Lataa todistuskopiot hakemuksellesi Oma Opintopolussa, kohdassa "opiskelijoiksi valituilta vaadittavat todistukset" 22.7.2020 klo 15.00 tai opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä. 

Mikäli olet jo hakuaikana ladannut liitteet tai toimittanut ne hakijapalveluihin, ei liitteitä tarvitse enää toimittaa uudelleen.

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi vain seuraavissa tapauksissa:

  • Ulkomailla suoritettu tutkinto
  • Ennen vuotta 2015 suoritettu ammatillinen perustutkinto
  • Ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto
  • Opistoasteen, ammatillisen korkea-asteen tutkinto (suoritettu pääsääntöisesti ennen 2000-lukua)
  • Pelkkä lukion päättötodistus (hakijalla ei YO-tutkintoa)
  • Työtodistukset (ylempään AMK-tutkintoon hyväksytyiltä)


Mikäli olet suorittanut jonkin edellä mainituista tutkinnoista, ota vielä alkuperäiset todistukset mukaan opintojen aloituspäivänä ja toimita ne hakijapalveluihin tarkistettavaksi.

Opiskelupaikka on ehdollinen siihen asti, kunnes todistusarvosanat on tarkistettu. Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa myös työkokemus tarkistetaan työtodistuksista. Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli hakija ei ole toimittanut todistuksia ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi OILI-palvelussa opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä!

Poissaolevaksi ilmoittautunut: Poissaolon lakisääteisen syyn todistavat dokumentit tulee toimittaa hakijapalveluihin kahden viikon sisällä ilmoittautumisajan päättymisestä. Mikäli dokumentteja ei ole esitetty määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi.

Ehdollisesti paikan vastaanottanut: pääset ilmoittautumaan lukuvuodelle vasta, kun opiskelupaikka on sitovasti vastaanotettu.

Poissaolon lakisääteisen syyn todistaminen koskee keväällä 2015 ja sen jälkeen hakeneita, aikaisemmin opiskeluoikeuden saaneiden ei tarvitse ilmoittaa poissaolon syytä.

Lomakkeet

Sosiaali- ja terveysalalle hyväksytyn tulee toimittaa selvitys saaduista rokotuksista (ks. lomake alla).