Blogiohjeet

• Ohjepituus on 400–1600 sanaa.
• Blogin voi kirjoittaa suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi.
• Merkitse otsikot käyttämällä Wordin tyylejä, väliotsikot ja lihavoitu johdanto (ingressi) selkeästi.
• Kirjoittaja vastaa tekstin viimeistelystä ja oikeakielisyydestä.
• Ainakin yhden kirjoittajista tulee olla VAMKin henkilökuntaa.
• Mikäli käytät lähteitä niin, noudata Vamkin julkaisusarjan ohjeistuksen mukaista nimiviittauskäytäntöä. Alusta ei sovellu numeroviittaukseen.
• Kirjoittaja vastaa siitä, että artikkeli on ennestään julkaisematon.
• Saavutettavuuden takia kuville täytyy myös antaa vaihtoehtoinen teksti eli ns. alt-teksti. Vaihtoehtoinen teksti luetaan ruudunlukuohjelmilla, joten se ei saa olla sama kuin kuvateksti.
• Liitä taulukot ja kuviot Word-tiedostoon ja pidä ne yksinkertaisina. Pidä taulukot mahdollisimman lyhyinä. Taulukoita ja kuvioita muokataan taitossa julkaisun formaattiin ja julkaisualustalle sopivaksi.
• Jokaiseen artikkeliin voidaan liittää yksi tai useampi kuva kirjoittajalta tai taittajan käyttämästä kuvapankista. Lähetä alkuperäiset kuvat erikseen .jpg- tai .png-muodossa. Kuvan minimiresoluutio on 2000 px.
• Ilmoita käyttämäsi kuvan lisenssi tai kuvan käyttölupa.

 

Blogin julkaisuprosessi

Lähetä blogisi osoitteeseen julkaisut@vamk.fi

Julkaisutoimikunta antaa kirjoittajille palautetta lehteen lähetetyistä artikkeliehdotuksista, jotka arvioidaan avoimella open review -prosessilla. Tekstejä julkaistaan jatkuvan julkaisemisen periaatteella.

Täytä julkaisusopimus: https://e-lomake.puv.fi/elomake/lomakkeet/8700/lomake.html  

Tallenna julkaisu Justukseen.

Kun teksti on julkaistu, voit jakaa sitä sosiaalisissa median kanavissasi. Käytä tunnisteita #Vamk #Energiaa #Blogi

Lisätietoja: julkaisut@vamk.fi

Kirjoittamisen iloa!