VAMK on sopinut laatujärjestelmän kansainvälisestä auditoinnista karvin (kansallinen koulutuksen arviointikeskus) kanssa ja auditointivierailun ajankohdaksi on sovittu 23.-24.3.2021.

Auditointiryhmään on nimetty seuraavat henkilöt: 

  • Professor, Rector Emerita Eva Werner, IMC University of Applied Sciences Krems, Austria (puheenjohtaja)
  • Higher education Policy Advisor Touko Apajalahti, Technology Industries of Finland
  • Bachelor Student Jade Brouns, Fontys Institute for Applied Sciences, the Netherlands
  • Quality Manager Tero Janatuinen, JAMK University of Applied Sciences.

Auditoinnissa on neljä arviointialuetta, jotka ovat I Osaamista luova korkeakouluII Vaikuttava ja uudistava korkeakouluIII Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu ja neljäntenä arviointialueena on Oppiva korkeakoulu, jonka kohteen korkeakoulu on voinut valita itse; VAMK on valinnut vapaavalintaiseksi kohteeksiTyöelämäyhteistyön. Uutena elementtinä auditointiin on otettu vertaisoppiminen, jonka tarkoituksena on edistää toiselta yhteisöltä oppimista. VAMKin valinta vertaisoppimiskumppaniksi oli Yrkeshögskola Novia ja vertaisoppimisen kohteeksi valittiin Sujuva opinnäytetyöprosessi - valmiiksi määräajassa.

VAMKin nykyinen laatuleima on voimassa 9.4.2021 saakka.

Lisätietoja:

Laatupäällikkö Tarja Kettunen

tarja.kettunen@vamk.fi  

Puh. 0207 663 354

Julkaistu 23.04.2020.

Takaisin