Tässä vastaukset yleisimpiin kysymyksiin liittyen VAMKin toimintaan koronatilanteessa. Päivitämme palstaa tilanteen edetessä. VAMKin tilat on suljettu opetukselta 18.3.–14.8. väliseksi ajaksi. Tulemme antamaan uudet ohjeistukset elokuun alussa.

 

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ: KORONAVIRUS JA VAMK

VAMK haluaa varmistaa vastuullisena toimijana opiskelijoidensa opintojen etenemisen mahdollisimman jouhevasti poikkeustilan aikanakin. Pyrimme etenkin turvaamaan opintojensa loppuvaiheessa olevien, kuten tänä keväänä valmistuvien opiskelijoiden mahdollisuudet suorittaa tutkinto aikataulussa. Vaikka opetus järjestetään lähiopetuksen sijaan vaihtoehtoisilla tavoilla, tavoitteena on, että opiskelu etenee suunnitelmien mukaisesti.

 

Opetus:

Mistä saan tiedon kuinka opintojaksoni voi suorittaa, onko se peruuntunut tai suoritustapa muuttunut?

Kaikessa opettamiseen liittyvässä ole yhteydessä omaan opettajaasi. Opettajat vastaavat opetuksen järjestämiseen liittyviin kysymyksiin.

 

Läsnäolopakko opintojaksoilla?

Koska suurin osa opetuksesta on siirretty verkkovälitteiseksi, on etäluennoilla läsnäolo opintojaksosta riippuen normaaliolojen sääntöjen mukaan.


Jos opettaja on estynyt opettamaan, esim sairastapauksissa?

Opettaja tiedottaa opintojaksojensa järjestelyistä. Opettajan ollessa estynyt, esim sairaana, pyrkii VAMK tiedottamaan tilanteesta.


Mitä tapahtuu, jos opetus peruuntuu?

VAMK seuraa tilannetta ja pyrkii turvaamaan opintojen edistymisen. Muutoksista tiedotetaan. Peruuntumistilanteissa pyritään järjestämään opetus korvaavalla tavalla.

 

Kuinka labratunnit toteutetaan?

VAMKin opetustilat on suljettu lähiopetukselta 14.8. asti. Labratunnit hoidetaan vaihtoehtoisin keinoin. Jokainen opettaja informoi ryhmäänsä, kuinka tunnit toteutetaan tai siirretäänkö tunteja myöhemmäksi ajankohdaksi. Opettajalla on pääsy VAMKin tiloihin ja hän voi esimerkiksi opettaa asioita laboratoriosta videoyhteyden välityksellä, korvata työt vaihtoehtoisilla harjoitteilla tai jatkaa luentoina etäyhteydellä.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan turvaamaan opintojensa loppuvaiheessa olevien, kuten tänä keväänä valmistuvien, oppilaiden ja opiskelijoiden mahdollisuudet suorittaa tutkinto aikataulussa. Vaikka opetus järjestetään lähiopetuksen sijaan vaihtoehtoisilla tavoilla, tavoitteena on, että opiskelu etenee suunnitelmien mukaisesti.

14.5. lähtien opettajilla on mahdollisuus pitää esimerkiksi pienryhmille labratunteja erityistoimenpitein. Opettajat antavat tarvittaessa tarkemmat ohjeet.

 
Voinko osallistua läsnäoloa vaativiin tentteihin? Entä uusintatentit?

18.3. lähtien tenttejä tullaan siirtämään sekä etsitään vaihtoehtoisia tapoja suorittaa tentit. Ole yhteydessä opettajaasi.

 • Mikäli tentti joudutaan perumaan, siitä ilmoitetaan opiskelijoille. Mahdollisista korvaavista vaihtoehdoista tulee keskustella opintojakson vastuuopettajan kanssa.

14.5. jälkeen on hallituksen linjausten mukaan mahdollista järjestää esimerkiksi pienryhmätenttejä (maks. 10 hlöä). Opettajat tiedottavat näistä tarvittaessa.

1.6. jälkeen on mahdollista järjestää maks. 50 hengen tenttitilaisuuksia erityistoimenpitein. Opettajat tiedottavat näistä tarvittaessa.

 • Tenttiin osallistuminen VAMKin tiloissa on ehdottomasti kielletty, jos havaitset mitään virusperäisen infektion oireita, kuten hengitystieoireita, vatsatautia tai lihaskipuja.

