Työelämän tarpeista lähtevää kehitystyötä

Hankkeet

Hankkeissamme edistämme osaamista ja tietotaitoa sekä työelämän tarpeista lähtevää kehitystyötä. Hanketyöllämme haluamme vaikuttaa yhteiskuntaa sekä haastaa yrityksiä ja organisaatioita kehittymään ja vahvistamaan siten alueen elinvoimaisuutta.


VAMKin hanketoiminta

Meillä on pitkät perinteet hanketoiminnassa ja hankekumppanuuksissa. Hankkeemme liittyvät vahvasti alueen elinkeinoelämään ja vahvuuksiimme, jotka ovat:

  • Älykäs energiatehokas sähkötekniikka ja robottiautomaatio
  • Vientiteollisuuden liiketoimintaosaaminen ja logistiikka
  • Sosiaalisesti kestävät, eettiset ja uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut
  • Markkinalähtöisten ja kestävien tuote- ja palvelujärjestelmien sekä teollisten ja sote-palveluiden muotoilu

Hanketoiminta niveltyy vahvasti opetustoimintaan, kehittäen sitä edelleen työelämälähtöisemmäksi ja työelämäntarpeita vastaavaksi. Hankkeissa ovat mukana niin opiskelijat, opettajat kuin alueen yritykset ja työelämä. Yhä useammat hankkeemme ovat myös kansainvälisiä, johtuen jo sijainnistamme globaalien yrityksien keskellä, yritteliäällä Pohjanmaalla.

 

Lisätietoa hanketoiminnastamme:

Sari Hudd, asiantuntija, hankkeiden tukipalvelut

Minna Reipas, asiantuntija, hankkeiden tukipalvelut

etunimi.sukunimi@vamk.fi

TKI-palvelut@vamk.fi

Hankkeita esittelyssä

Hankekansio

Hankekansiostamme löydät kaikki hankkeemme.

Lue lisää