Pääsääntöisesti pohjakoulutustiedot saadaan sähköisesti suoraan Opintopolkuun, eikä liitteitä tarvitse toimittaa.

Kaikki ne hakijat, joiden pohjakoulutustietoja ei saada sähköisesti (YO ennen 1990, pelkällä lukion päättötodistuksella hakevat, eb, ib rp/dia -hakijat, ammatilliset ennen 2017 sekä ulkomaiset tutkinnot) lataavat liitteet hakemukselle, yhteishaun aikataulussa määriteltynä aikana. Tämä koskee myös YAMK-hakijoita, joiden tutkintotietoja ei saada sähköisesti sekä kaikkien YAMK-hakijoiden työtodistuksia.

Valituilta todistus tarkistetaan vain erikseen pyydettäessä. Tämä koskee Suomessa suoritetulla tutkinnolla hakeneita, joiden pohjakoulutustietoja ei ole saatu sähköisesti ja hakija ei ole ladannut liitteitä hakemukselle määräaikaan mennessä.

Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan, mikäli hakija ei ole toimittanut todistuksia ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut arvosanoistaan tai työkokemuksestaan virheellisiä tietoja.

Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi OILI-palvelussa opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä!

Ensimmäisenä lukuvuonna poissaolo on mahdollista vain

  • asevelvollisuuden
  • siviilipalveluksen
  • naisten vapaaehtoisen asepalveluksen
  • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan
  • sairauden tai vamman vuoksi.

Toimita poissaolon lakisääteisen syyn todistava dokumentti osoitteeseen hakijapalvelut@vamk.fi

 

Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi OILI-palvelussa opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä!

Poissaolevaksi ilmoittautunut: Poissaolon lakisääteisen syyn todistavat dokumentit tulee toimittaa hakijapalveluihin kahden viikon sisällä ilmoittautumisajan päättymisestä. Mikäli dokumentteja ei ole esitetty määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi.

Ehdollisesti paikan vastaanottanut: pääset ilmoittautumaan lukuvuodelle vasta, kun opiskelupaikka on sitovasti vastaanotettu.

Poissaolon lakisääteisen syyn todistaminen koskee keväällä 2015 ja sen jälkeen hakeneita, aikaisemmin opiskeluoikeuden saaneiden ei tarvitse ilmoittaa poissaolon syytä.