 

Miten tilanne vaikuttaa opinnäytetyöprosessiini?

Väliaikaisia muutoksia opinnäytetyöprosessiin: Opinnäytetyön esityksistä luovutaan. Opponentti toimittaa täyttämänsä opponointiarvio-lomakkeen ohjaajalle. Ohjaaja arvioi kirjallisen työn. Muutokset ovat voimassa saman ajanjakson kuin opetuksen siirto verkkoon.

KYPSYYSKOE:

 1. Kokeen alkaessa ohjaaja lähettää opiskelijalle kaksi kysymystä sähköpostitse
 2. Opiskelija valitsee niistä toisen ja kirjoittaa opinnäytetyöohjeen mukaisesti vastauksensa word-dokumenttiin
 3. Aikaa tähän varataan 2 h 15 min (135 min), jonka lopuksi opiskelija lähettää työn välittömästi ohjaajalle
 4. Ohjaava opettaja hyväksyy sisällön ja toimittaa sen kielentarkastajalle
 5. Kypsyysnäytteen kielen tarkistaa ja hyväksyy opinnäytetyön tarkastanut kielentarkastaja
 6. Ohjaaja voi valvoa kypsyyskokeen kirjoitustyötä etänä esim. ZOOM-kamerayhteyden kautta sekä käytettyä aikaa Moodlen palautuslinkin ajastuksella (linkki sulkeutuu määräajan umpeutuessa). Valvonnan voi hoitaa myös niin, että opiskelija striimaa you tuben kautta tekemisensä.

 

Vaikuttaako tilanne opintotukeeni?

Opintotukisäännökset mahdollistavat koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen huomioimisen opintotuen enimmäisajoissa ja opintojen riittävässä edistymisessä. Jos opiskelu ei ole ollut mahdollista, opintotuen maksamista voidaan jatkaa, vaikka opinto-suoritusmäärä ei ole ollut riittävä, ja opintotuen enimmäisaikaa voidaan pidentää.

 

Harjoittelu ja vaihto-opiskelu:


Harjoitteluni on alkanut tai alkamassa. Menenkö normaalisti harjoittelupaikalle?

Ota yhteys harjoittelupaikkaasi. Harjoitteluun liittyvissä kysymyksissä opiskelija voi kääntyä harjoittelua ohjaavan opettajan puoleen. Jos harjoittelusi peruuntuu, ole yhteydessä harjoitteluun ohjaavaan opettajaan. Hän päättää myös palkallisen työn soveltumisesta työharjoitteluksi.

Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu:

Valtioneuvosto suosittelee, että työpaikalla tai muualla oppilaitoksen ulkopuolella järjestettävää koulutusta ja työharjoittelua sekä ammatillisen koulutuksen näyttöjä suositellaan jatkettavaksi, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että työympäristö on turvallinen opiskelijalle. VAMK toimii tämän suosituksen mukaisesti.

 

Jos harjoitteluni peruuntuu koronaviruksen takia, mitä tapahtuu?

Jos työnantaja keskeyttää harjoittelun koronavirusepidemian vuoksi, keskeytyneet tai peruuntuneet harjoittelujaksot eivät automaattisesti jatku tai toteudu epidemian päätyttyä. Harjoittelun jatkumisesta sovitaan tilanteen selvittyä.

Jos harjoittelu peruuntuu koko ryhmältä, voidaan syksyn opintoja siirtää keväälle. Ryhmäohjaaja tiedottaa ryhmänsä opiskelijoita asiasta.

Sosiaali- ja terveysalan harjoittelu: Jos harjoittelu keskeytyy koronalle altistumisen vuoksi, harjoittelu jatkuu siitä mihin harjoittelu jäi karanteenin alkaessa. Karanteeniaikaa ei siis lasketa harjoitteluksi.


Olen opiskelijavaihdossa tai suunnittelen opiskelijavaihtoon lähtemistä. Miten toimin?

VAMKista ei tällä hetkellä lähetetä uusia opiskelijoita vaihtoon. Ulkomailla oleviin vaihto-opiskelijoihin on oltu yhteydessä ja heille on annettu toimintaohjeita. Viranomaiset suosittavat suomalaisille matkailijoille välitöntä paluuta Suomeen. Ulkomailta takaisin palaavia opiskelijoita koskee myös maksimissaan 14 vuorokauden mittainen karanteenijakso.

