Arvoisat tänään valmistuvat opiskelijat, teidän perheenne ja muut läheisenne, korkeakouluyhteisömme ja yritysvieraamme. Tänään on uskomattoman hieno päivä, saamme juhlistaa teidän valmistumistanne. Dear graduates, family members and other loved ones, our sfaff and special guests. It`s my pleasure to say a few words here in this graduation ceremony.

Meistä tuli sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, sosionomeja, insinöörejä ja tradenomeja. Ja tänään voidaan hetki olla kuninkaita. Näin riimittelee Anssi Kela hieman toisin sanoin tunnetussa kappaleessaan. Tämä kevät on ollut ainutlaatuisen erikoinen. Koronapandemia siirsi teidät etäopiskeluun maaliskuussa, jouduitte eroon korkeakouluyhteisöstä, ehkä kohtasitte haasteita harjoittelun loppuun saattamisessa tai pakersitte yksin opinnäytettänne ilman sosiaalisia kontakteja. Ehkä huoli omasta tai läheisten terveydestä on lisännyt kevään taakkaa. Tänään olemme tässä. Perjantaina, 22.5.2020. Te selvisitte. Tänään on aika juhlistaa sitä, että olet suorittanut korkeakoulututkinnon, joka antaa erinomaiset valmiudet ja lähtökohdat ammatillisiin asiantuntijatehtäviin.

This spring 2020 has been exceptional and challenging for many universities all around the world. Because of this world-wide pandemic, we have had to start to study and work remotely without previous experience of that kind of situation. Indeed, I think that your experience of these  times have helped prepare you for the challenges  that you might face in the working life. The world is becoming more and more complex and uncertain and the ability to resist  might be one of the key critical success factors in the future. Despite of all these challenges you might have faced, today is time to celebrate your graduation.

Miten sitten selvitä muuttuvassa työelämässä? Jätän sinulle pohdittavaksi kolme asiaa.

Ensinnäkin luota itseesi, usko omaan intuitioosi, tee elämästäsi oman näköisesi. Elä elämää, jonka kanssa voit elää. Rakenna hyveellistä elämää, jossa voit seistä omien tekojesi takana. Toiseksi, verkostoidu. Hakeudu ihmisten äärelle, niiden ihmisten äärelle, jotka tukevat sinua ja uskovat sinuun. Älä kuitenkaan unohda hakeutua myös niiden ihmisten äärelle, joiden kanssa olet eri mieltä. Voit yllättäen oppia monia asioita ja oma näkemyksesi altistuu näin myös terveelle kritiikille. Kolmanneksi, ole utelias, ihmettele, kysele, opettele koko ajan uusia asioita. Tutkinto on kuin ajokortti, nyt on lupa käyttää ammattinimikettä, mutta sen hiominen kestää loppuelämän, kuten tämän rehtorin taskuperuutuskin. Lopuksi, elä hyvä ja onnellinen elämä.

Working-life is in the middle of a huge change. Therefore, you have to think about that how you will handle these challenges and also about the opportunities that will exist. I will leave you three things to reflect on. Firstly, trust yourself. Live a life that is your life and one that matches  your dreams and hopes. Build up a life that is virtuous and one that  you can stand by your own values. Secondly, network. Get close to the people that give you  support and that trust you and your thoughts. Nevertheless do  try to also find  people that have different kinds of opinions that you have. Surprisingly you might learn something new and  have a chance to pilot your own thinking. Thirdly, be curious, ask and wonder when you face new things and take account that learning is  a lifelong journey. And  last but not least, live a good and happy life.

Työelämä, johon te valmistutte, ei ole enää entisenlainen. Tulette siirtymään työelämään, jota me emme pysty kuvaamaan. Työntekemisen tavat, ihmisten käyttäytymisen muutos, liikkumisen rajoitteet ja globaali talouskriisi näkyvät työelämässä. Te pääsette kehittämään, suunnittelemaan ja luomaan uusia tapoja rakentaa uudistuvaa työelämää, jossa ilmiöiden kompleksisuus, monitulkintaisuus ja epäjatkuvuus haastavat meitä. Tiedän, että ammattikorkeakoulutus on antanut teille valmiuksia kohdata näitä työelämän mahdollisuuksia ja haasteita. Ottakaa haasteet rohkeasti vastaan, olkaa uteliaita ja uudistakaa työelämää.

Miten sitten selvitä tästä epävarmuuden, epäjatkuvuuden sävyttämästä maailmasta ja työelämästä?

Itse uskon siihen, että empatia ja etiikka nousevat vahvan teknologistumisen vastapainoksi. Tarvitaan ihmistä.

Ihmisen kykyä eläytyä tilanteisiin ja tuntea asioita. Tulevaisuuden haasteiden selvittämiseen tarvitsemme monitieteisyyttä. Tämä kevät on osoittanut, että esimerkiksi tilastotieteet ja datamallinnus ovat tulleet hoitotieteen, hoitotyön ja yhteiskuntatieteiden rinnalle ratkaisemaan käsillä olevaa pandemiatilannetta.

Meidän piti muuttaa maailmaa. Näin Anssi Kela riimitteli, mutta minä haluan sanoa, että te muutatte maailman. Koulutus rakentaa parempaa huomista ja te olette näitä huomisen rakentajia. Valtavasti onnea ja menestystä!

Celebrate your diplomas with success in your life and professional working life.

Kiitos. Thank you for your attention.

rehtori / President Kati Komulainen

Vaasassa 22.05.2020

Katso videotervehdys täältä

 

Julkaistu 25.05.2020.

Takaisin