Tässä oikopolut meneillä oleviin hakukohteisiin

 

TÄYDENNYSKOULUTUKSET: 

Terveydenhoitajien ja sosionomien täydennyskoulutukseen

Työterveyshuollon pätevyys

➡️ Hakuaika koulutukseen on 15.8.2020 mennessä

Työterveyshuollon pätevöittävä koulutus terveydenhoitajille (15 op) ja sosionomeille (2 op) järjestetään yhteistyössä Yrkeshögskolan Novia ja VAMKin kanssa.

Koulutus antaa pätevyyden toimia työterveyshuoltolain (1383/2001) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen (708/2013) määrittelemänä työterveyshuollon ammattihenkilönä (terveydenhoitajan tutkinto) tai työterveyshuollon asiantuntijana (sosionomin tutkinto).

Koulutus on kaksikielinen. Luennot ovat pääosin ruotsiksi, osin suomeksi. Materiaali on molemmilla kielillä. Keskustelut, tehtävät ja lopputyö on mahdollista toteuttaa omalla äidinkielellä. Koulutuksen jälkeen saat todistuksen suoritetuista opinnoista.

Koulutus on suunniteltu terveydenhoitajan tai sosionomin tutkinnon suorittaneille ja työterveyshuollon tehtävissä toimiminen katsotaan eduksi opiskelijavalinnassa.

➡️ Koulutus alkaa lokakuussa 2020

Lue lisää koulutuksesta

 

----

Katso myös Avoimen AMK tarjonta ja kesäkurssit

 

 

Julkaistu 22.04.2020.

Takaisin