 

Valintakokeet:


Vaikuttaako koronavirus kevään valintakokeisiin?

Vieraskielinen koulutus: Ammattikorkeakoulut peruvat kevään ensimmäiseen yhteishakuun liittyvät valintakokeet, koska Suomi on päättänyt sulkea rajansa osana koronapandemian vastaisia toimia. Asiasta päätettiin tiistaina 17. maaliskuuta. Poikkeustilan aikana kansainväliset opiskelijat eivät voisi osallistua valintakokeisin Suomessa. Matkustusrajoitukset ja karanteenit koskevat myös monia muita maita, joten kokeiden järjestäminen ei ole mahdollista Suomen ulkopuolellakaan.

Valintakokeiden sijaan ammattikorkeakoulut käyttävät todistusvalintaa ja valintatehtäviä valitessaan opiskelijoita vieraskieliseen koulutukseen. Todistusvalinnassa huomioidaan ylioppilastutkinnolla ja  ammatillisella perustutkinnolla hakevat hakijat samaan tapaan kuin kevään toisessa yhteishaussa. Valintatehtävän ja siihen mahdollisesti liitettävän verkkohaastattelun valmistelu jatkuu ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäällikköverkostossa.
 
Kevään toinen yhteishaku: Kevään toisen yhteishaun AMK-valintakoe järjestetään etäkokeena poikkeusolojen takia. Päätöksen perustana on tahto olla vaarantamatta hakijoiden ja henkilökunnan sekä heidän läheisten terveyttänsä. Ammattikorkeakoulut valitsevat opiskelijat aiemmin ilmoitetun mukaisesti todistusvalinnalla ja valintakokeella.

Lue lisää valintakoe järjestelyistä

 

Valmistujaiset:

Miten kevään valmistujaisjuhla järjestetään?

Vallitsevista poikkeusoloista johtuen Vaasan ammattikorkeakoulun kevään valmistujaisjuhlan järjestäminen normaalisti ei ole mahdollista. Juhla järjestetään etäyhteyden välityksellä alkuperäisenä ajankohtana 22.5.

 

Palvelut:

Ovatko VAMKin ovet auki?

VAMKin tilat suljetaan opetukselta 18.3.–14.8. väliseksi ajaksi. Henkilöstö pääsee tiloihin tageillä, viikonloppuisin tilat on kokonaan suljettu myös henkilöstöltä.

Jos olet erityisjärjestelyiden vuoksi tulossa VAMKin tiloihin

 • Muista, että olemme siirtyneet ns. kahden metrin yhteiskuntaan. Pidä aina vähintään 2 metrin turvaväli luokkahuoneissa, käytävillä ja muissa VAMKin tiloissa liikkuessasi.
 • Jää kotiin, jos havaitset mitään virusperäisen infektion oireita, kuten hengitystieoireita, vatsatautia tai lihaskipuja.
 • Tenttiin osallistuminen VAMKin tiloissa on ehdottomasti kielletty, jos havaitset mitään virusperäisen infektion oireita, kuten hengitystieoireita, vatsatautia tai lihaskipuja.
 • Opettajat antavat tarvittaessa tarkemmat ohjeet.


 

Voinko asioida opiskeluterveydenhuollossa?

Opiskeluterveydenhuolto on toistaiseksi (tilanne 08.05.) auki normaalisti ajanvarauksen kautta. Aleren ovet ovat lukossa, tulessasi paikalle soita ovella olevaan puhelinnumeroon, niin ovi tullaan aukaisemaan. 

 

Voinko asioida Tritoniassa?

Tritonia avautuu rajoitetuin palveluin maanantaina 1.6. Aukioloajat ajalla 1.6.-14.8. ovat seuraavat: ma 11-17, ti-to 11-16, pe-la suljettu. Lue lisää tritonian sivuilta.

 

Voinko tulla asioimaan opiskelijapalveluissa, opinto-ohjaajan luona tai opinnäytetyön ohjaajan luona?

Opiskelijapalveluissa siirrytään toistaiseksi toimintamalliin, jossa kasvokkaista asiakaspalvelua ei järjestetä, vaan asiointi tapahtuu puhelimitse tai palveluosoitteiden opintotoimisto@vamk.fi ja international@vamk.fi kautta. Varsinkin puhelintukea tulisi käyttää ensisijaisesti opetuksen ja muiden kriittisten toimintojen tukemiseen.

