Tutkintotodistuksen anominen

Valmistuva opiskelija anoo tutkintotodistusta vasta, kun kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot on merkitty opintorekisteriin.

  • Opiskelija täyttää tutkintotodistusanomuksen VALO-valmistumispalvelussa (opiskelijan työpöydän kautta)
  • Opiskelija vastaa ensin ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen
    opiskelijapalautekyselyyn (AVOP).  Palautekyselyn täyttämisen jälkeen opiskelija uudelleenohjautuu takaisin VALO-valmistumispalveluun, jossa pääsee jatkamaan varsinaisen valmistumisanomuksen täyttämiseen. 
  • Tutkintotodistusanomus käsitellään koulutusosastossa
  • Anomuksen hyväksymisen jälkeen opiskelijapalveluissa laaditaan tutkintotodistus ja sen liitteet. Opiskelija saa sähköpostitse tiedon, milloin todistus on valmis.
  • Valmistuva opiskelija palauttaa ammattikorkeakoulun omaisuuden ao. kohteisiin.
  • Valmistuvan opiskelijan käyttäjätunnus tietojärjestelmiin on voimassa seitsemän päivää valmistumisen jälkeen. Opiskelija saa sähköpostitse ilmoituksen tunnuksen poistamisesta heti valmistumisen yhteydessä.
  • Tiedot valmistumisesta siirtyvät automaattisesti KELAan.