Työjärjestykset suunnitellaan lukukausittain. Syyslukukauden 2022 työjärjestykset on julkaistaan 1.7.2022 mennessä

Yllättävistä tuntimuutoksista ilmoitetaan sähköpostilla tai tekstiviestillä ko. opintojaksolle ilmoittautuneille.

Huolehdithan, että olet ilmoittautunut opintojaksoille ja pidät yhteystietosi ajantasalla!