 

Tietojärjestelmäpalvelut (helpdesk)

Tietojärjestelmäpalveluissa siirrytään toistaiseksi toimintamalliin, jossa kasvokkaista asiakaspalvelua ei järjestetä, vaan asiointi tapahtuu puhelimitse tai palveluosoitteiden helpdesk@vamk.fi kautta. Varsinkin puhelintukea tulisi käyttää ensisijaisesti opetuksen ja muiden kriittisten toimintojen tukemiseen.

On todennäköistä, että laajamittainen etätyöskentely aiheuttaa joitain ongelmia, kuten palvelujen hitautta, varsinkin jos kyseessä on kansallinen tai globaali palvelu. Pyydämme kärsivällisyyttä ja joustavuutta. Mikäli vakavia ongelmia palvelujen saatavuudessa ilmenee, ohjeistamme käyttäjille vaihtoehtoisia palveluja tällä sivustolla: vamkissajuurinyt/korona/

VPN-yhteyttä käyttäessäsi vältä turhaa sosiaalisen median (esim. YouTube, Facebook) käyttöä. VPN-yhteys on tarkoitettu vain VAMKin sisäverkon palveluihin.

 

 Yleistä:

Kun olen etätyössä 18.3.-14.8.2020 ja tulen käymään työpaikalla, pitääkö leimata?

Lähtiessäsi etätöihin leimaa ulos: etätyö. Mikäli käyt työpaikalla etätyön aikana, niin kirjaat (varmuuden vuoksi) ylös milloin olet käynyt, mutta et leimaa.

 

Minua pelottaa tulla kampukselle, mitä teen?

Pääosan opetuksesta siirryttyä verkkoon, on kampuksella vähemmän ihmisiä, joten riski altistukselle on pienentynyt. Muistetaan pitää riittävä etäisyys toisiimme ja hyvä käsihygienia.

 

Miten yhteisessä käytössä olevien opetustilojen hygieniasta huolehditaan?

Käytössä olevien tilojen siivousta tehostetaan. Yleisissä tiloissa on saatavilla käsidesejä. Kaikkien tilojen käyttäjien tulee huolehtia erityisen hyvin käsihygieniastaan ja välttää kasvojensa koskettamista, kuten terveysviranomaiset ovat neuvoneet.

 

Kuulun riskiryhmään, mitä teen?

Ole yhteydessä opettajaasi tai henkilöstön osalta esimieheesi mahdollisten vaihtoehtoisten työ-/opiskelutapojen selvittämiseksi ja henkilöstön osalta työterveyshuoltoon.

 

Miten toimin, jos tunnen itseni sairaaksi?

Jää tavallista herkemmin kotiin sairastamaan. Ilmoita poissaolostasi opettajalle normaaliin tapaan. Jos epäilet saaneesi koronavirustartunnan tai altistuneesi virukselle, ota puhelimitse yhteyttä oman alueesi sairaalaan tai terveyskeskuksen päivystykseen. Sieltä saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen.

 

Miten toimin, jos minulla todetaan koronavirus?

Toimi viranomaisten ohjeiden mukaan.

 

Voinko matkustaa ulkomaille?

Hallitus linjasi neuvottelussaan 23.6., että matkustusrajoituksista luovutaan 13. heinäkuuta alkaen Suomen ja sellaisten maiden välisessä liikenteessä, joissa COVID19-tauti-ilmaantuvuus on samankaltainen kuin niissä maissa, joiden osalta sisärajavalvonta on jo poistettu. Näitä maita ovat Norja, Tanska, Islanti ja Baltian maat. Tällä hetkellä raja-arvona pidetään enintään 8 uutta tautitapausta 100 000 henkilöä kohden edellisen 14 vuorokauden aikana. Tarkista ennen matkaa hallituksen linjaamat matkustussuositukset. Jokaisen Suomesta näihin maihin matkustavan pitää kuitenkin itse muistaa tarkistaa, mitkä ovat maahantulon rajoitukset kohdemaassa. Näillä kohdemailla voi olla voimassa omia rajoituksiaan matkailijoille. 

Julkaistu 13.03.2020.

Takaisin