Opiskelu ja työnteko

Lisätienestit

Työnteko opintojen ohella voi olla rankkaa, niin henkisesti kuin taloudellisesti. Vaikka opiskelijat ovat oikeutettuja Kelan myöntämään opintotukeen sekä -lainaan voi tulla helposti tunne, että tuet eivät riitä kattamaan kaikkia menoja.

Moni opiskelija valitseekin osa-aikaisen työnteon opiskeluiden ohella. 10-15h viikossa tuo jo mukavan lisän tuloihin, mutta vaatii tarkkaa suunnittelua opiskelijalta. Opintotuen saajien tuloja seurataan, ja jos tienaa liikaa, voi tuen menettää. Työtä voi tehdä esimerkiksi 4 tuntia kolmena tai neljänä päivänä viikossa.

Työsopimuksista yleisimmät opiskelijoille tarjottavat ovat osa-aikainen tai nollatyösopimus, jolloin työntekijä on ns. ”tarvittaessa töihin kutsuttava”

Työntekoa opintojen ohella kannattaa kuitenkin punnita tarkkaan. Vaikka alkuun se ei tuntuisikaan rankalta, voi yhtälö yhtäkkiä kääntyä päälaelleen ja stressinhallinta vaikeutuu. Vapaa-aikaa ei ole syytä unohtaa ja kannattaa muistaa tärkeät lepohetket, jotta tentteihin lukeminen ja kotona tehtävien koulutehtävien paino ei tunnu ylitsepääsemättömältä.

Työharjoittelu

Työharjoittelusta voi olla apua töiden saamisessa. Moni työnantaja palkkaakin mielellään harjoittelussa olleen opiskelijan vakituiseen työsuhteeseen opiskeluiden ohelle ja valmistumisen jälkeen. Kannattaa siis miettiä tarkkaan myös missä haluaa työharjoittelunsa suorittaa.

Mistä Vaasassa töitä?

Tänä päivänä helpoiten löytää avoimia työpaikkoja suoraan Internetissä. Kontaktien luominen opiskeluaikana on kuitenkin tärkeää, ja siitä voi hyötyä niin opiskeluiden aikana kuin jälkeenkin. Yleisiä

VAMK kerää tarjolla olevia opinnäytetyö- ja harjoittelupaikkoja yhteen paikkaan, Rekrypankkiin

Muita Vaasassa olevia mahdollisia työpaikkoja kannattaa seurata suoraan yritysten omilta sivuilta esimerkiksi

Miten tuloni vaikuttavat tukiin?

Lisätietoa Kelan tuista löydät

Kela ja tuet sivulta

Kelan omilta sivuilta