Opetuksen alkaminen lukuvuonna 2022-2023

Uudet opiskelijat

Päivätoteutukset: 29.8.2022

 • Liiketalous (tradenomi AMK): klo 10.00, Wolffintie 30, juhlasali A2046
 • Tietojenkäsittely (tradenomi AMK): klo 10.00, Wolffintie 30, juhlasali A2046
 • Sairaanhoitaja AMK: klo 9.00, Wolffintie 31-33 (Alere), Florence auditorio
 • Sosionomi AMK: klo 9.00, Wolffintie 31-33 (Alere), Florence auditorio
 • Tekniikan koulutukset (insinööri AMK): klo 9.00, Wolffintie 30, juhlasali A2046

Monimuoto- ja YAMK opiskelijat: 26.8.2022

 • Tekniikan koulutukset (insinööri AMK): klo 12.30, Wolffintie 30, juhlasali A2046
 • Digitalisaation johtaminen (insinööri, ylempi AMK): verkkototeutuksena, aloitusajankohta ilmoitetaan sähköpostitse
 • Hiilineutraali yhteiskunta (insinööri, ylempi AMK):
 • Teollisuusrobotiikka (insinööri, ylempi AMK):
 • Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK): klo 9.00, Wolffintie 30, B2001.
 • Liiketalouden oikeushallinto ja taloushallinto (tradenomi AMK): verkkototeutuksena, aloitusajankohta ilmoitetaan sähköpostitse

Englanninkieliset koulutukset

Lisätietoja

 

Koronaohjeet opiskelijoille

Todistusten tarkistaminen ja ilmoittautuminen

Lue lisää

 

Lukujärjestykset löydät

Lukkarikoneesta

Syksyn 2022 lukujärjestykset julkaistaan lukkarikoneessa viimeistään 1.7.2022. Ilmoittautuminen opintojaksoille 1.8.-6.9.2022 opiskelijan työpöydällä (PAKKI). Uudet opiskelijat ilmoittautuvat ensimmäisinä opiskelupäivinä ryhmänohjaajan/ opettajan johdolla. 

Ryhmäjako uusien opiskelijoiden osalta tehdään elokuussa. 

 

Julkaistu 22.06.2021.

Takaisin