Ryhmäohjaajat

Opiskelijoiden ohjauksessa ryhmä­ohjaajan osuus on merkittävä, sillä  tavoitteena on opintojen kohtuullinen eteneminen ja valmistuminen. Ryhmäohjaaja on lähellä opiskelijoita oleva tuttu ja turvallinen henkilö, jonka puoleen opiskelijan on luontevaa kääntyä opintojen solmukohdissa ja ongelmatilanteessa, tai kun on kysyttävää. Ryhmä toimii myös turvaverkkona tarjoten myös vertaistukea, joka lisää opiskelijan hyvinvointia.

Pääajatuksena on, että koko opintojen ajan ryhmäohjaaja käy jokaisen ryhmänsä opiskelijan kanssa henkilökohtaisia kehityskeskusteluja, jolloin yhdessä pysäh­dytään tarkastelemaan, missä vaiheessa kunkin opiskelijan opinnot ovat. Ensimmäisenä vuonna on syyslukukaudella tulokeskustelu ja keväällä kehityskeskustelu. Opintojen jatkuessa sään­nönmukaisesti on koko opiskelijan polun ajan yksi kehityskeskustelu lukuvuodessa. Opiskelijalle tarjoutuu mahdollisuus keskustella tulevista suunnitel­mistaan ja valinnoistaan sekä arvioida omaa työskentelyään yhdessä ryhmäohjaajan kanssa.

Ryhmäohjaajat

 

   

   

 

 

  


Ryhmänohjaajien sivut intrassa
Ryhmäohjaajan käsikirja

 

Seuranta- ja arviointilomakeet

Löytyvät täältä

Muista palauttaa opinto-ohjaajalle ja kopio osastonjohtajalle!