Testausta, mittausta, analysointeja

Tekniset yrityspalvelut

Vaasan ammattikorkeakoulu tarjoaa kone-, sähkö- ja ympäristöteknisten sekä tietotekniikan alojen asiantuntemustaan lähialueen yritysten ja yhteisöjen käyttöön. Monessa sovelluskohteessa käytössämme on Suomen ajantasaisin laitekanta ja asiantuntemus.


Technobothnian räätälöidyt tekniset palvelut

Technobothnian teknisten palvelujen lisäksi voimme räätälöidä ja toteuttaa asiakkaan tarpeiden mukaan muita teknisiä yrityspalveluja sähkö-, kone- ja ympäristöteknisten sekä tietotekniikan aloilla. Hyödynnämme myös näissä Vaasan ammattikorkeakoulun ja Technobothnian asiantuntemusta ja laitteistoja.

Technobothnia - palvelu lähellä

Technobothnia on Vaasan ammattikorkeakoulun, Yrkeshögskola Novian ja Vaasan yliopiston yhteinen tekniikan laboratorio- ja tutkimuskeskus historiallisissa entisen puuvillatehtaan tiloissa Palosaarella. Technobothnia on osa Vaasan 150-vuotisen teknisen koulutuksen ja koulutusyhteistyön jatkuvuutta ja kehitystä. Technobothnian standardien mukaiset tilat, laitteisto, ohjelmistot sekä toimintatavat edistävät alueen tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa.

Kattavasti luotettavia palveluja

Voimme tukea yrityksiä markkinaideasta tuotantoon - prosessin jokaisessa vaiheessa - mallintamisessa, prototyypin valmistuksessa ja testauksessa sekä tuotantosuunnittelussa ja tuotannossa. Tuotannon laadunhallintaa voimme tukea mm. määräaikaistestein. Luotettavat testaus- ja mittauspalvelumme sisältävät tutkimustulosten raportoinnin ja halutun tasoisen analysoinnin.

Ota yhteyttä

Teknisten palvelujen yhteyshenkilöt

Jani Ahvonen, lehtori

 • EMC-mittaukset

Mika Billing, lehtori

 • Robotiikan ja tuotekehityksen projektit (oppilastyönä)
 • Lisäksi räätälöidyt koulutuspaketit eri konetekniikan aloille

Osku Hirvonen, laboratorioinsinööri

 • Pikamallinnus

Arto Hänninen, laboratorioinsinööri

 • 3D-mittaukset koordinaattimittalaitteella
 • Tarkkuusmittaukset laserinterferometri

Esko Niemi-Hukkala, laboratorioinsinööri

 • EMC-mittaukset

Timo Rinne, projekti-insinööri

 • Mekaaniset ympäristötestit (tärinätestaukset, kiihdytetyt rasitustestit (HALT))
 • Tuotekohtaiset tyyppitestaukset ja muut räätälöidyt tuotekehitystestaukset
 • Virtaus-, paine- ja muita koneteknisiä mittauksia
 • Magneettikenttämittaukset

Markku Suistala, laboratorioinsinööri

 • Tuotekohtaiset tyyppitestaukset ja räätälöidyt tuotekehitystestaukset
 • Mekaaniset ympäristötestit (tärinätestaukset, osittain myös kiihdytetyt rasitustestit (HALT))
 • Ilmastolliset ympäristötestit (sääkaappi: lämpötila, suhteellinen kosteus)
 • Suurjännitekoestukset syöksy- ja vaihtojännitteellä
 • Lämpenemiskoestukset
 • Koestukset sähkömoottorin testipenkissä
 • Kotelointiluokkakoestukset
 • Lämpökamerakuvaukset
 • Magneettikenttämittaukset

etunimi.sukunimi@vamk.fi