Tom Träskbäck (Digia). Eturivissä oikealta Duman Imani ja Heli Karhi (Vaasa Entrepreneurship Society) ja Kirsi Västi (Digia).

– Digian yhtenä neljästä kulttuuriperiaatteesta on "Yhdessä tiedämme enemmän". Haluamme olla mukana Vaasan alueen ekosysteemissä tukemassa nuoria aikuisia kohti digitaalisia palveluja. Kurssi on hyvä käytännön oppi siitä miten tänä päivänä voidaan rakentaa verkossa tapahtuvaa kauppaa, kertoo verkkokauppa-liiketoiminnasta vastaava johtaja Arto Lamminen.

– Haluttiin tehdä kurssi Vaasan korkeakouluopiskelijoille, jossa yhdistyy se, että opiskelijoilla olisi mahdollista päästä töihin, mutta myös se, että he oppivat jonkun käytännöllisen taidon. Ja mikä käytännöllisempää kuin se että tekee verkkokauppoja, mutta myös saa mahdollisuuden mennä pörssiyritykseen töihin, pohtii Vaasa Entrepreneurship Societyn edustaja Duman Imani.

Pilottikurssin opettajina toimivat Software developer Kirsi Västi, Director, production Tomas Kolam sekä Software Developer Tom Träskbäck Digialta. Kurssi tarjosi opettajien ja aiheensa kautta opiskelijoille välitöntä tietoa ja näkemyksiä työelämästä, alansa ammattilaisilta. Opiskelijalla oli myös mahdollisuus näyttää Digian edustajille oma motivaationsa ja osaamisensa sekä hakea yritykseltä kesätöitä.

– Opiskelijat saavat hyvää kokemusta mitä työelämässä oikeasti tehdään, me pystytään vastaamaan kysymyksiin suoraan päivittäisestä tekemisestä ja kokemuksesta käsin Digian Tomas Kolam.

– Meillä ei just tällaista kurssia opintosuunnitelmaan kuulunut. Mutta tämä vois olla asia, jota vois jopa työkseen tehdä, se on tosi hyvä lisä.”, pohtii Jaakko, VAMKin tietotekniikan 4. vuosikurssin insinööriopiskelija.

– Joo se kurssi tuo sellaisia hyviä käytännön taitoja mitä meillä ainakaan yliopistossa ei oo kuitenkaan niin paljon, että se on enemmän semmosta teoreettista ja täällä pääsee sitten tekemään enemmän, kiteyttää Julius 2. vuosikurssin tietojärjestelmätieteen opiskelija Vaasan yliopistosta.

– Mulla on ollut tosi hyvä kokemus, et musta on ihana päästä opettamaan uusia tekijöitä, saada Digiaa tunnetuksi ja nähdä minkälaisia opiskelijoita VAMKilla ja Vaasan yliopistolla on tarjota meille tuleviksi työntekijöiksi, tiivistää Digian Kirsi Västi

Digia pääsee opetuksen kautta tutustumaan mahdollisiin kesätyönhakijoihin paljon syvemmällä tasolla jo kurssin aikana, kuin mitä pelkän hakemuksen ja haastattelun kautta olisi koskaan mahdollista. Se kuinka opiskelija työskentelee, mikä on hänen motivaationsa, miten hän oppii ja ratkoo annettuja tehtäviä, kertoo paljon enemmän siitä, onko hän sopiva yrityksen tiimiin.

–Työelämässä ollaan osa isompaa frameworkkiä, on tärkeä oppia, että mun koodi ei ole ainoa asia, joka on siinä ekosysteemissä mukana, vaan pitää huomioida ne rajoitteet ympärillä ja tapa tehdä, kertoo Digian Kirsi Västi.

Kurssista on tullut paljon positiivista palautetta. Kaikki osapuolet näkevät tämän kaltaisen yhteistyön hedelmällisenä ja jatkoa jo suunnitellaan ensivuodelle pilottikurssin aikana opittujen kokemusten myötä.

– Kaikki kurssin järjestämisestä vastuussa olevat tahot ovat olleet innoissaan tästä projektista ja nyt tämän pilottikurssin jälkeen haluamme ehdottomasti saada kurssille jatkuvuutta. Suunnitteilla on järjestää kyseinen kurssi taas vuoden 2021 keväällä, entistä parempana. Jos joltain meni tämän kevään kurssi ohi, kannattaa ehdottomasti olla kuulolla loppuvuodesta, kun ilmoittautuminen taas aukeaa, kertoo VES:ltä Heli Karhi.

Opiskelijan top 5 -työelämätaidot (Arto Lamminen, Digia)

  1. Yes I Can do -asenne
  2. Omatoimisuus, itsenäinen ajattelu
  3. Yhteistyötaidot, ääneen ajattelu
  4. Hyvät valmiudet tietotekniikan perusjärjestelmiin: excel, powerpoint
  5. Valmius jatkuvaan oppimiseen


Teksti ja kuvat: Satu Aaltonen

Video: Anssi Turunen


Vaasa Entrepreneurhip Society

Vaasa Entrepreneurship Society (VES) on Vaasan korkeakouluopiskelijoiden täysin vapaaehtoisvoimin vetämä, vuonna 2015 perustettu yrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen ajatteluun opiskelijoita kannustava yhteisö ja osa kansallista ES-järjestöjen verkostoa. VES:n tapahtumat ovat maksuttomia, suurimmaksi osaksi englanninkielisiä ja kohderyhmänä ovat kaikki Vaasan korkeakouluopiskelijat. VES:n päätavoitteina yrittäjyyden puolesta puhumisen rinnalla kulkevat pyrkimys tuoda yritykset ja opiskelijat yhteen, opiskelijoiden avustaminen verkostoitumaan keskenään yli opintorajojen, sekä niin nykyisen kuin tulevaisuudenkin työelämän mahdollisuuksien ja vaatimuksien kirkastaminen. VES auttaa opiskelijoita ymmärtämään oman potentiaalinsa ja tarjoaa heille valmiuksia työelämää varten jo opintojen aikana.

Digia

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2018 oli 112,1 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). Digia.com

Julkaistu 01.04.2020.

Takaisin