Energiaa on VAMKin verkkolehti, jossa julkaistaan ammattiyhteisöille suunnattuja yleistajuisia artikkeleita ja näkökulmia. Verkkolehteen voi kirjoittaa suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Tavoitteenamme on kertoa upeasta työstämme suurelle yleisölle.

 • Kirjoitukset esittelevät tutkimus- ja kehittämistyötä, hankkeiden tuloksia, sidosryhmäyhteistyötä sekä kokemuksia koulutusmaailmasta. Verkkolehden julkaisut voivat myös käsitellä esimerkiksi ajankohtaista teemaa, esitellä konferenssi- tai messumatkan antia tai muuta kirjoittajan asiantuntemukseen pohjautuvaa aihetta.
 • Verkkojulkaisut jaetaan teemoihin Ihmisyys, Yhdessä, Tulevaisuus, Osaaminen, Vaikuttavuus, Näkökulmia.

 

Kirjoitusohjeet

 • Ohjepituus on 400–1600 sanaa
 • Merkitse otsikot, väliotsikot ja lihavoitu johdanto (ingressi) selkeästi.
 • Kirjoittaja vastaa tekstin viimeistelystä ja oikeakielisyydestä.
 • Ainakin yhden kirjoittajista tulee olla VAMKin henkilökuntaa.
 • Noudata Vamkin julkaisusarjan ohjeistuksen mukaista viittauskäytäntöä.
 • Kirjoittaja vastaa siitä, että artikkeli on ennestään julkaisematon.
 • Liitä taulukot ja kuviot Word-tiedostoon ja pidä ne yksinkertaisina. Taulukoita ja kuvioita muokataan taitossa julkaisun formaattiin ja julkaisualustalle sopivaksi.
 • Jokaiseen artikkeliin voidaan liittää yksi tai useampi kuva kirjoittajalta tai taittajan käyttämästä kuvapankista. Lähetä alkuperäiset kuvat erikseen .jpg- tai .png-muodossa. Kuvan minimiresoluutio on 2000 px.
 • Ilmoita käyttämäsi kuvan lisenssi tai kuvan käyttölupa.

 

Artikkelin julkaisuprosessi

Lähetä artikkelisi osoitteeseen julkaisut@vamk.fi ja tee 3–­5 ehdotusta kirjoituksesi avainsanoiksi.
Käytä avainsanaluetteloa avuksi esim. YSO http://finto.fi/yso/fi/ tai Annif https://ai.finto.fi/?locale=fi. Ehdota artikkelillesi sopivaa kategoriaa.

Julkaisutoimikunta antaa kirjoittajille palautetta lehteen lähetetyistä artikkeliehdotuksista, jotka arvioidaan avoimella open review -prosessilla. Tekstejä julkaistaan jatkuvan julkaisemisen periaatteella.

Täytä julkaisusopimus: https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/8700/lomake.html
Julkaisun ilmoittaminen VAMKin julkaisurekisteriin hoidamme puolsestasi.

Kun teksti on julkaistu, voit jakaa sitä sosiaalisissa median kanavissasi. Käytä tunnisteita #Vamk #Energiaa

Lisätietoja: julkaisut@vamk.fi

Kirjoittamisen iloa!