VAMKin verkkolehden (https://energiaa.vamk.fi/) kategorioissa julkaistaan myös tutkimus- ja asiantuntijatyöhön liittyviä videoita. Huomioi videon tekovaiheessa ohjeet ja kriteerit julkaistaville videojulkaisuille ja suunnittele videon sisältö huolellisesti. Ehdotus audiovisuaalisesta tallenteesta (video) lähetetään julkaisutoimikunnalle osoitteeseen julkaisut@vamk.fi.

Julkaistavaksi esitetyn videon tulee täyttää seuraavat OKM:n julkaisukriteerit:

 • Julkaisu pohjautuu tekijän korkeakoulussa tekemään tutkimus- ja asiantuntijatyöhön.
 • Julkaisua ei ole aikaisemmin julkaistu.
 • Vähintään yhdellä tekijällä on palvelussuhde VAMKiin.

OKM:n julkaisukriteerien mukaan audiovisuaaliseksi julkaisuksi ei hyväksytä:

 • Televisio- tai radiohaastatteluja
 • Audiovisuaalisia opetusmateriaaleja, jotka on tehty pelkästään yksittäisiä kursseja varten
 • Mainosmateriaaleja

Julkaisuehdotuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

 • Videon nimi
 • Tekijät
 • Linkki tallennettuun videoon (esim. youtube)
 • Ehdotus mihin verkkolehden kategoriaan video tallennetaan
 • Ehdotus videon asiasanoista: https://finto.fi/yso/fi/
 • Johdantoteksti (ingressi) videolle (4-5 riviä)
 • Mahdollinen kuvaehdotus videoon liittyen

Videoiden saavutettavuus

Videoiden osalta saavutettavuus tarkoittaa käytännössä sitä, että videot täytyy tekstittää, WCAG kriteeri 1.2.2 Tekstitys (tallennettu). Vain silloin, kun video on tekstin mediavastine ja sellaiseksi merkitty, sitä ei tarvitse tekstittää.

Tekstityksellä tarkoitetaan sitä, että suomenkielisessä videossa on suomenkielinen tekstitys siitä äänisisällöstä, jonka katsoja kuulee. Puheen lisäksi pitäisi tekstittää myös sellaiset äänet, jotka ovat ymmärtämisen kannalta tärkeitä, mutta joissa äänen aiheuttama tapahtuma ei näy. Tekstityksen pitäisi seurata videolla kuuluvaa puhetta ja mahdollisesti muita tekstitettäviä asioita. Lisätietoa: Saavutettavasti.fi -palvelusta

VAMKin yhteyshenkilö: Sanni Saari

Videojulkaisun ilmoittaminen VAMKin julkaisutiedonkeruuseen

Videojulkaisut kuuluvat julkaisutyyppiluokkaan I. Näitä ei voida ilmoittaa Justuksen kautta. VAMKin julkaisutiedonkeruusta vastaava ilmoittaa tiedot vuosittain OKM:n tiedonkeruuseen, erillistä ilmoitusta ei tarvitse tehdä.